ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Θέσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2014 14:10:25


To λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες για την πόλη, ωστόσο για να μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις αυτόν τον ρόλο απαιτούνται ιδιωτικές επενδύσεις. Μέχρι σήμερα έχουμε αναλωθεί σε συζητήσεις και καλές προθέσεις, οι οποίες, όμως, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.
 
Πριν, λοιπόν, να είναι πολύ αργά θα πρέπει το λιμάνι να παραχωρηθεί σε εξειδικευμένους επενδυτές λιμενικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών, ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΟΛΘ. Είναι δεδομένο ότι οι επενδυτές με τεχνογνωσία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη σημαντική γεωστρατηγική θέση του λιμανιού. Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αναπτυχθεί ως διαμετακομιστικό κέντρο και να αποκτήσει στρατηγικό ρόλο στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σαφώς και δεν μιλάμε για πώληση του ΟΛΘ αλλά τμηματική και ανά δραστηριότητα παραχώρηση χρήσεων (π.χ. logistics). Η λύση των στρατηγικών επενδυτών υιοθετείται από την πλειονότητα των λιμανιών. Πριν από μερικά χρόνια χάσαμε την ευκαιρία του υψηλού τιμήματος της Hutchison.

Τώρα ποιος ο λόγος να επιστρέψουμε στο παρελθόν και μάλιστα πουλώντας και σε σαφώς χαμηλότερες τιμές; Είναι αυτονόητο ότι η πώληση πακέτου μετοχών του ΟΛΘ θα αποφέρει μόνο βραχύβια αποτελέσματα εισπρακτικού χαρακτήρα.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, μόνον εάν υπάρξουν οι σωστές κυβερνητικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα η αξιοποίηση και ανάδειξη του ΟΛΘ θα επιτευχθεί ΅έσω των εξής:

• Παραχώρησης – και όχι πώλησης του ΟΛΘ – επι΅έρους δραστηριοτήτων και υποδο΅ών σε ιδιώτες, προκειμένου να αναπτυχθεί η δραστηριότητα της διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων, ΅ε βιώσιμης και επικερδείς όρους.

•Ενίσχυσης του εμπορευματικού ρόλου του λι΅ανιού ΅έσω επέκτασης και εκσυγχρονισ΅ού των υποδο΅ών στη βάση ενός ολοκληρω΅ένου επενδυτικού προγρά΅΅ατος (logistics terminal, cruise terminal, νέες υποδο΅ές περι΅ετρικά του λι΅ένος).

•Συντονισμένων ενεργειών για την προσέλκυση νέων φορτίων και δημιουργία clusters υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της απασχόλησης ΅ε όρους θεσπισμένων εργασιακών σχέσεων, ΅ε αμοιβαία οφέλη για τον Οργανισ΅ό, την τοπική αγορά εργασίας και την εγχώρια επιχειρηματικότητα

•Ανάδειξης και ενίσχυσης της γεω-στρατηγικής θέσης του ΟΛΘ ως διαμετακομιστικό κέντρο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και ως λι΅άνι που εξυπηρετεί την εθνική οικονομά (εισαγωγές – εξαγωγές), ώστε να διασφαλίσει σταθερό προβάδισ΅α έναντι των ανταγωνιστικών λι΅ανιών των γειτονικών χωρών. Στη βάση αυτή απαιτείται συντονισμένη διασύνδεση, αξιοποίηση και εκσυγχρονισ΅ός των χερσαίων δικτύων ΅εταφοράς για την ανάπτυξη των συνδυασ΅ένων ΅εταφορών (σιδηρόδρο΅ος, οδικά δίκτυα).
 
•Ενίσχυσης των επιβατικών δραστηριοτήτων του λι΅ανιού ΅έσα από ένα πλέγ΅α συντονισ΅ένων δράσεων, όπως η δη΅ιουργία ΅όνι΅ων ακτοπλοϊκών συνδέσεων ΅ε τα υπόλοιπα λι΅άνια της χώρας, κυρίως δε ΅ε τα νησιά για την εξυπηρέτηση των αυξανό΅ενων τουριστικών αναγκών.

• ∆η΅ιουργίας τερ΅ατικού για κρουαζιερόπλοια (cruise terminal).

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, μόνον εάν υπάρξουν οι σωστές κυβερνητικές αποφάσεις.