ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Π. Παπαδόπουλου για το ειδικό αφιέρωμα της εφ. ‘δημοκρατία’
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 10:59:58


Η ανάπτυξη χρειάζεται ρευστότητα

Η πρόκληση της αναθέρμανσης της οικονομίας, ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η βελτίωση της πορείας του επιχειρείν, παραμένει δυσεπίλυτος γρίφος.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν μια άνιση μάχη, σε δύο μέτωπα:

- της ζήτησης, απέναντι σε μια ύφεση που διαρκεί ήδη έξι χρόνια

και

-του δανεισμού, με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση να έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρά τα λιμνάζοντα προβλήματα εξακολουθεί να είναι κοινός τόπος ότι η χώρα, χρειάζεται ανάπτυξη στηριγμένη στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, με αιχμή μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή παραγωγή. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, βασικό προαπαιτούμενο είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό, με βιώσιμο κόστος. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης ήταν ερμητικά κλειστές, λόγω του αποκλεισμού της χώρας και των τραπεζών από τις αγορές, αλλά και εξαιτίας του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα παρά το γεγονός ότι η οικονομία φαίνεται να έχει εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης, η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος έχει ολοκληρωθεί, η Ελλάδα έχει κάνει το πρώτο βήμα επιστροφής στις αγορές, τα επιτόκια των χορηγήσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν σε απαγορευτικό ύψος, σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος για δάνεια έως 250.000 ευρώ, αν και εφόσον κατορθώσει ο ενδιαφερόμενος να τα εξασφαλίσει, είναι κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Είναι πασιφανές ότι χρειάζονται, γενναία μέτρα, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο ευρωζώνης. Πέραν του τραπεζικού συστήματος που θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, απαιτείται η ενίσχυση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάπτυξη νέων, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα μεγέθη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που ενδυναμώνουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η λήψη μέτρων για την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

-Μετά τη δίκαιη απόφαση για συμψηφισμό των οφειλών ΦΠΑ, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στον συμψηφισμό του συνόλου των χρεών μεταξύ του Δημοσίου και των επιχειρήσεων.

-Λύση στο μείζον θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Ένταξη στη ρύθμιση του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις προβλεπόμενες 48 δόσεις της «Νέας Αρχής» με εκκίνηση αποπληρωμής από 1/1/2015 και καταβολή το 2014 μόνο των τρεχουσών εισφορών και επιπλέον μηνιαία προσαύξηση στο ύψος του 1% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Παράλληλα, απαιτείται η διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου, το οποίο δεν θα βασίζεται σε αποκλειστικά εισπρακτική λογική.

Στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται: φορολογικός συντελεστής 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων, θέσπιση του ορισμού της «εντός της κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» για όσες βιώσιμες επιχειρήσεις δεν είχαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές πριν το 2010, ώστε να εντάσσονται σε όλες τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Εάν δεν βελτιωθεί αισθητά το ζήτημα της ρευστότητας και το επιχειρείν δεν βρεθεί πραγματικά στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σε θέματα εξωστρέφειας, παρά τις τεράστιες προσπάθειες του επιχειρηματικού κόσμου.

Οι επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει πλέον τις αντοχές τους. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η μάχη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας απαιτεί ενεργοποίηση και συμμετοχή από όλους.