ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Θέσεις του ΒΕΘ για το ασφαλιστικο

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκπροσωπώντας τις Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του νομού μας αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση.
Εν μέσω αυτής της συγκυρίας καλείστε να προωθήσετε την αναγκαία αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά του να συμβάλει σ’ ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό θέμα που αφορά όλους μας, αποφάσισε να καταθέσει τις θέσεις – προτάσεις του και προτείνει:
 • Να παραμείνει δημόσιος και κοινωνικός ο χαρακτήρας του ασφαλιστικού μας συστήματος.
 • Η θεμελίωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ να παραμείνει όπως είναι σήμερα (πλήρης σύνταξη απονέμεται με 35 χρόνια ασφάλιση και 60ο έτος της ηλικίας ή 37 χρόνια ασφάλισης στο ίδιο ταμείο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας).
Ζητούμε :
 1. Απονομή σύνταξης με 37 χρόνια και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και για τη διαδοχική ασφάλιση, χωρίς μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης.
 2. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διαδοχική ασφάλιση για απονομή πλήρους σύνταξης για όλο το εργασιακό βίο ανεξαρτήτως ταμείων και απονομή σύνταξης με 15 χρόνια ασφάλισης στο 65ο έτος ηλικίας.
 3. Μηχανογράφηση των ασφαλιστικών ταμείων και σύνδεση online των ταμείων για τον ταυτόχρονο έλεγχο των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων από ταμείο σε ταμείο για τη συντόμευση απονομής συντάξεων, αλλά και παραστατικών όταν χρειάζονται για τον ασφαλισμένο.
 4. Χρηματοδότηση του Ο.Α.Ε.Ε. μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση για την κάλυψη των σωρευμένων ελλειμμάτων.
Όσον αφορά στην προνομιακή πολιτική προτείνουμε την άμεση θεσμοθέτηση ειδικών λογαριασμών στον ΟΑΕΕ, προκειμένου να παρέχουν
 1. Δικαίωμα περίθαλψης στους αυτοαπασχολούμενους για 2 χρόνια (όπως και στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους).
 2. Δυνατότητα στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ να λαμβάνουν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού (όπως και οι εργαζόμενοι μισθωτοί).
 3. Επιδότηση επιτοκίου για την αγορά α΄ κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης σε νέους επιχειρηματίες.
 4. Επίδομα ασθενείας από την 1η μέρα ή 3η (όπως ισχύει στο ΙΚΑ) και όχι από την 30η μέρα.
 5. Επίδομα ανεργίας.
 6. Επιδόματα μητρότητας (λοχείας-κυοφορίας αντίστοιχο του ΙΚΑ).
Σχετικά με το καθεστώς της ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών, όπως διαμορφώθηκε στις 36 δόσεις με την ταυτόχρονη καταβολή των τρεχουσών μηνιαίων εισφορών, δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό κόστος στις επιχειρήσεις ζητούμε την αύξηση των δόσεων σε 72.
Επίσης ζητούμε την κατάργηση της ποινικοποίησης για τη μη καταβολή εισφοράς (όπως ισχύει στο ΙΚΑ).
Επί πλέον μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής είναι :
 • Κανείς ανασφάλιστος, ακόμα κι αν είναι μέλος ΔΣ σε ΑΕ με ποσοστό κάτω του 3% ή έχει οποιαδήποτε εταιρική σχέση με την επιχείρηση.
 • Διασταύρωση στοιχείων επαγγελματία – με Δ.Ο.Υ., ώστε ν’ αυξηθούν τα έσοδα του ταμείου και να είναι εφικτή η σταδιακή μείωση των εισφορών.
Επιπρόσθετα μέτρα, που θα συμβάλλουν στην εξυγίανση του ασφαλιστικού, είναι :
 • Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΕ.
 • Ο τακτικός έλεγχος στα αποθεματικά και ετήσια ενημέρωση (Επιμελητήρια – Συνδικαλιστικές Οργανώσεις) για διαφάνεια και έλεγχο.
 • Η ανάγκη για τη δημιουργία τράπεζας ασφαλιστικών ταμείων με συμμετοχή των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.
Τέλος μας βρίσκει σύμφωνους :
 • η θεσμοθέτηση της κατώτερης εθνικής σύνταξης στο 65ο έτος, αλλά θεωρούμε ότι το ποσό των 360 ευρώ πρέπει να βελτιωθεί και ν’ αναμορφωθεί τουλάχιστον στα 550 ευρώ, καθώς και
 • η ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών που περιορίζουν τη σπατάλη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών.

 

Σωτήριος Μαγόπουλος
Πρόεδρος ΒΕΘ