ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Συνέντευξη του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π.Παπαδόπουλου στο ειδικό αφιέρωμα της εφ. ‘Χρηματιστήριο’ για την 79η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:28:04
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π.Παπαδόπουλου στο ειδικό αφιέρωμα της εφ. ‘Τύπος της Θεσσαλονίκης’ για την 79η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:26:26
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου στο ειδικό αφιέρωμα της εφ. Ναυτεμπορική για την 79η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:24:11
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου στο ειδικό αφιέρωμα της εφ. ‘Μακεδονία’ για την 79η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:19:58
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης(ΒΕΘ), Π. Παπαδόπουλου στην εφ. ‘Καρφίτσα’
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:17:27
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου στο ειδικό αφιέρωμα της εφ. ‘Ελεύθερος Τύπος’ για την 79η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:06:14
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου για το αφιέρωμα της εφ. «δήμων δρώμενα και άλλα»
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:03:49
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Π. Παπαδόπουλου για το ειδικό αφιέρωμα της εφ. ‘δημοκρατία’
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 10:59:58
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου για την ειδική έκδοση του ‘Αγγελιοφόρου’, στο πλαίσιο της 79ης ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 10:57:01
Υπόμνημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό, Α. Σαμαρά
Ημερομηνία: 2 Σεπτεμβρίου 2014 13:02:16
3 σελίδες: 1, 2, 3
Ανά σελίδα