ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2013
Άποψη του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου στην έκδοση 'Νέες Ιδέες'
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2013 10:23:08


Οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν περεταίρω περιθώρια ανάπτυξης

H Ελλάδα και η Ρωσία συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας, οι οποίοι στηρίζονται στην βάση κοινών πνευματικών και πολιτιστικών αξιών, κοινών ιστορικών εμπειριών και παραδόσεων. Η σχέση αυτή αναδεικνύεται και ενισχύεται σήμερα και στο επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς οι προκλήσεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό - πολιτικό περιβάλλον, επιτάσσει, περισσότερο παρά ποτέ, ενίσχυση της εξωστρέφειας και αναζήτηση νέων διεξόδων και ευκαιριών.

Ενδεικτικό της κινητικότητας που καταγράφεται στις διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας είναι ότι το 2012 η αξία των ελληνικών εξαγωγών άγγιξε τα 459,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 22% έναντι του 2011. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα ελληνικά επενδεδυμένα κεφάλαια στην αγορά της Ρωσίας αγγίζουν περί τα 2,5 δισ. ευρώ. Παρά τις υφιστάμενες σημερινές δυσκολίες που οφείλονται στην οικονομική κρίση, οι προοπτικές ανάπτυξης των ελληνορωσικών εμπορικών σχέσεων είναι θετικές, με την προϋπόθεση, βέβαια, της ύπαρξης δραστήριων ενεργειών από την πλευρά των ενδιαφερομένων πλευρών. Προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιείται τόσο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης όσο και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Οι πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν, σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια, με διμερείς επιχειρηματικούς φορείς αλλά και με αρμόδιους φορείς της Ρωσίας. Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με κινήσεις που βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρουν συνεργάτες, αλλά και να προωθήσουν τα προϊόντα τους στη ρωσική αγορά με περισσότερη γνώση, με ανταγωνιστικότερες προδιαγραφές και με μεγαλύτερη επιτυχία.