ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου για την ειδική έκδοση του ‘Αγγελιοφόρου’, στο πλαίσιο της 79ης ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 10:57:01


Καινοτομία και εξωστρέφεια οι νέοι πόλοι ανάπτυξης

Η κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι η στροφή σε μια νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία, που δεν θα στηρίζεται στο κράτος, αλλά στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Θα αντλεί ώθηση από νέες παραγωγικές δραστηριότητες και επενδύσεις, από την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και από τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των φυσικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Στο νέο οικονομικό οικοδόμημα εξωστρέφεια και καινοτομία είναι οι βασικοί πυλώνες που θα προσφέρουν λύσεις για τις νέες προκλήσεις.

Η καινοτομία αποτελεί σήμερα μια από τις πιο κρίσιμες συνιστώσες της επιχειρηματικότητας και οδηγεί σε ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όχι μόνο από νέες, αλλά και από υφιστάμενες επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εκσυγχρονιστούν και να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία αλλά και κάθε είδους διαθέσιμη γνώση και εμπειρία (διοικητική, οργανωτική, εμπορική) σε νέους παραγωγικούς συνδυασμούς. Η καινοτομία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, μπορεί να εφαρμοσθεί παντού. Καινοτομία στην παραγωγή και στην υλοποίηση των νέων ιδεών, στο εργασιακό περιβάλλον των παραγωγικών μονάδων, στην εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων και στην υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων στη διοίκηση και στην προβολή της επιχείρησης.

Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα δεν προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Το αντίθετο. Έχει αποδειχθεί ότι η μικρή επιχείρηση εξυπηρετεί καλύτερα την αξιοποίηση της νέας γνώσης και την καινοτομία λόγω της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να φέρουν νέες δυνάμεις στο προσκήνιο της επιχειρηματικής δράσης, νέους ανθρώπους, νέες πρωτοβουλίες. Να πλησιάσουν τον καταναλωτή στις μικρές αγορές. Να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις τοπικές πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι μόνο ως προϋπόθεση επιβίωσης στο σύγχρονο περιβάλλον, αλλά ως θετική στρατηγική επιλογή. Σήμερα, η ανάπτυξη του διαδικτύου επιτρέπει σε όποιον διαθέτει μια καλή ιδέα και ένα σωστό επιχειρησιακό σχέδιο, να δημιουργήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και να το προωθήσει ανά τον κόσμο. Αντίστοιχα, τεχνολογίες και επιλογές που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, γίνονται τώρα όλο και πιο προσιτές. Πλέον δεν χρειάζεται τεράστια επένδυση για να μπορέσει μια μικρή επιχείρηση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, για να βελτιώσει διαδικασίες, για να δικτυωθεί και να προβληθεί, για να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις.

Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η πολιτεία, με παρεμβάσεις όπως η κάλυψη του ψηφιακού χάσματος στην περιφέρεια, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Δεύτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν ήταν ποτέ εύκολη, για πολλούς λόγους. Μεταξύ των κυριότερων είναι η αναπτυξιακή φιλοσοφία που επικράτησε τις περασμένες δεκαετίες στη χώρα, μια φιλοσοφία που ανέδειξε την κατανάλωση σε αποκλειστικό σχεδόν όχημα για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, οδηγώντας την παραγωγή στο περιθώριο.

Εμπόδιο ήταν και είναι οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, που υποβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών: αδυναμίες όπως η υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος της ενέργειας, η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, κ.α. Σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και το υψηλό κόστος δανεισμού - για όσες επιχειρήσεις καταφέρνουν ακόμη να δανείζονται. Κι όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ανθίστανται, ως αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς τους και της ανάγκης αναζήτησης διεξόδου και ευκαιριών ανάπτυξης.

Αν θέλουμε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας το ρόλο και την ευθύνη που μας αναλογεί. Πάγιο αίτημά μας προς την πολιτεία είναι η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ποιοτικής και ανταγωνιστικής εγχώριας παραγωγής. Είναι επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε θέματα ποιότητας, τυποποίησης και συσκευασίας και προϊόντων, αλλά και τεχνοκρατικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης.

Αυτό που επανειλημμένως έχει ζητήσει το ΒΕΘ είναι να υπάρξει ουσιαστική – και όχι απλώς τυπική – ενεργοποίηση του τραπεζικού τομέα στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας που τρέχουν, με πόρους του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ. Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να στηριχθεί σε μια σαφή στρατηγική, η οποία θα κατευθύνει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια για έργα βιτρίνας, ούτε για σπατάλη πόρων σε αποσπασματικές και άστοχες δράσεις. Τώρα, χρειάζεται στόχευση, σχέδιο και αποτελεσματικότητα.

Από την πλευρά μας, ως ΒΕΘ, παρέχουμε προς τα μέλη μας πληροφόρηση σε θέματα εξωστρέφειας, συμμετέχουμε σε εκθέσεις εντός και εκτός των ελληνικών τειχών αλλά και σε επιχειρηματικές αποστολές ενώ καλύπτουμε τις ανάγκες διαρκούς ενημέρωσης των μελών μας.

Πεποίθησή μας ήταν και είναι ότι μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία, πολιτείας και επιχειρήσεων, μπορούμε να στηρίξουμε την αναγέννηση της ελληνικής παραγωγής. Μπορούμε να αναδείξουμε τα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα σε δύναμη εξωστρέφειας και ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.