ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2009
Επιστολή για τα Κέντρα Μιας Στάσης

Κύριε Πρωθυπουργέ,

          Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, κύριος εκφραστής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής μας, κατέθεσε έγκαιρα τις απόψεις του, τόσο στο πρωθυπουργικό γραφείο όσο και στους αρμόδιους υπουργούς, για τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σ΄ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη παγκόσμια αλλά κυρίως εθνική οικονομική συγκυρία.
Εκτιμούμε, κατ΄ αρχήν, ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνησή σας, στα πρώτα της δείγματα γραφής έδειξε ότι προσπαθεί για να δώσει λύσεις ώστε η χώρα να απεμπλακεί από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.
         
          Στην προσπάθειά σας αυτή να είστε βέβαιος ότι θα βρείτε αρωγούς τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τους φορείς έκφρασής των όπως είναι τα Επιμελητήρια.
Πιο συγκεκριμένα, κύριε Πρωθυπουργέ, θεωρούμε ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός της εξαγγελίας από την αρμόδια υπουργό κ. Λούκα Κατσέλη, της
λειτουργίας Κέντρων Μίας Στάσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως επίσης και τη θέσπιση Γραφείου Ειδικού Διαμεσολαβητή του Επιχειρηματία με στόχο την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση.
      
         Θεωρούμε ωστόσο αυτονόητο, ότι το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας στο πρότυπο των Κ.Ε.Π., όπως είχε επιχειρηθεί χωρίς επιτυχία και από την προηγούμενη κυβέρνηση διότι αντέδρασαν σθεναρά και τα Επιμελητήρια αλλά η αξιοποίηση – η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των Επιμελητηρίων, τα οποία παράλληλα με την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης, κάτι που ήδη προσπαθούν να επιτύχουν αξιοποιώντας ιδίους πόρους και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

      

         Ελπίζουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα διαψευστούν τα σενάρια που διαρρέουν ότι η αρμοδιότητα λειτουργίας των Κέντρων Μιας Στάσης θα ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ότι στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει επί του θέματος, θα μας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας και να καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας, με την πεποίθηση ότι, αφού ο στόχος είναι κοινός, θα προκύψουν οι βέλτιστες επιλογές για την κατάκτησή του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ