ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Χαιρετισμός του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου σε ημερίδα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκης"
Ημερομηνία: 9 Ιανουαρίου 2014 14:06:30


Κυρίες και κύριοι,

Οι προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, το θέμα της σημερινής ημερίδας, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την ελληνική οικονομία που βαδίζει σε δύσβατα μονοπάτια. Αναμφίβολα το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που θα αποτελέσει τον πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και είναι αυτό στο οποίο πρέπει ως χώρα και ως κοινωνία οφείλουμε να επενδύσουμε.

Στην προσπάθεια αυτή στοχεύει η σημερινή ημερίδα, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας φορέων της πόλης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη».

Στόχος της δράσης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα της ανακύκλωσης και η ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης, ή ευρύτερα, εναλλακτικής διαχείρισης, των αποβλήτων είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνοντας οικονομικά οφέλη. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει χτυπηθεί βαριά από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί και όλοι οι κοινωνικοί δείκτες έχουν περάσει στην κόκκινη ζώνη.

Η ανεργία των νέων βρίσκεται στα απαράδεκτα επίπεδα του 59%, ενώ η γενική ανεργία, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία βρίσκεται στο 27,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα στην ανεργία όταν στην ευρωζώνη το Νοέμβριο του 2013 παρέμεινε για όγδοο μήνα σταθερή στα επίπεδα του 12,1%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για λήψη μέτρων και δράσεων προκειμένου να μπει φρένο στην ανεργία. Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα τόσο τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για την ανεργία, όσο και οι δράσεις για την απασχόληση μόνο αποσπασματικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

Μέσα από τη σύμπραξη των φορέων της χώρας, και πρωτίστως από τη θετική διάθεση της πολιτείας και της Ευρώπης πρέπει να αναπτυχθεί κοινή δράση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην ”απόγνωση” των άνεργων νέων.

Από την πλευρά του, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που συμμετέχει στο πλαίσιο του ΤΟΠΣΑ στο σχέδιο «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του.

Έχουμε τη διάθεση, αλλά και το χρέος να συμβάλουμε ενεργά και αποτελεσματικά, στην κοινή προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η ενημερωτική δράση θα βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών.

Σας ευχαριστώ