ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2011
Προτάσεις Β.Ε.Θ. προς τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου για το έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Το επιμελητήριό μας κατά το τελευταίο διάστημα, μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου, γίνεται καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυρίας πολλών μελών μας, στους οποίους καταφθάνουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  οι οποίοι,  ενώ έχουν επιχειρήσεις με βιοτεχνική δραστηριότητα που αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας, τον ΚΑΔ δραστηριότητας, την εγγραφή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κλπ, λόγω υπαιτιότητας είτε της ΔΕΗ, είτε της άγνοιας των ιδίων, δεν έχουν τον χαρακτηρισμό της βιομηχανικής χρήσης στο αντίστοιχο πεδίο τιμολόγιου της ΔΕΗ.

Με το υπ΄ αριθμ. 4398/27-10-2007 έγγραφό μας προς τον υπουργό οικονομικών, κο Ευάγγελο Βενιζέλο, καταθέσαμε τις προτάσεις μας και συγκεκριμένα προτείναμε:
  • Τα επιμελητήρια να αναλάβουν, το καθένα στην περιφέρειά του, να δώσουν στοιχεία στη Δ.Ε.Η. για τα μέλη τους που ασκούν βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα, ώστε να μην επιβληθεί το ειδικό τέλος ή να δοθούν συνολικά τα στοιχεία αυτά από την Κ.Ε.Ε.Ε., μέσω της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.Μ.Η..
  • Εναλλακτικά, τα επιμελητήρια να εκδώσουν πιστοποιητικά για τα μέλη τους, όπου θα αναγράφεται το αντικείμενο της δραστηριότητας και με την προσκόμισή τους στη Δ.Ε.Η. δεν θα καταβάλλουν το ειδικό τέλος.

Οι προτάσεις μας που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο δεν λήφθηκαν υπόψη αλλά, με την έκδοση της ΠΟΛ 1211/2011, έκαναν δώρο άδωρο την απαλλαγή, ενώ είναι γνωστή η πίεση που υφίσταται ο επιχειρηματικός κόσμος.

Την ώρα που θα έπρεπε να προχωρούν ταχύτατα μεταρρυθμίσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της ύφεσης, η κυβέρνηση συνεχίζει με κατεύθυνση την πλήρη κατάρρευση των ΜμΕ.

Σήμερα, που η μικρομεσαία επιχειρηματική κοινότητα καταρρέει από την έντονη έλλειψη ρευστότητας, λόγω της οικονομικής κρίσης, θεωρούμε σημαντικό να στηρίξουμε τις ΜμΕ, ώστε να διαφανεί η μόνη ελπίδα στο ελληνικό πρόβλημα που είναι η προοπτική ανάπτυξης για τις ΜμΕ και η δυνατότητα διατήρησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ζητούμε άμεσα να επανεξετάσετε τους όρους χορήγησης απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τροποποιώντας την ΠΟΛ 1211/2011, προκειμένου να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της και παράλληλα να δώσετε λύση για την επιστροφή του τέλους, που άδικα κατέβαλαν πολλές επιχειρήσεις.

Προσδοκούμε στην άμεση θετική ανταπόκρισή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθεί.
 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος