ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Ομιλία του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου σε εκδήλωση στο πλαίσιο του Money Show 2014
Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2014 14:14:42


Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πριν ξεκινήσω τον χαιρετισμό μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Money Show 2014. Το ΒΕΘ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το εν λόγω ιδιαίτερα ενδιαφέρον πολυσυνέδριο, που αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό γεγονός της Θεσσαλονίκης. Θερμά θα ήθελα να ευχαριστώ, για την τιμή που μας κάνουν να παραβρίσκονται κοντά μας, τους ομιλητές της εκδήλωσης τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρο Καράογλου, την αναπληρώτρια Γ. Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδα Καρακόλη και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Φίλες και φίλοι,

η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που στηρίζει τον παραγωγικό ιστό, όχι μόνο της εθνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα προσωπικό αντιπροσωπεύουν περί το 99,6% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν τα δύο τρίτα περίπου του εργατικού δυναμικού.

Με αυτό το δεδομένο είναι προφανές ότι κάθε στρατηγική εξόδου από την κρίση, που ταλανίζει, με ιδιαίτερη σφοδρότητα, τα τελευταία χρόνια την ελληνική οικονομία, πρέπει απαραίτητα να περνάει μέσα από τη στήριξη και την ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας λειτουργούν κάτω από ασφυκτικές συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες και τα όποια ελπιδοφόρα μηνύματα μετά και από την πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, οι αντοχές του ελληνικού επιχειρείν και της κοινωνίας ευρύτερα συνεχίζουν να δοκιμάζονται με τον πιο σκληρό τρόπο. Η διαρκής μείωση της ζήτησης, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και οι διαδοχικές, φορολογικές επιθέσεις, δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον.

Την ίδια ώρα η κλειδωνιά του λουκέτου, γίνεται ολοένα και πιο ηχηρή.

Κυρίες και κύριοι,

Η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα ζήτημα επιβίωσης, όχι μόνο για τις ίδιες και τους εργαζομένους τους αλλά συνολικά για την ελληνική οικονομία. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηριχτεί σε συγκεκριμένες παραμέτρους.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

- Βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χωρίς χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν θα υπάρξουν νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας και κατ΄ επέκταση δεν θα υπάρξει ανάκαμψη.

-Ουσιαστική ενεργοποίηση και συμμετοχή των τραπεζών προκειμένου τα προγράμματα που υλοποιούνται με πόρους του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ρευστότητας, να αποδώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη.

- Μακρόπνοη και στοχευμένη στρατηγική, για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Βασική προϋπόθεση ένα ξεκάθαρο σχέδιο, που θα διοχετεύσει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια και στην απασχόληση.

Διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος, με πολιτικές όπως:

- Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, που δεν θα ξεπερνά το 20%, ώστε να είναι στοιχειωδώς ανταγωνιστικός σε σύγκριση με γειτονικές χώρες.

-Αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων, σε ορθολογικές βάσεις. Άρση των φορολογικών αντικινήτρων για την ανέγερση και αγορά κατοικίας, καθώς και για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες.

- Άμεσες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης της βιομηχανίας, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

-Αποτελεσματικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής και διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Σήμερα, όλες οι ελπίδες ανάκαμψης στηρίζονται στην ανάδειξη ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, με κινητήρια δύναμη την παραγωγή, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις.

Η χώρα θα μπορέσει να δημιουργήσει εθνικό πλούτο, μόνο αν καταφέρει να παράγει περισσότερα, βελτιωμένα, διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό που όλοι επιθυμούμε είναι να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα η δυνατότητα για την σύμπραξη στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης και δυναμικής οικονομίας.

Σας ευχαριστώ