ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Υπόμνημα με θέσεις και προτάσεις του ΒΕΘ προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται από μία εμμονή σε αυστηρά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα που πλήττουν τόσο τα μεσαία όσο και τα χαμηλά εισοδήματα.
 
Την ίδια ώρα είναι, σχεδόν, παντελής η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η καθυστέρηση αξιοποίησης των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. Η παρατηρούμενη αναβλητικότητα για οποιασδήποτε μορφής αναπτυξιακά μέτρα πλήττει καίρια το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.

Το ΒΕΘ, ως αρωγός στο έργο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει καταθέσει επανειλημμένα τις θέσεις – προτάσεις του.

Κατά συνέπεια, για τη δημιουργία μίας πραγματικής αναπτυξιακής δυναμικής θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της προώθησης των παρακάτω αναπτυξιακών στόχων:

Επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Εν αρχή ην το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπονται από σταθερότητα και από λογική δεκαετίας, ώστε να μπορούν να αποδώσουν. Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η ‘λογική’ κατάθεσης φορολογικών νομοσχεδίων σε ετήσια βάση ενόψει των προϋπολογισμών.
Η προστασία των ΜμΕ στις σημερινές συνθήκες (ειδικά οι παραγωγικές και οι μεταποιητικές) πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα ώστε να βγει η ελληνική οικονομία από την κρίση και να επιτευχθεί ο αναπροσανατολισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην πράσινη ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων φορολογικού χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ειδική προστασία χρειάζονται οι οικογενειακές ΜμΕ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

  • Απαιτείται η επιδίωξη της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την ένταξη της παραοικονομίας στην επίσημη και φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα (π.χ. παράνομες εισαγωγές από τρίτες χώρες).
Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ένταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με το ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα αλλά και κίνητρα (φορολογικά και άλλα) έτσι ώστε να ασκείται πίεση από την ίδια την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να «συμφέρει» η φορολογική και ασφαλιστική «συμμόρφωση» αυτών που φοροδιαφεύγουν.

  •  Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε βάθος χρόνου. Ισόποση μείωση για εργοδότη και ασφαλισμένο. Εκτιμούμε ότι θα λειτουργήσει θετικά τόσο στα έσοδα του ΙΚΑ ( μείωση εισφοροδιαφυγής ) όσο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και του εισοδήματος των εργαζομένων.
  • Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των νέων επιχειρηματιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησής τους και την τήρηση μειωμένων φορολογικών συντελεστών για τα επόμενα τρία χρόνια, τη μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους κάτι που κρίνεται απολύτως αναγκαίο όλα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πιεστικού ανταγωνισμού που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις από τις μεγάλες μονάδες και τα πολυκαταστήματα.
Ρευστότητα

·        Είναι δεδομένο ότι η ρευστότητα αποτελεί κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις, που το τελευταίο διάστημα νιώθουν να ακροβατούν μεταξύ ακάλυπτων επιταγών και μειωμένων πωλήσεων. Απαιτείται η εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης και ΜμΕ επιχειρήσεων από τις τράπεζες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην αγορά. 

·        Οι επιταγές θα πρέπει να είναι εγγυημένες και παράλληλα να μπει ένα πλαφόν 6 μηνών για τις μεταχρονολογημένες επιταγές, το οποίο κάθε χρόνο θα μειώνεται κατά ένα μήνα έτσι ώστε, σταδιακά, να εξομοιωθούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Από την πλευρά τους οι τράπεζες προκειμένου να τιθασεύσουν το ρυθμό των μεταχρονολογημένων επιταγών θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκδοση μπλοκ επιταγών με λιγότερα φύλλα.


Απαιτείται η μείωση της διάρκειας παραμονής στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία όσων επιχειρήσεων έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους.

·        Ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΕΜΠΜΕ, που αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό και φερέγγυο στήριγμα για χιλιάδες ΜμΕ.

·        Απαιτείται η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που μπορεί να αποτελέσει βασικό έρεισμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως σε ότι αφορά τις δράσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, τα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.

·        Άμεση ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Επιτακτική είναι η ανάγκη αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού και της απλοποίησης των όρων ένταξης των επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης.

·        Oυσιαστική αξιοποίηση πόρων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA και Global Loans της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν φθάσει ακόμη στην αγορά.

·        Εντατικοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και τις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

·        Η δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου σύγχρονων προδιαγραφών στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξη μητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

·        Η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

·        Η άμεση επιτάχυνση των έργων υποδομής με κυριότερα, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση στο αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’, την επέκταση της 6ης προβλήτας καθώς και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των παραγωγικών υποδομών του λιμένα της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο για την πόλη.

·        Η ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση των έργων στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας, υλοποίηση της «σιδηροδρομικής Εγνατίας», εκσυγχρονισμός αερολιμένων, κ.α.

Ρόλος των επιμελητηρίων
  • Αγκάθι για την επιχειρηματικότητα αποτελούσε ο μακρύς χρόνος που χρειάζεται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την απλοποίηση των διαδικασιών αναφορικά με την ίδρυσης μίας επιχείρησης (θα πραγματοποιείται σε μία ημέρα) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ωστόσο και τα Επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν αρωγό. Το ΒΕΘ για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του δημιούργησε το «Γραφείο Μίας Στάσης» που αναλαμβάνει για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύσταση Ο.Ε. και Ε.Π.Ε.
Δυστυχώς, κινήσεις, όπως αυτές της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών μέσω ΚΕΠ για την αδειοδότηση των επαγγελματιών αλλά και την ίδρυση Ο.Ε και Ε.Ε. που δρομολογεί η πολιτεία, καταδεικνύουν την προσπάθεια αποδυνάμωσης του ρόλου των επιμελητηρίων, του θεσμού που κατ’ εξοχήν εκπροσωπεί και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα.
  • Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκοπούν στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Το ΒΕΘ επενδύει στην εξωστρέφεια των μελών του μετέχοντας σε εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.
Τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία προκειμένου να τεθούν οι βάσεις με επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Στην μετά την κρίση εποχή το δίπτυχο καινοτομία και ευελιξία θα αποτελέσει το εισιτήριο ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ατενίσουν με σιγουριά το μέλλον.

Είναι βέβαιο ότι οι νέες συνθήκες διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο επιχειρηματικό περιβάλλον και μας καλούν όλους να συστρατευθούμε αλλάζοντας συνήθειες και πολιτικές.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ