ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2013
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου στην ειδική έκδοση της 'Μακεδονίας' για την 78η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 13 Σεπτεμβρίου 2013 11:46:31


Η ανάπτυξη κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας

Αναμφίβολα η ανάπτυξη αποτελεί το κλειδί για να βρει η Ελλάδα σταθερό βηματισμό και να βγει από την κρίση χρέους. Χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν στο μέλλον, είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Δυστυχώς, οι συνθήκες που επικρατούν, όμως, σήμερα στην αγορά κάθε άλλο παρά ευνοούν αυτή την προοπτική. Η ρευστότητα τείνει προς εξαφάνιση και ο τραπεζικός τομέας, παρά την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δεν είναι σε θέση ακόμη να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες της αγοράς, γεγονός που οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Την ίδια ώρα η διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ προς την αγορά και την πραγματική οικονομία, γίνεται μετ` εμποδίων και με αργούς ρυθμούς, ενώ το δυσχερές και αβέβαιο κλίμα αποθαρρύνει τους εν δυνάμει– Έλληνες και ξένους – επενδυτές, οδηγώντας τους σε γειτονικές οικονομίες.

Η ανάπτυξη, είτε το θέλουμε, είτε όχι, δεν μπορεί να προέλθει από την κατανάλωση και τον υπερδανεισμό του κράτους. Μπορεί να προκύψει μόνο από τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Από την κινητοποίηση νέων, εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Από την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η πρόκληση που λέγεται οικονομική ανάκαμψη, βρίσκεται κυρίως στα δικά μας χέρια. Βρίσκεται στα χέρια του πολιτικού μας συστήματος, που οφείλει να συνεχίσει να κάνει τα απαραίτητα βήματα μακριά από το λαϊκισμό, την ατολμία, την κοντόφθαλμη διαχείριση της πραγματικότητας. Βρίσκεται στα χέρια της κοινωνίας, που καλείται να απαιτήσει τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κλείνοντας τα αυτιά της σε όσους δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να τα χαϊδεύουν. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και δύσκολος. Όμως, αν θέλουμε να οδηγηθούμε στην έξοδο από την κρίση, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε μπροστά.

Ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε με τις προτάσεις μας και να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο τη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο:
 
-Θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

-Θα στηρίζει την ποιοτική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

-Θα ενθαρρύνει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνίας.

-Θα συμβάλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην πάταξη της σπατάλης και της διαφθοράς.

-Θα αναδεικνύει στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, σε κλάδους όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η ενέργεια κτλ.

-Θα βοηθά στην βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ενέργειες και παρεμβάσεις που θα συνδράμουν προκειμένου να κάνει την υπέρβαση και να περάσει σε μια νέα εποχή. Ενδεικτικά: ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση, εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών, προγράμματα εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δομές και η εμπειρία των Επιμελητηρίων. Τα Επιμελητήρια, είτε ως φορείς υλοποίησης δράσεων, είτε ως φορείς ενημέρωσης, δικτύωσης και υποστήριξης των μελών τους, μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου. Στο πρόσφατο παρελθόν, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν με τη συνδρομή των Επιμελητηρίων. Πιο συγκεκριμένα το ΒΕΘ επαναφέρει την πρόταση της ΚΕΕΕ για την άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ ύψους 2 δισ. ευρώ και τη διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα προτείνεται η σύσταση 59 επιτροπών, στα 59 κατά τόπους Επιμελητήρια, στις οποίες θα συμμετέχουν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι τραπεζών προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων δανειοδότησης.

Έτσι, μέσα από συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό καταβολής, τα κονδύλια θα διατεθούν προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία και οι παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Παράλληλα το ΒΕΘ καταθέτει μία σειρά από προτάσεις προκειμένου η χώρα να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται και να βαδίσει προς την ανάκαμψη. Συγκεκριμένα:

Μειώσεις επιτοκίων

Τα προγράμματα που υλοποιούνται από την Πολιτεία, κυρίως με πόρους της ΕΤΕπ και του ΕΣΠΑ, είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν αρκούν.

Μια κίνηση που μπορεί να έχει άμεσο αποτέλεσμα είναι να προχωρήσουν οι τράπεζες σε μειώσεις των επίσημων επιτοκίων τους, με στόχο να επιτύχουν τη μεγαλύτερη προσφορά τραπεζικών δανείων. Πρωτίστως, θα πρέπει να πάψουν τα παιχνίδια με την τραπεζική πίστη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει επιτέλους να πάρουν αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Γιατί με τους μέχρι τώρα πειραματισμούς, τις δηλώσεις, τις διαψεύσεις και τις εναλλακτικές «διατυπώσεις» το μόνο που κάνουν είναι να κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταθετών και να υπονομεύουν τις προοπτικές ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος - Φορολογία

Υπάρχουν τομείς στους οποίους οι μεταρρυθμίσεις καρκινοβατούν. Ένα από τα σημαντικότερα, είναι αυτό της φορολογίας.

Θα πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και θέσεις εργασίας, όσο δεν υπάρχει το κατάλληλο φορολογικό σύστημα. Οι σοβαροί επενδυτές, αναζητούν ένα σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Δεν θα έρθουν σε μια χώρα, η οποία φορολογεί τις επιχειρήσεις δύο και τρεις φορές υψηλότερα σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς προορισμούς. Δεν θα έρθουν σε μια χώρα που η φορολογική νομοθεσία αριθμεί δεκάδες χιλιάδες σελίδες, και οι διατάξεις και ρυθμίσεις αλλάζουν κάθε τρίμηνο.
 
Επίσης δεν είναι δυνατόν να μειώνονται κατώτατοι μισθοί στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και την ίδια στιγμή ο τομέας της μεταποίησης να «γονατίζει» εξαιτίας της φορολογίας και του υψηλού ενεργειακού κόστους - που σε πολλούς τομείς αγγίζει το 50% του συνολικού κόστους της παραγωγικής διαδικασίας, ξεπερνώντας το εργατικό. Είναι ανάγκη να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις, τόσο στο επίπεδο της έμμεσης φορολογίας – με μείωση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα – όσο και της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων. Η καθιέρωση ενός flat tax της τάξης του 15%, που έχει εξαγγελθεί ως πρόθεση, είναι ένα βήμα που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των προσπαθειών σε μια σειρά από άλλους τομείς, όπως: -ολοκλήρωση της απελευθέρωσης αγορών και επαγγελμάτων -αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τις χρήσεις γης -επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων -βελτίωση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης - περαιτέρω περιορισμός της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία -και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να λειτουργεί ως αρωγός και όχι ως δυνάστης της επιχειρηματικότητας.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οφείλουν να συνδυαστούν με αποφασιστικές πολιτικές για τη στήριξη εξωστρεφών κλάδων και δραστηριοτήτων, που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη αξιοποιώντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Αξιοποίηση ευκαιριών για την αγορά ακινήτων

Οι τομείς στους οποίους χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση είναι:

1. Το φορολογικό περιβάλλον που διέπει την αγορά ακινήτων, κυρίως προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών είναι σαφέστατα ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί, σε συνάρτηση και με την πορεία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων της χώρας. Ωστόσο, το σημαντικότερο κριτήριο για τους επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να εμπιστευθούν τα κεφάλαιά τους στη χώρα, είναι να γνωρίζουν ότι θα έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση στα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πεδίο καλούμε την κυβέρνηση να εστιάσει τις προσπάθειές της, ειδικά όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να περιοριστεί το σχετιζόμενο ρίσκο για τους επενδυτές.

2. Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και σαφούς θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τις χρήσεις γης. Πρόκειται για μια σημαντική προϋπόθεση, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των επενδυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε θετική τη ρύθμιση για τη δημιουργία του θεσμού των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, που αφορά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.

Βήματα για την ανάπτυξη

-Ταχεία και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες.

-Πλήρης ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Ενεργοποίηση του νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

-Κίνητρα για την επιστροφή των άμεσων ξένων επενδύσεων.

-Συστηματική και τολμηρή αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

-Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στις παραμεθόριες περιοχές, με πρόβλεψη συγκεκριμένων κινήτρων για επενδύσεις αλλά και δεσμεύσεων των επενδυτών για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών.
 
-Μετατροπή των αεροδρομίων και λιμανιών της χώρας, στην προκειμένη περίπτωση του αεροδρομίου Μακεδονία και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, σε πόλους τοπικής ανάπτυξης.

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής ιδιωτικών μαρίνων. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται κατά καιρούς πολύς λόγος για τη δημιουργία μαρίνων, οι οποίες μένουν μόνο στο σχεδιασμό.

-Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων.

-Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων για πραγματοποίηση εξαγωγών.

-Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του παραεμπορίου. Πιστεύουμε ότι είναι άμεση ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κεντρικός, ενιαίος φορέας, αποκλειστικά υπεύθυνος για το αντικείμενο της δίωξης του παρεμπορίου, με πανελλαδική διάρθρωση και αρμοδιότητα.

Παρά την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Διαθέτει σημαντικά φυσικά πλεονεκτήματα, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και ικανούς επιχειρηματίες. Ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα μπορεί και θέλει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της οικοδόμησης μιας βιώσιμης και δυναμικής οικονομίας. Αυτό που ζητούμε είναι προϋποθέσεις και ευκαιρίες για δημιουργία.