ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2009
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΘ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αξιότιμη κα Υπουργέ,
 
Η δημόσια ανοιχτή διαβούλευση που εγκαινιάζει το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προάγει το διάλογο καθώς αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στις δημόσιες πολιτικές.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αφουγκραζόμενο τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση και όντας καθημερινός αποδέκτης των προβλημάτων που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - μέλη του, εκτιμά πως απαιτούνται άμεσες λύσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και θα στηρίξουν τα εισοδήματα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Κοινή πεποίθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται αντιμέτωπες με την αρνητική οικονομική συγκυρία που έχει δημιουργηθεί, είναι ότι απαιτείται σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον, δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με την πολιτεία.
Δυστυχώς, σήμερα, ακόμη και επιχειρήσεις που ακολουθούν συντηρητικό βηματισμό έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση εξαιτίας της αφερεγγυότητας τρίτων, υπό τη δαμόκλειο, μάλιστα, σπάθη του Τειρεσία. Αυτές οι επιχειρήσεις, που είναι πολλές χιλιάδες, θα πρέπει να προστατευθούν.
Ευελπιστούμε ότι με εύστοχες πολιτικές η οικονομία θα μπορέσει να μπει σε θετική τροχιά.
Το ΒΕΘ στην προσπάθεια του να συμβάλει σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ζήτημα υποβάλει τις προτάσεις του.

Συγκεκριμένα:

 • Εν αρχή ην το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, για το λόγο αυτό ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπονται από σταθερότητα και από λογική δεκαετίας, ώστε να μπορούν να αποδώσουν. Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η ‘λογική’ κατάθεσης φορολογικών νομοσχεδίων σε ετήσια βάση ενόψει των προϋπολογισμών. Παράλληλα προκειμένου να είναι καθαρό το τοπίο σε μεσομακροπρόθεσμη βάση και να εγκαταλειφθεί η λογική του «βλέποντας και κάνοντας» θα πρέπει να ανακοινωθούν άμεσα όλα τα φορολογικά ή οικονομικά μέτρα.
 • Η προστασία των ΜΜΕ στις σημερινές συνθήκες (ειδικά οι παραγωγικές) πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα ώστε να βγει η ελληνική οικονομία από την κρίση και να επιτευχθεί ο αναπροσανατολισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην πράσινη ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων φορολογικού χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ειδική προστασία χρειάζονται οι οικογενειακές ΜΜΕ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
 • Απαιτείται η επιδίωξη της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την ένταξη της παραοικονομίας στην επίσημη και φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα (π.χ. παράνομες εισαγωγές από τρίτες χώρες). Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ένταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με το ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα αλλά και κίνητρα (φορολογικά και άλλα) έτσι ώστε να ασκείται πίεση από την ίδια την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να «συμφέρει» η φορολογική και ασφαλιστική «συμμόρφωση» αυτών που φοροδιαφεύγουν.
 • Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται ένα αυξημένο σύστημα τεκμηρίων που να μην αφήνει παράθυρα σε κανένα στάδιο, να είναι απλό, δίκαιο αλλά όχι εξοντωτικό και να χρησιμοποιεί την νέα τεχνολογία μέσα από εκτεταμένες διασταυρώσεις (με την συνεργασία των τραπεζών και του ασφαλιστικού συστήματος), χωρίς ωστόσο να προσθέτει γραφειοκρατικά εμπόδια στα ήδη υπάρχοντα, έτσι ώστε να «πιάνει» την πραγματική δαπάνη η οποία δεν φορολογείται και όχι να φορολογεί εικονικά και ανύπαρκτα εισοδήματα (όπως μέχρι τώρα συνέβαινε με τους πίνακες των τεκμηρίων για τα ΙΧ).
Με την ενδελεχή διασταύρωση των στοιχείων για την πάταξη της φοροδιαφυγής δεν θα την ‘πληρώνουν’ συνεχώς οι σωστοί επαγγελματίες.

Στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη διαφάνειας, ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τόσο στον τομέα της φορολογίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας.
 • Απαιτείται η διεύρυνση των εκπιπτόμενων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα και ως προς το ύψος και ως προς το εύρος και μάλιστα με σταδιακή κλιμάκωση έτσι ώστε να αυξηθεί η πίεση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τους ίδιους τους καταναλωτές.
 • Αναφορικά με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των διαφόρων κατηγοριών εισοδημάτων και επιδομάτων και την ένταξή τους στην ενιαία φορολογική κλίμακα με αυξημένα αφορολόγητα όρια και περισσότερα κλιμάκια. Το ΒΕΘ είναι υπέρ μέτρων που προωθούν την φορολογική ισονομία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων (λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι υπάρχουν και ειδικές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες). Θα πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι ΜΜΕ και να πάψουν να αποτελούν, μαζί με τους μισθωτούς τα μόνιμα υποζύγια και την εύκολη λεία για την στήριξη των δημοσίων εσόδων με διάφορες μορφές.  
 • Απαραίτητη είναι η διεύρυνση του ορίου των εσόδων από 300.000 σε 500.000 ή 600.000 ευρώ και από 150.000 σε 300.000 ευρώ αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να «μπαίνουν» στην «αυτοπεραίωση» προκειμένου να κλείνουν τα βιβλία τους.
Το ΒΕΘ είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε σκέψη για να «ακριβύνει» η «αυτοπεραίωση» με αύξηση των μοναδικών συντελεστών (τους οποίους ήδη θεωρούμε υψηλούς) και ειδικά στην σημερινή περίοδο με την έντονη πτώση της ζήτησης και τα τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.  
 • Απαιτείται η αύξηση των ποσοστών των ζημιών από ακάλυπτες επιταγές και άλλες ανεπίδεκτες, είσπραξης, απαιτήσεις (λόγω της κρίσης) που θα αναγνωρίζονται από τον φορολογικό έλεγχο μέχρι το 2% του κύκλου εργασιών, έτσι ώστε τουλάχιστον για αυτές τις ζημιές να μην πληρώνονται φόροι.
 • Άμεση κατάργηση του ΕΤΑΚ και επαναφορά του ΦΜΑΠ σε νέα βάση με αυξημένο αφορολόγητο και σταδιακή αύξηση του συντελεστή ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας και ταυτόχρονη μέριμνα για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. οικοδομικές για τα απούλητα διαμερίσματα, υπαίθρια πάρκινγκ, επιχειρήσεις με ανάγκες για μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π) 
 
 • Προτείνουμε την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των νέων επιχειρηματιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησής τους και την τήρηση μειωμένων φορολογικών συντελεστών για τα επόμενα τρία χρόνια, τη μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους κάτι που κρίνεται απολύτως αναγκαίο όλα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πιεστικού ανταγωνισμού που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις από τις μεγάλες μονάδες και τα πολυκαταστήματα.
Ζητούμε την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών μονάδων και των παρακρατούμενων φόρων στις επιχειρήσεις που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα λόγω παρακρατήσεων από πωλήσεις στο δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
 • Άμεση κατάργηση του ΚΒΣ και της τυπολατρίας, ή οποία ελάχιστα απέδωσε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και την ένταξη των όποιων ελάχιστων προϋποθέσεων για την επάρκεια των βιβλίων στην φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων πρέπει να κωδικοποιηθούν έτσι ώστε να καταργηθούν τα περιθώρια των διαφορετικών ερμηνειών και των αμέτρητων ερμηνευτικών εγκυκλίων. Όλοι να λειτουργούν με ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να συνδέονται online με το taxisnet για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων και την αποφυγή των πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
 • Είμαστε θετικοί με τις σκέψεις για την επαναφορά του pointsystem και την αποδοχή καταρχήν ως ειλικρινών των δηλώσεων των επιχειρήσεων και την ουσιαστική ενασχόληση του ελεγκτικού μηχανισμού με επιχειρήσεις βάσει κριτηρίων π.χ. παραβάσεων, ζημιών, μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ κ.λ.π καθώς και δειγματοληπτικό έλεγχο των υπολοίπων επιχειρήσεων.    
 • Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν υπάρχει πλέον το παραμικρό επιχείρημα για να μην καταργηθούν οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις (πέραν του ΦΕΚ) των επιχειρήσεων στις εφημερίδες που αποτελούν πραγματική οικονομική πληγή για τις ΜΜΕ. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επιλέγουν που θα αναρτούν τους ισολογισμούς τους και τις διάφορες ανακοινώσεις τους (πέραν του υποχρεωτικού ΦΕΚ).
 • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε βάθος χρόνου προκειμένου να εξομοιωθεί η Ελλάδα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ισόποση μείωση για εργοδότη και ασφαλισμένο. Εκτιμούμε ότι θα λειτουργήσει θετικά τόσο στα έσοδα του ΙΚΑ (μείωση εισφοροδιαφυγής) όσο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και του εισοδήματος των εργαζομένων.
 • H επέκταση του χρονικού ορίου για το σφράγισμα των επιταγών από τις τράπεζες και την αναγγελία στον Τειρεσία. Παράλληλα οι τράπεζες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές σε ποιους πελάτες τους εκδίδουν μπλοκ επιταγών προκειμένου να αποφευχθεί ο αυξανόμενος ρυθμός των ακάλυπτων επιταγών.
 • Οι επιταγές θα πρέπει να είναι εγγυημένες και παράλληλα να μπει ένα πλαφόν 6 μηνών για τις μεταχρονολογημένες επιταγές, το οποίο κάθε χρόνο θα μειώνεται κατά ένα μήνα έτσι ώστε, σταδιακά, να εξομοιωθούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Από την πλευρά τους οι τράπεζες προκειμένου να τιθασεύσουν το ρυθμό των μεταχρονολογημένων επιταγών θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκδοση μπλοκ επιταγών με λιγότερα φύλλα.
Είναι χαρακτηριστικό όπως προκύπτει και από έρευνα που εκπόνησε, πρόσφατα το ΒΕΘ με θέμα «Οι επιπτώσεις των ακάλυπτων επιταγών στις βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης» ότι εννέα στους δέκα βιοτέχνες έχουν γίνει αποδέκτες ακάλυπτων επιταγών ενώ όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, το πιο σύνηθες διάστημα για τις μεταχρονολογημένες επιταγές είναι οι οκτώ μήνες, το μικρότερο ο ένας μήνας, ενώ υπήρξε αναφορά και για 24 μήνες.
 • Απαιτείται η μείωση της διάρκειας παραμονής στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία όσων επιχειρήσεων έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους.
 • Η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω παροχής πιστώσεων που θα τελούν υπό την εγγύηση της πολιτείας (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ). Οι τράπεζες πρέπει να βάζουν ‘οροφή’ στο ύψος του επιτοκίου, για όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δανειοδοτούνται μέσω κρατικών επιχορηγήσεων, (πχ. τα 2 δις ευρώ που διέθεσε το δημόσιο σε επιχειρήσεις, επιδοτώντας μέρος του επιτοκίου), όπως έγινε και στη β΄ φάση του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ που το επιτόκιο κλείδωσε γύρω στο 3%.

 • Το ΤΕΜΠΜΕ μέχρι σήμερα αποτέλεσε χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων του προγράμματος του, δανειοδοτήθηκαν 51.650 επιχειρήσεις με την αξία των δανείων να ανέρχεται σε 4,92 δις ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων που θα λαμβάνονται στο εξής θα πρέπει να επιμηκυνθεί στα 5 έτη έναντι 3 που είναι σήμερα και να δοθεί, λόγω των υφιστάμενων οικονομικών συγκυριών, για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ένας επιπλέον χρόνος, ως περίοδος χάριτος.

 • Η θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

 • Άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την δόμηση κριτηρίων και προϋποθέσεων συμμετοχής τέτοιων που να απηχούν την διαρθρωτική και λειτουργική πραγματικότητα αυτών των επιχειρήσεων και όχι στην πράξη να τις αποκλείουν.

 • Ουσιαστική αξιοποίηση πόρων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA και Global Loans της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν φθάσει ακόμη στην αγορά.

 • Τέλος ο μικρομεσαίος επιχειρηματικός κόσμος δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς. Οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις θα πρέπει σταδιακά να μειωθούν, όπως ισχύει και σε βαλκανικές χώρες.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
              ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ