ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Επιστολή ΒΕΘ για τον κρατικό προϋπολογισμό

Πρώτα απ΄ όλα, ο όποιος αναπτυξιακός σχεδιασμός και το όποιο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από σταθερότητα και από λογική δεκαετίας, για να μπορεί να αποδώσει και να μην αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις ταμειακές ανάγκες του προϋπολογισμού. Στην κατεύθυνση αυτή να ανακοινωθούν από τώρα όλα τα φορολογικά ή οικονομικά μέτρα για να είναι καθαρό το τοπίο σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, χωρίς την αναδρομική επιβολή φόρων και μέτρων (που καταρρακώνουν την όποια εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και φορολογουμένων) και να εγκαταλειφθεί η λογική του «βλέποντας και κάνοντας».
 
Να επιδιωχθεί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την σύλληψη της φοροδιαφυγής (και ειδικά της επισημασμένης π.χ. πετρελαιοειδή, επαγγελματίες που δεν κόβουν απόδειξη) και την ένταξη της παραοικονομίας στην επίσημη και φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού όμως απαιτείται και ένταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, αλλά και κίνητρα τέτοια (φορολογικά και άλλα) έτσι ώστε να ασκείται πίεση από την ίδια την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να «συμφέρει» η φορολογική και ασφαλιστική «συμμόρφωση» αυτών που φοροδιαφεύγουν.
 
Σήμερα με αφορμή το νέο κρατικό προϋπολογισμό επισημαίνουμε :
 
 
  1. Η αύξηση του ΦΠΑ θα βυθίσει σε μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία και δε θα βοηθήσει ούτε στη συγκέντρωση των εσόδων.             Προτείνουμε μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά μία μονάδα (από 23% σε 22% και από 11% σε 10%) ώστε να τονωθεί η ψυχολογία των καταναλωτών και των επιχειρηματιών και να ενισχυθεί η αγορά. Επίσης προτείνουμε κατάργηση του φόρου πολυτελείας, που έχει υποβληθεί με τον τελευταίο φορολογικό νόμο 3842/2010 στα προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας, δέρματος και γούνας, γιατί η επιβολή του φόρου αυτού οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης, έχει επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και πλήττει τη βιωσιμότητά τους, με αναμφίβολα έσοδα για το κράτος. Να υπάρξουν εναλλακτικές πηγές είσπραξης εσόδων και κυρίως περικοπές δαπανών (όχι σε μισθούς και συντάξεις), αλλά από έργα που δεν εξυπηρετούν το σύνολο. Η διέξοδος μπορεί να βρίσκεται σε μέτρα που βοηθούν την οικονομία να αναπτυχθεί και από την ανάπτυξη να προέλθουν και τα κρατικά έσοδα.
Ως μέτρα αυτής της κατεύθυνσης προτείνουμε:
 
1.1.    Επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων από τον ΕΣΠΑ 2007-2013 που μπορεί να αποτελέσει βασικό έρεισμα για τις ΜμΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δράσεις για προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.
1.2.   Επίσπευση των διαδικασιών λειτουργίας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοϊδη, ώστε το ΕΤΕΑΝ να αποτελέσει την ατμομηχανή για τη δημιουργία ρευστότητας στην αγορά μέσω εγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών.
1.3.   Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που τέθηκε σε διαβούλευση ήδη , κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, όμως  δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Οτιδήποτε συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει σε μία αρνητική, μάλιστα, συγκυρία όπως αυτή που διανύουμε. Ωστόσο  ενώ οι φοροαπαλλαγές αποτελούν προτεραιότητα στο νέο επενδυτικό νόμο, εντούτοις η πλειονότητα των ΜμΕ, οι οποίες λόγω έλλειψης ρευστότητας και ανυπαρξίας κερδών κινούνται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, δεν μπορούν να ωφεληθούν αυτών. Ο νέος νόμος, θέτοντας ως κύριο μέσο ενίσχυσης τις φοροαπαλλαγές, πριμοδοτεί κατ' εξοχήν τα δυναμικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές κερδοφορίας. Η συμβολή του επενδυτικού νόμου στις θέσεις εργασίας και στην επιχειρηματικότητα θα διαφανούν σε ένα με δύο χρόνια. Μέχρι τότε όμως οι επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν, γι΄αυτό απαιτείται μείωση των φορολογικών βαρών και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς. Η περίοδος που διανύουμε επιτάσσει γρήγορες λύσεις και κινήσεις.
 
2.      Η αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για πάνω από 300.000 επαγγελματίες να μην επιφέρει και την αδυναμία ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για όσο διαρκεί η κρίση, και οι πόροι να βρεθούν από την μείωση της υπερσυνταγογράφισης φαρμάκων και εξετάσεων.
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα των ρυθμίσεων των ασφαλιστικών εισφορών σε νέα βάση – ώστε και το κράτος να έχει έσοδα, αλλά και ο επιχειρηματίας να πληρώνει παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές του και τη δόση των παλαιών εισφορών στο ύψος που μπορεί ο καθένας να ανταποκριθεί.
Επίσης εμμένουμε στην πάγια θέση μας για κατάργηση της       ποινικοποίησης, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, διότι η προσωπική κράτηση δεν θα οδηγήσει στην εξόφληση των οφειλών.
 
3.      Να συμψηφίζονται οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το δημόσιο με τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, διότι διαφορετικά υγιείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εξαγωγικές θα καταρρεύσουν.
 
4.      Να αυξηθούν τα ποσοστά των ζημιών από ακάλυπτες επιταγές και άλλες ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις (λόγω της κρίσης) που θα αναγνωρίζονται από τον φορολογικό έλεγχο μέχρι το 2% του κύκλου εργασιών, έτσι ώστε τουλάχιστον γι΄ αυτές τις ζημιές να μην πληρώνονται φόροι.
 
5.      Με τον νέο φορολογικό νόμο καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1500 ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, αποκλειστικά μέσω τράπεζας. Προτείνουμε αύξηση του ορίου των 1500 ευρώ, γιατί το μέτρο δυσχεραίνει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια.
 
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, υποβάλλουμε τα αιτήματα που είχαμε υποβάλλει για την προστασία των ΜμΕ από την κρίση και προτείνουμε:
Την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των νέων επιχειρηματιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησής τους και την τήρηση μειωμένων φορολογικών συντελεστών για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τη μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους, κάτι που κρίνεται απολύτως αναγκαίο όλα τα τελευταία χρόνια, με την πίεση που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό τους με τις μεγάλες μονάδες, τα πολυκαταστήματα και κατά τα τελευταία χρόνια και από τις επιχειρήσεις των γειτονικών βαλκανικών χωρών.
 
Την άμεση κατάργηση του ΚΒΣ και της τυπολατρίας, η οποία ελάχιστα απέδωσε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και την ένταξη των όποιων ελάχιστων προϋποθέσεων για την επάρκεια των βιβλίων στη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων πρέπει να κωδικοποιηθούν έτσι ώστε να καταργηθούν τα περιθώρια των διαφορετικών ερμηνειών και των αμέτρητων ερμηνευτικών εγκυκλίων. Όλοι να λειτουργούν με ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να συνδέονται on line με το taxisnet για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων, την αποφυγή των πλαστών και εικονικών τιμολογίων και την άμεση εικόνα σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους και τον ΦΠΑ.
 
Συμφωνούμε με τις σκέψεις για την επαναφορά του point system και την αποδοχή κατ΄ αρχήν ως ειλικρινών των δηλώσεων των επιχειρήσεων και την ουσιαστική ενασχόληση του ελεγκτικού μηχανισμού σε επιχειρήσεις με βάση κριτήρια π.χ. παραβάσεων, ζημιών, μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ κ.λ.π και τον δειγματοληπτικό έλεγχο των υπολοίπων επιχειρήσεων. Ο στόχος πρέπει να είναι κάθε (τριετία) να ελέγχονται και να κλείνουν τα βιβλία όλων των επιχειρήσεων, αρχίζοντας από αυτές που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.
 
Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν υπάρχει πλέον το παραμικρό επιχείρημα για να μην καταργηθούν οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις (πέραν του ΦΕΚ) των επιχειρήσεων στις εφημερίδες που αποτελούν πραγματική οικονομική πληγή για τις ΜμΕ. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επιλέγουν που θα αναρτούν τους ισολογισμούς τους και τις διάφορες ανακοινώσεις τους (πέραν του υποχρεωτικού ΦΕΚ).
 
Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι ο αγώνας για τον εξορθολογισμό των δαπανών του δημοσίου και για την αποτροπή της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, πρέπει να είναι διαρκής και το Επιμελητήριό μας έχει δεσμευθεί και συμβάλει καθημερινά σε αυτή την κατεύθυνση.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΒΕΘ