ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2013
Χαιρετισμός του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου, σε εκδήλωση του ΒΕΘ στο πλαίσιο του Money Show 2013, με θέμα: «Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση»
Ημερομηνία: 13 Απριλίου 2013 10:21:31


Κυρίες και κύριοι,

με χαρά σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του ΒΕΘ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Money Show 2013, με θέμα «Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση». Στόχος της εκδήλωσης είναι να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου, για ένα ζήτημα, όπως είναι αυτό της εξωστρέφειας που αποτελεί το κλειδί για την έξοδο από την κρίση.

Κυρίες και κύριοι,

οι επιχειρήσεις και δη οι μικρομεσαίες δίνουν έναν άνισο αγώνα επιβίωσης. Η δραματική μείωση της ζήτησης, η έλλειψη ρευστότητας και η αδυναμία χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με την εκτόξευση της φορολογίας, δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφυκτικό. Για το λόγο αυτό καλούμαστε να στραφούμε σε μία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία που θα στηρίζεται σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα και στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ωστόσο για να επιτευχθεί, ο στόχος της εξωστρέφειας απαιτείται σκληρή και επίπονη δουλειά, δημιουργία καινοτόμων προϊόντων από την πλευρά των επιχειρηματιών και συναίνεση και υπευθυνότητα από την πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς. Επιπλέον η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει περισσότερα προϊόντα, τα οποία θα εξάγονται και θα καταναλώνονται όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός των συνόρων της. Πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν ήταν ποτέ εύκολη, για πολλούς λόγους.

Μεταξύ των κυριότερων ανασταλτικών παραγόντων ήταν η αναπτυξιακή φιλοσοφία που επικράτησε τις περασμένες δεκαετίες στη χώρα – μια φιλοσοφία που ανέδειξε την κατανάλωση σε αποκλειστικό σχεδόν όχημα για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, οδηγώντας την παραγωγή στο περιθώριο. Εμπόδιο ήταν και είναι οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, που υποβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών: αδυναμίες όπως η υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος της ενέργειας, η γραφειοκρατία, η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, κ.ά. Σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και το υψηλό κόστος δανεισμού - για όσες επιχειρήσεις καταφέρνουν ακόμη να δανείζονται.

Κι όμως, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, οι ελληνικές επιχειρήσεις πέτυχαν την τελευταία τετραετία να πραγματοποιήσουν ένα μικρό εξαγωγικό θαύμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων οι ελληνικές εξαγωγές το διάστημα 2009 – 2012 κατέγραψαν αύξηση κατά 57%. Αυτές οι επιδόσεις σίγουρα δεν είναι τυχαίες. Δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν διέξοδο και ευκαιρίες ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές. Τολμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδιώξουν συνεργασίες.

Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο ότι τολμούν, είναι και ότι τα καταφέρνουν. Κι αυτό μπορεί να υποδηλώνει μόνο ένα πράγμα: ότι, ακόμα και μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις πετυχαίνουν να διατηρούν υψηλή την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Πετυχαίνουν να διατηρούν την αξιοπιστία και τη συνέπειά τους απέναντι στους συνεργάτες τους, ακόμα κι αν αυτό απαιτεί τεράστιες προσπάθειες εκ μέρους τους.

Κυρίες και κύριοι,

Πολιτεία, επιχειρήσεις και επιχειρηματικοί φορείς καλούμαστε να προσπαθήσουμε από κοινού, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων. Πάγιο αίτημά μας προς την Πολιτεία είναι η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ποιοτικής και ανταγωνιστικής εγχώριας παραγωγής. Είναι επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε θέματα ποιότητας, τυποποίησης και συσκευασίας και προϊόντων, αλλά και τεχνοκρατικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης.

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Δίνω το λόγο στους δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ για την σημερινή τους παρουσία, την αναπληρώτρια γενική γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη και τον πρύτανη του πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννη Χατζηδημητρίου.

Σας ευχαριστώ