ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2013
Χαιρετισμός προέδρου ΒΕΘ Π. Παπαδόπουλου στο συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “Περιφερειακή επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών”.
Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2013 12:07:37


Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στo διήμερο συνέδριο που διοργανώνει το ΒΕΘ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “Περιφερειακή επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών”.

Στο έργο που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι) και στον τομέα παρέμβασης 2 (Στήριξη της Επιχειρηματικότητας & Δράσεις για την Αναδιάρθρωση της Οικονομίας) του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ως εταίροι, εκτός από το ΒΕΘ, που είναι επικεφαλής, συμμετέχουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η βουλγαρική Ένωση Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η τόνωση του αναπτυξιακού προφίλ της συνολικής περιοχής παρέμβασης, μέσω της δημιουργίας των απαραίτητων δομών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν τέσσερις ηλεκτρονικές πλατφόρμες η καθεμία από τις οποίες, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην καλύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αναβάθμιση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της διασυνοριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:
-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Στελέχωσης που μπορεί να συνδράμει στη δικτύωση των επιχειρήσεων - μελών του ΒΕΘ και των εν δυνάμει εργαζομένων σε αυτές, ενώ μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας.

-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το επιχειρηματικό τους προφίλ, καθώς και τα προϊόντα - υπηρεσίες που διαθέτουν στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν ταχύτατα και αποτελεσματικά συνεργάτες άμεσου ενδιαφέροντος αλλά και να απευθυνθούν σε δυνητικούς πελάτες.
 
-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Επιχειρηματία που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον διαμεσολαβητή μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Βουλγαρία με την κατά τόπους δημόσια διοίκηση είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο.
 
και

-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης που αποτελεί μία διαδικτυακή πύλη, που θα ενδυναμώσει τη διασυνοριακή εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στις περιοχές όλων των ενδιαφερομένων για θέματα σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Κυρίες και κύριοι,

Δράσεις όπως η δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που τόσο δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δημιουργώντας προοπτικές για την ανάπτυξη συνεργιών προς όφελος του επιχειρείν.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης βρίσκεται δυναμικά παρόν σε όλες τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να συνεισφέρει με φρέσκιες ιδέες και δράσεις που πάντα στο επίκεντρο έχουν τον επιχειρηματία.