ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2011
Προτάσεις ΒΕΘ στον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του ΒΕΘ την 7 Φεβρουαρίου 2011

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι πολλές από τις θέσεις μας συμπεριλήφθηκαν στο νόμο. Η οικονομική κρίση όμως και το περιβάλλον της ανασφάλειας που βιώνουν οι Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις αναδεικνύουν προβλήματα που χρήζουν άμεσης λύσης.

Με αφορμή τη συνάντησή μας έχουμε να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις :

  • Η καταβολή της σύνταξης να γίνεται και σε όσους οφείλουν εισφορές έως τρία (3) έτη, οι οποίες θα παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης σε ποσοστό 30% του ύψους της σύνταξης και μέχρι την αποπληρωμή τους.
  • Μόνιμη και διαρκή ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με απόφαση των Διοικητών των ασφαλιστικών φορέων.
  • Επέκταση του χρόνου αναγνώρισης ανατροφής παιδιών και για τις ασφαλισμένες μητέρες στον ΟΑΕΕ, όπως ισχύει για τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ.
  • Ενεργοποίηση του μέτρου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για 2 χρόνια στους αυτοαπασχολούμενους που έχουν αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
  • Κατάργηση της ποινικοποίησης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, διότι η προσωπική κράτηση δεν θα οδηγήσει στην εξόφληση των οφειλών.
  • Όμοια αντιμετώπιση και για τις ασφαλισμένες στον Ο.Α.Ε.Ε., όσον αφορά το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ανατροφής παιδιών, όπως ισχύει και στο Ι.Κ.Α.
  • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του 10% που πρόκειται να δοθεί σε εφαρμογή της κάρτας εργασίας από 1η Ιουλίου 2011 να έχει αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2011 και να ανέλθει σε 25% σε όσους προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές 3 μήνες. Επίσης να χορηγείται αντίστοιχη έκπτωση   και στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εφόσον προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Σχετικά με τις δράσεις-προγράμματα του ΟΑΕΔ προτείνουμε :

  • Ενεργοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις.
  • Προκήρυξη του προγράμματος «Νέοι Επιχειρηματίες». Το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα για την Κεντρική Μακεδονία έληξε το καλοκαίρι του 2010 και
  • Προκήρυξη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) που απευθύνονται σε φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% είχε μειωμένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις.

Με την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μας θα τύχουν της προσοχής σας και της άμεσης ανταπόκρισης, είμαστε στη διάθεσή σας για λεπτομερή ανάλυση των προτάσεών μας.

Με τιμή,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος ΒΕΘ