ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Ρύθμιση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών χωρίς προσαυξήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58A΄/23.4.2010), οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και στα τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, απαλλάσσονται κατά σημαντικό ποσοστό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον εξοφληθούν εφάπαξ στο σύνολό τους ή τουλάχιστον κατά το ήμισυ ως τις 31 Μαΐου
Στη νέα ρύθμιση υπάγονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ενώ αντίθετα εξαιρούνται της νέας ρύθμισης οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και τυχόν οφειλές που από ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται η απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Προϋπόθεση για υπαγωγή στη ρύθμιση, η υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη ή οποιοδήποτε συνυπόχρεο για την οφειλή πρόσωπο και ταυτόχρονη καταβολή ως τις 31 Μαΐου 2010. Στην περίπτωση της εφάπαξ συνολικής εξόφλησης, ως τις 31 Μαΐου 2010, παρέχεται απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές ως την ημέρα της καταβολής.
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής ως τις 31 Μαΐου 2010 τουλάχιστον του 50% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλάσσεται το 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως την ημέρα της καταβολής. Μάλιστα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν τόσο οι οφειλέτες όσο και οι συνυπόχρεοι, εγγυητές ή ευθυνόμενοι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (όπως π.χ. ποινικά υπεύθυνοι), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Πληροφορίες: Τμήμα Βιοτεχνικών θεμάτων- τηλέφωνο 2310 241383
Διεύθυνση 16η είσπραξης δημοσίων εσόδων – Τηλέφωνο:  210 3635963 - 3635480 - 210 3243878
Fax:  210 3635077 - 210 3225731   Site  : www.mnec.gr/el/