ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2022 09:42:11Συνεχίζεται μέχρι την Τετάρτη 30.11.2022 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής. Η δράση υλοποιείται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργουAGROFFICIENCY”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και αποσκοπεί στην υποστήριξη και την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Η δράση συμβουλευτικής υλοποιείται από το ΒΕΘ, σε συνεργασία με πεπειραμένους συμβούλους και αφορά στη δωρεάν παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανά ωφελούμενο, σε επιχειρηματίες ή/και στελέχη 20 ΜΜΕ. Η κάθε ωφελούμενη επιχείρηση θα λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες θα αφορούν τον/τους επιχειρηματίες ή/και στελέχη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις κατωτέρω ενέργειες κατάρτισης. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής θα παρασχεθούν από ειδικό επιστήμονα και θα αφορούν θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων & logistics, αειφορίας και κυκλικής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο των συνεδριών, ο σύμβουλος, θα σκιαγραφήσει το προφίλ των ωφελούμενων επιχειρήσεων και θα καταλήξει σε προτάσεις παρεμβάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητάς τους.

 

Ενδεικτικές θεματικές του εξατομικευμένου προγράμματος  συμβουλευτικής:

ü  Startup επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

ü  Σύνταξη ενός νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan / Business Model Canvas).

ü   Μέθοδοι χρηματοδότησης, προσέγγισης νέων επενδυτών και ετοιμότητα σε νέες επενδυτικές ιδέες.

ü  Προετοιμασία προτάσεων για νέες χρηματοδότησης.

ü  Επιχείρηση πρόσβασης σε νέες αγορές.

ü  Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan).

ü  Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου (strategy plan).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΒΕΘ σχετική αίτηση συμμετοχής, μέχρι την Τετάρτη  30.11.2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ