ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Αίτημα του ΒΕΘ για παράταση του Ν.3816/2010

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  έπειτα από πρόσκληση που σας απεύθυνε, πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010 με θέμα α) το Ν.3816/2010 σχετικά με «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς»  και β) τη στρατηγική και τα νέα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), στην οποία ανταποκριθήκατε ορίζοντας εισηγητή τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κ. Δημήτρη Σπυράκο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την οποία παρακολούθησε πλήθος επιχειρηματιών –μελών του ΒΕΘ, προέκυψε η απόλυτη ανάγκη της παράτασης της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στη ρύθμιση οφειλών η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2010.

Επειδή και οι τράπεζες δεν ήταν έτοιμες από την ημέρα ψήφισης του νόμου να δεχθούν την υποβολή αιτήσεων και λόγω της σπουδαιότητάς του, που πραγματικά δίνει ανάσα στις επιχειρήσεις αφού

-          Ρυθμίζει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Τράπεζες
-          Διευκολύνει την αποπληρωμή δανείων,
-          Θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δεδομένων από τον Τειρεσία και
-          Διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά

ζητούμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στις τράπεζες μέχρι 31 Μαΐου 2010, ημερομηνία που δόθηκε για την προσκόμιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ώστε να δοθεί χρόνος ένταξης στη ρύθμιση των ΜΜΕ και ευελπιστούμε σε θετική ανταπόκρισή σας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ