ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2011
Δήλωση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π.Παπαδόπουλου στην εφημερίδα ‘portthess’
Ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2013 09:27:33
Αιτήματα ΒΕΘ για αδειοδοτήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων
Επιστολή ΒΕΘ προς τον Υπουργό Οικονομικών
Κύριε Υπουργέ,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει αναλυτικά προτάσεις για όλα τα θέματα των ΜμΕ ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2011 αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα από τις αρχές του 2010. Οι θέσεις του ΒΕΘ που είναι θέσεις στηριγμένες στην εμπειρία των επιχειρήσεων με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ταυτίζονται σε αρκετά σημεία με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για το περιεχόμενο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Προτάσεις Β.Ε.Θ. προς τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου για το έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Σύμφωνα με το υποεδαφ. γ΄, του εδαφ. ε΄, της παρ. 5, του άρθρου 53, του Ν. 4021/2011, απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος «τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση».

Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο η΄, της παρ. 2, του άρθρ. 2 της ΠΟΛ 1211/13-10-2011, «όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήση αντίστοιχα κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011».
Προτάσεις ΒΕΘ στο Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Γεράσιμο Βουδούρη , κατά την επίσκεψη του στα γραφεία του Β.Ε.Θ. την 16η Φεβρουαρίου 2011

Ο βιοτεχνικός κόσμος της πόλης μας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιδείνωση της ταμειακής κατάστασης και το μέλλον του ασφαλιστικού του φορέα, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Προτάσεις ΒΕΘ στον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του ΒΕΘ την 7 Φεβρουαρίου 2011

  

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας τις ΜΜΕ του νομού μας, έχει καταθέσει αναλυτικά τις προτάσεις του, τόσο στον τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και στη διοίκηση του ΟΑΕΕ – φορέα ασφάλισης των μελών του ΒΕΘ – στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και ισχύει σαν νόμος του κράτους από τον Ιούλιο του 2010.

  

Ανά σελίδα