ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2009
Επιστολή για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20

Κύριε Υπουργέ,

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είχε παραταθεί μέχρι τις 31/12/2009 η μη υποβολή για διασταύρωση με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ παραστατικών πωλήσεων, αγορών και δαπανών η αξία καθενός εκ των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ .
Η παράταση αυτή λήγει στο τέλος του χρόνου και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί παράταση ή και κατάργηση της διάταξης [ η οποία καταργούσε το όριο με την απόφαση με αρ.πρωτ. 1105670/ΠΟΛ.1157/28.12.2005 του Υπουργείου Οικονομικών].

Επομένως από τη χρήση του 2010 όλα τα παραστατικά που αφορούν χονδρικές πωλήσεις, αγορές ή δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού πρέπει να συμμετέχουν στις συγκεντρωτικές ΚΕΠΥΟ, που θα υποβάλλονται σε ετήσια βάση από τις επιχειρήσεις.
(Πρακτικά σημαίνει ότι ένα παραστατικό ενός λεπτού θα συμμετέχει στη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ).

 Το γεγονός αυτό πέρα από το αμφίβολο αποτέλεσμα στην πάταξη της φοροδιαφυγής (αφού αυτή συνήθως αφορά παραστατικά πολύ μεγαλύτερης αξίας, ή πραγματοποιείται χωρίς καθόλου παραστατικά) δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στα λογιστήρια των επιχειρήσεων (ειδικά των Μ.Μ.Ε που είναι και οι πιο ευάλωτες) και φτάνει σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να διπλασιάζει το χρόνο που χρειάζεται για την καταχώριση και τη διαχείριση των παραστατικών.

Ακόμη έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για απλοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ συναλλαγές μέχρι 150,00 ευρώ καταχωρούνται συγκεντρωτικά με μία εγγραφή).
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε να γίνει δεκτό το αίτημά μας για την επ΄ αόριστον παράταση της απόφασης για την εφαρμογή του ορίου των 300,00 ευρώ στα παραστατικά τα οποία συμμετέχουν στις συγκεντρωτικές ΚΕΠΥΟ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ