ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης(ΒΕΘ), Π. Παπαδόπουλου στην εφ. ‘Καρφίτσα’
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:17:27


Η ανάπτυξη παραμένει καθηλωμένη

Η εκπόνηση ενός «προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης» που θα φέρει, ελληνική, σφραγίδα - τόσο στην επισήμανση των προβλημάτων, όσο και στη διαμόρφωση των καταλληλότερων μεταρρυθμιστικών επιλογών - αποτελεί, σήμερα, πρωταρχική προτεραιότητα για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσεπίλυτους γρίφους.

Το αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας είναι σαφές: μετατόπιση της οικονομικής πολιτικής από το δόγμα της ανελέητης λιτότητας και των ευφάνταστων φοροεπιδρομών προς την κατεύθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Μέχρι σήμερα η ακολουθούμενη πολιτική έχει διογκώσει τα προβλήματα αντί να τα αμβλύνει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, κόστισαν στην ελληνική οικονομία 73 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο θετικός αντίκτυπος στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τις απώλειες αυτές ήταν μόλις 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα μειώθηκε κατά 35% το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Η κατάσταση παραμένει ζοφερή. Αν πραγματικά η πολιτεία επιζητά, την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη βιώσιμη μεγέθυνσή της, τότε είναι καθοριστικής σημασίας η ταχεία διαμόρφωση, με τη συνεργασία όλων των πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων του τόπου, ενός σαφούς εθνικού σχεδίου, η παρουσίαση μιας σταθερής «πυξίδας» για κάθε επενδυτή, ενός δεσμευτικού αναπτυξιακού οράματος, με κοινωνικές παραμέτρους, προς άμεση υλοποίηση.

Η δημοσιονομική προσαρμογή που πέτυχε η χώρα την τετραετία 2010 – 2013 οφείλεται κατά 60% στην αύξηση των φόρων και κατά 40% στη μείωση των δαπανών. Αντί δηλαδή να μαζευτεί το κράτος, έπεσε το βάρος στις πλάτες του φορολογούμενου. Προτείνουμε φορολογικό συντελεστή στα κέρδη των Νομικών προσώπων 15%. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το ύψος της φορολογίας. Είναι και η πολυπλοκότητα και η αστάθεια. Στην Ελλάδα σήμερα, ο φορολογούμενος - και κυρίως ο επιχειρηματίας και ο ελεύθερος επαγγελματίας – δεν ξέρει πραγματικά τι του ξημερώνει.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ως προς τα πρόστιμα και τους ελέγχους. Τα πρόστιμα που ισχύουν σήμερα είναι εξωπραγματικά, σε σχέση με τις συνθήκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Επιπλέον είναι επιτακτική η ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων, η οποία αγγίζει τα όρια της δήμευσης. Βασική προϋπόθεση για επιστροφή στην ανάπτυξη είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάπτυξη νέων, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα μεγέθη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που ενδυναμώνουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η λήψη μέτρων για την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

-Μετά τη δίκαιη απόφαση για συμψηφισμό των οφειλών ΦΠΑ, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στον συμψηφισμό του συνόλου των χρεών μεταξύ του Δημοσίου και των επιχειρήσεων.

-Λύση στο μείζον θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Ένταξη στη ρύθμιση του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις προβλεπόμενες 48 δόσεις της «Νέας Αρχής» με εκκίνηση αποπληρωμής από 1/1/2015 και καταβολή το 2014 μόνο των τρεχουσών εισφορών και επιπλέον μηνιαία προσαύξηση στο ύψος του 1% του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής.