ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Χαιρετισμός του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου σε εκδήλωση του ΑΠΘ για τη διαύνδεση εκπαίδευσης-παραγωγής
Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2014 13:41:04


Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση, με θέμα τη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση. Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την πορεία της εκπαίδευσης στη χώρα μας, αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, κυρίως, λόγω, της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, είναι αισθητές σε όλους μας.

Το ζητούμενο, για τους νέους ανθρώπους θα πρέπει να είναι η συμμετοχή τους, από τα φοιτητικά τους ακόμη χρόνια, στις εξελίξεις που αφορούν τον εργασιακό στίβο. Η επαφή των φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο μπορεί να αποδώσει καρπούς ώστε οι πρώτοι, όταν θα αναζητήσουν εργασία, αφενός να έχουν γνώση των αναγκών του επιχειρείν και αφετέρου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις του επαγγελματικού τους χώρου.

Κυρίαρχος στόχος, πλέον, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας θα πρέπει είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επαγγελματιών μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και τις ανάγκες της.

Κατά συνέπεια χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή μια εκπαίδευση που είναι άρρηκτα και άμεσα συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, της παραγωγής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εκδηλώσεις όπως η σημερινή μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση καθώς δίνουν τη δυνατότητα φορείς της πόλης και πανεπιστημιακοί να γνωριστούμε καλύτερα, να συζητήσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν για τους συνεργαζόμενους φορείς, και κυρίως να ανταλλάξουμε απόψεις, βάζοντας τα θεμέλια για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Η οικονομική κρίση πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά, να αναλογιστούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, πως θα οδηγηθούμε στην εξειδίκευση και στην κατάρτιση σε συνδυασμό με το γνωστικό επίπεδο που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις σημερινές ανάγκες.

Φίλες και φίλοι,

Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η βάση της ευημερίας μας. Το μέλλον κάθε χώρας, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων και κυρίως των μελών της νέας γενιάς. Ωστόσο στον τομέα αυτό υπάρχει σήμερα μια εμφανής αδυναμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Οκτώβριο του 2013, περισσότεροι από πεντέμισι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι ήταν άνεργοι. Περίπου 7,5 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 15 έως 24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου βρίσκονται σαφέστατα σε χειρότερη θέση, σε σύγκριση με τους εταίρους τους.

Ενώ ο μέσος όρος της ανεργίας των νέων στο σύνολο των κρατών μελών είναι 24,4%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία του Νοεμβρίου του 2013 άγγιξε το 61,4%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και η Ισπανία.

Ο θεσμός της μαθητείας είναι μεταξύ των πολιτικών που πρέπει και μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί και πρέπει να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας.

Τα επιμελητήρια, ως φορείς εκπροσώπησης επιχειρηματικών κλάδων και παράλληλα έχοντας το προνόμιο να συνδυάζουν τη βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων με τη συνολική εικόνα της αγοράς, μπορούν να επιτελέσουν έναν πολύπλευρο ρόλο. Μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Μπορούν να προτείνουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα, όμως, υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Κυρίες και κύριοι,

Το ΒΕΘ έχει αποδείξει έμπρακτα από την μέχρι στιγμής πορεία του ότι πιστεύει τόσο στη δια βίου μάθηση όσο και στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Στοχεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση το ΒΕΘ, συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέροντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση να αντλήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας τους.

Η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, είναι για μας ένα ζητούμενο κρίσιμης σημασίας, όχι μόνο με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και γενικότερα την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, υγιούς μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ο θεσμός της μαθητείας μπορεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Σας ευχαριστώ