ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2009
προτάσεις - θέσεις του ΒΕΘ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,


O επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν στην οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας. Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας και των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι προσδοκίες για τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η νέα κυβέρνηση, είναι μεγάλες.  

Η ευρύτατη πλειοψηφία με την οποία αναδείχθηκε η νέα κυβέρνηση της χώρας, της δίνει τη δυνατότητα να προβεί σε αποφασιστικές και αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στη λειτουργία του κράτους και να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την οικονομική κρίση.

Η επιχειρηματική κοινότητα αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης για την επίλυση του ασφαλιστικού και του εργασιακού ζητήματος, τη δημοσιονομική εξυγίανση και κυρίως τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά και θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι δεδομένο ότι η ρευστότητα αποτελεί κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις, που το τελευταίο διάστημα νιώθουν να ακροβατούν μεταξύ ακάλυπτων επιταγών και μειωμένων πωλήσεων.

Απαιτούνται γρήγορες και άμεσες λύσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και θα στηρίξουν τα εισοδήματα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Είναι κοινή πεποίθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στη δύναμη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ότι απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές, σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον, δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με την πολιτεία.

Ευελπιστούμε ότι με εύστοχες πολιτικές η οικονομία θα μπορέσει να μπει σε τροχιά θετικού οικονομικού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ, που θα σταθεί αρωγός στο έργο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεωρεί ότι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να εστιάζεται η αναπτυξιακή πολιτική της νέας κυβέρνησης, είναι οι εξής:
 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

      Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να επανέλθουν μεταποίηση και παραγωγή προκειμένου οι επιχειρήσεις του χώρου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

      Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπονται από σταθερότητα και από λογική δεκαετίας, για να μπορούν να αποδώσουν. Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η ‘λογική’ κατάθεσης φορολογικών νομοσχεδίων σε ετήσια βάση ενόψει των προϋπολογισμών.

      Η λήψη άμεσων μέτρων (ενδελεχής διασταύρωση στοιχείων) για την πάταξη της φοροδιαφυγής ώστε να μην την ‘πληρώνουν’ συνεχώς οι σωστοί επαγγελματίες. Στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη διαφάνειας, ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τόσο στον τομέα της φορολογίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας.

      Η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ2007 – 2013,κυρίως σε ότι αφορά τις δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.

      Η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω παροχής πιστώσεων που θα τελούν υπό την εγγύηση της πολιτείας (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ). Οι τράπεζες πρέπει να βάζουν ‘οροφή’ στο ύψος του επιτοκίου, για όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δανειοδοτούνται μέσω κρατικών επιχορηγήσεων (πχ. τα 2 δις ευρώ που διέθεσε το δημόσιο σε επιχειρήσεις, επιδοτώντας μέρος του επιτοκίου).

      Η θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

      Η απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για τα ιδιοχρησιοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων. Απαλλαγή από το ΕΤΑΚ στα ακίνητα εκείνων των επιχειρήσεων για τις οποίες αποτελούν εμπορεύματα προς πώληση μέχρι την πάροδο επταετίας από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 
 
      Η επιδίωξη της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την ένταξη της παραοικονομίας στην επίσημη και φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα (π.χ. παράνομες εισαγωγές από τρίτες χώρες). Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ένταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με το ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα αλλά και κίνητρα (φορολογικά και άλλα) έτσι ώστε να ασκείται πίεση από την ίδια την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να «συμφέρει» η φορολογική και ασφαλιστική «συμμόρφωση» αυτών που φοροδιαφεύγουν.

      Περισσότερη διαφάνεια σε όλη την οικοδομική δραστηριότητα.

      Η προστασία των ΜΜΕ στις σημερινές συνθήκες (ειδικά οι παραγωγικές) πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα ώστε να βγει η ελληνική οικονομία από την κρίση και να επιτευχθεί ο αναπροσανατολισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην πράσινη ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων φορολογικού χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ειδική προστασία χρειάζονται οι οικογενειακές ΜΜΕ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

      Η ευελιξία και η ταχύτητα στην λειτουργία του κράτους καθώς και η επικοινωνία του με τις ΜΜΕ. Πρέπει να παρέλθει οριστικά η γραφειοκρατία, η διαφθορά, οι αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες, οι διττές ερμηνείες, η τυπολατρία κ.λ.π Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε σημαντικά η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να είναι απλή κατανοητή και αδιαμφισβήτητη.

      Η δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Επιμελητηρίων. Ήδη το ΒΕΘ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς δημιούργησε σχετική υπηρεσία για τα μέλη του.
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      Απαραίτητη είναι η θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές κράτους επιχειρήσεων.

      Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών ληξιπρόθεσμων και μη, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση, προκειμένου να γίνουν ένα νέο δάνειο με περίοδο χάριτος ενός έτους.

Παράλληλα προτείνουμε την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των νέων επιχειρηματιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησής τους και την τήρηση μειωμένων φορολογικών συντελεστών για τα επόμενα τρία χρόνια, τη μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους κάτι που κρίνεται απολύτως αναγκαίο όλα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πιεστικού ανταγωνισμού που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις από τις μεγάλες μονάδες και τα πολυκαταστήματα. Ζητούμε την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών μονάδων και των παρακρατούμενων φόρων στις επιχειρήσεις που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα λόγω παρακρατήσεων από πωλήσεις στο δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

      Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε βάθος χρόνος. Ισόποση μείωση για εργοδότη και ασφαλισμένο. Εκτιμούμε ότι θα λειτουργήσει θετικά τόσο στα έσοδα του ΙΚΑ (μείωση εισφοροδιαφυγής) όσο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και του εισοδήματος των εργαζομένων.

      Η ίδρυση Τράπεζας Ασφαλιστικών Ταμείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει άμεσα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

      Η επέκταση του χρονικού ορίου για το σφράγισμα των επιταγών από τις τράπεζες και την αναγγελία στον Τειρεσία. Παράλληλα οι τράπεζες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές σε ποιους πελάτες τους εκδίδουν μπλοκ επιταγών προκειμένου να αποφευχθεί ο αυξανόμενος ρυθμός των ακάλυπτων επιταγών. 

      Η αύξηση των ποσοστών των ζημιών από ακάλυπτες επιταγές και άλλες οικονομικές απαιτήσεις (λόγω της κρίσης) που θα αναγνωρίζονται από τον φορολογικό έλεγχο μέχρι το 2% του κύκλου εργασιών, έτσι ώστε τουλάχιστον γι΄ αυτές τις ζημιές να μην πληρώνονται φόροι.

      Η παροχή ενισχύσεων και κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

      Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο με τις οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την υπηρεσία που προέρχονται.

      Η δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκοπούν στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

      Η βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα του.
 
      Η δημιουργία στον ΟΑΕΕ λογαριασμού στήριξης από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, προκειμένου να συσταθεί Ταμείο Ανεργίας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, μέχρις ότου η αγορά βρει τον βηματισμό της και δημιουργηθούν θέσεις εργασίες.
 
      Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και τις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

      Η δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου σύγχρονων προδιαγραφών στη Θεσσαλονίκη. Άμεση απόφαση για τις διαδικασίες υλοποίησης της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ.

      Η ανάπτυξη μητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

      Η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

      Η άμεση επιτάχυνση των έργων υποδομήςμε κυριότερα, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση στο αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’, τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των παραγωγικών υποδομών του λιμένα της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο για την πόλη.

      Η ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση των έργων στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας, υλοποίηση της «σιδηροδρομικής Εγνατίας», εκσυγχρονισμός αερολιμένων, κ.α.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ