ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Οι Θέσεις – Προτάσεις του ΒΕΘ για τα νέα φορολογικά μέτρα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για όλα τα ζητήματα των ΜΜΕ το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο κρίνουμε σκόπιμο να ανακεφαλαιώσουμε και να επισημάνουμε ξανά τους βασικούς άξονες των θέσεών μας.

Πρώτα απ΄ όλα ο όποιος αναπτυξιακός σχεδιασμός και το όποιο φορολογικό σύστημα εφαρμοστεί, θα πρέπει να διέπεται από σταθερότητα και από λογική δεκαετίας, για να μπορεί να αποδώσει και να μην αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις ταμειακές ανάγκες του προϋπολογισμού. Στην κατεύθυνση αυτή να ανακοινωθούν από τώρα όλα τα φορολογικά ή οικονομικά μέτρα για να είναι καθαρό το τοπίο σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, χωρίς την αναδρομική επιβολή φόρων και μέτρων (που καταρρακώνουν την όποια εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και φορολογουμένων) και να εγκαταλειφθεί η λογική του «βλέποντας και κάνοντας».
 
Να επιδιωχθεί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την σύλληψη της φοροδιαφυγής (και ειδικά της επισημασμένης π.χ πετρελαιοειδή επαγγελματίες που δεν κόβουν απόδειξη) και την ένταξη της παραοικονομίας στην επίσημη και φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού όμως απαιτείται και ένταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα αλλά και κίνητρα τέτοια (φορολογικά και άλλα) έτσι ώστε να ασκείται πίεση από την ίδια την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να «συμφέρει» η φορολογική και ασφαλιστική «συμμόρφωση» αυτών που φοροδιαφεύγουν.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται:

 ΄Eνα αυξημένο σύστημα τεκμηρίων που να μην αφήνει παράθυρα σε κανένα στάδιο, να είναι απλό και δίκαιο και όχι εξοντωτικό, όμως να χρησιμοποιεί την νέα τεχνολογία μέσα από εκτεταμένες διασταυρώσεις και να μην προσθέτει γραφειοκρατικά εμπόδια στα ήδη υπάρχοντα, έτσι ώστε να «πιάνει» την πραγματική δαπάνη η οποία δεν φορολογείται και όχι να φορολογεί εικονικά και ανύπαρκτα εισοδήματα (όπως μέχρι τώρα συνέβαινε με τους πίνακες των τεκμηρίων για τα ΙΧ).

Ακόμη απαιτείται η διεύρυνση των εκπιπτόμενων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα και ως προς το ύψος και ως προς το εύρος των εκπιπτόμενων δαπανών και μάλιστα με σταδιακή κλιμάκωση και πέραν του αφορολογήτου, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν αυξημένο κίνητρο αλλά και επιβράβευση αυτών που συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσά αποδείξεων.

Σχετικά με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των διαφόρων κατηγοριών εισοδημάτων και επιδομάτων και την ένταξή τους στην ενιαία φορολογική κλίμακα, προτείνουμε:

 Aυξημένα αφορολόγητα όρια με περισσότερα κλιμάκια και επαναφορά του συντελεστή 15%. Είμαστε υπέρ μέτρων που προωθούν την φορολογική ισονομία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων (παίρνοντας υπ΄ όψιν ότι υπάρχουνκαι ειδικές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες)και οδηγούν στη διεύρυνση της φορολογική βάσης έτσι ώστε να ελαφρυνθούν κάπως οι ΜΜΕ και να πάψουν να αποτελούν, μαζί με τους μισθωτούς τα μόνιμα υποζύγια και την εύκολη λεία για την στήριξη των δημοσίων εσόδων με διάφορες μορφές.  
 
Ζητάμε:

          Nα αυξηθούν τα ποσοστά των ζημιών από ακάλυπτες επιταγές και άλλες ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις (λόγω της κρίσης) που θα αναγνωρίζονται από τον φορολογικό έλεγχο ( με απλές διαδικασίες και όχι με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατά τεκμήριο είναι χρονοβόρες) μέχρι το 2% του κύκλου εργασιών, έτσι ώστε τουλάχιστον γι΄ αυτές τις ζημιές να μην πληρώνονται φόροι.

Κατάργηση του ΕΤΑΚ και επαναφορά του ΦΜΑΠ σε νέα βάση με αυξημένο αφορολόγητο και σταδιακή αύξηση του συντελεστή ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας και ταυτόχρονη μέριμνα για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ οικοδομικές για τα απούλητα διαμερίσματα, υπαίθρια πάρκιν, επιχειρήσεις με ανάγκες για μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π). Επιμένουμε στην απαλλαγή από τον ΦΜΑΠ των ιδιοχρησιμοποιούμενων βιομηχανοστασίων και άλλων χώρων που αξιοποιούνται στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.   

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω υποβάλλουμε τα αιτήματα που είχαμε υποβάλλει και το χειμώνα για την προστασία των ΜΜΕ από την κρίση και προτείνουμε:

 Την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των νέων επιχειρηματιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησής τους και την τήρηση μειωμένων φορολογικών συντελεστών για τα επόμενα τρία χρόνια. Την μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους κάτι που κρίνεται απολύτως αναγκαίο όλα τα τελευταία χρόνια με την πίεση που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό τους με τις μεγάλες μονάδες, τα πολυκαταστήματα και τα τελευταία χρόνια και από τις επιχειρήσεις των γειτονικών βαλκανικών χωρών.
Την άμεση κατάργηση του ΚΒΣ και της τυπολατρίας, ή οποία ελάχιστα απέδωσε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και την ένταξη των όποιων ελάχιστων προϋποθέσεων για την επάρκεια των βιβλίων στην φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων πρέπει να κωδικοποιηθούν έτσι ώστε να καταργηθούν τα περιθώρια των διαφορετικών ερμηνειών και των αμέτρητων ερμηνευτικών εγκυκλίων. Όλοι να λειτουργούν με ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να συνδέονται online με το taxisnet για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων την αποφυγή των πλαστών και εικονικών τιμολογίων και την άμεση εικόνα σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους και τον ΦΠΑ.
 
Την άμεση παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων κ.λ.π και σταδιακά και των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων, εφ΄ όσον αυτές υπογράφονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο αντίστοιχης αδείας. 

Τέλος, συμφωνούμε με τις σκέψεις για την επαναφορά του pointsystem και την αποδοχή κατ΄ αρχήν ως ειλικρινών των δηλώσεων των επιχειρήσεων και την ουσιαστική ενασχόληση του ελεγκτικού μηχανισμού σε επιχειρήσεις με βάση κριτήρια π.χ παραβάσεων, ζημιών, μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ κ.λ.π και τον δειγματοληπτικό έλεγχο των υπολοίπων επιχειρήσεων. Ο στόχος πρέπει να είναι κάθε τριετία να ελέγχονται και να κλείνουν τα βιβλία όλων των επιχειρήσεων αρχίζοντας από αυτές που τηρούν βιβλία Γ` κατηγορίας.      

Ένα ακόμη ζήτημα μη φορολογικού ενδιαφέροντος ωστόσο σοβαρού οικονομικού κόστους ειδικά για τις ΜΜΕ αποτελεί η κατάργηση των δημοσιεύσεων. Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν υπάρχει πλέον το παραμικρό επιχείρημα για να μην καταργηθούν οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις (πέραν του ΦΕΚ) των επιχειρήσεων στις εφημερίδες που αποτελούν πραγματική οικονομική πληγή για τις ΜΜΕ. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επιλέγουν που θα αναρτούν τους ισολογισμούς τους και τις διάφορες ανακοινώσεις τους (πέραν του υποχρεωτικού ΦΕΚ).

Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την επιβολή ενιαίου ΦΠΑ στο 15%, σας γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, γιατί θα επιδεινώσει την κρίση και θα επιβαρύνει σημαντικά την κατανάλωση τροφίμων και λοιπών υλικών άμεσης ανάγκης και κατά συνέπεια των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους εκεί. Ζητούμε να μην αλλάξουν οι υπάρχοντες συντελεστές ΦΠΑ και τα είδη που ανήκουν στον κάθε συντελεστή. Επίσης   να ενταχθούν πλέον όλες οι υπηρεσίες στο ΦΠΑ (στον αντίστοιχο συντελεστή που ανήκει η κάθε κατηγορία).

        Τέλος θέλουμε να τονίσουμε, ότι η όποια φορολογική μεταρρύθμιση όσα θετικά αποτελέσματα και εάν επιφέρει στον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην ανόρθωση της οικονομίας και την βελτίωση της δημοσιονομικής μας κατάστασης, εάν δεν συνοδευτεί με μεγάλη και ουσιαστική μείωση της τεράστιας διασπάθισης του δημοσίου χρήματος που καθημερινά συναντάμε στη δημόσια διοίκηση, μέσα από τεράστιες προμήθειες (πολλές φορές άχρηστες), επιτροπές και συμβούλια υψηλά αμειβόμενες , περιττές προσλήψεις αντί για μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού από άλλους φορείς.

 Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η συστράτευση όλης της κοινωνίας και το επιμελητήριο μας έχει δεσμευθεί και δουλεύει σε μια τέτοια κατεύθυνση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ