ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2014
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλου στο ειδικό αφιέρωμα της εφ. Ναυτεμπορική για την 79η ΔΕΘ
Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2014 11:24:11


Π. Παπαδόπουλος: Η αναθέρμανση της οικονομίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες

Παρά τις επώδυνες, συχνά, προσπάθειες και τις καλές προθέσεις για αλλαγή κλίματος, η επιχειρηματική κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι προϋποθέσεις για επιστροφή στην ανάπτυξη είναι αισθητά καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Σύμφωνα, μάλιστα, με οικονομικούς αναλυτές μέχρι το τέλος του 2014 η ελληνική οικονομία μπορεί να εμφανίσει θετικούς ρυθμούς μεταβολής, μετά από έξι συνεχή έτη ύφεσης.

Αναμφίβολα, η πρόκληση της αναθέρμανσης της οικονομίας, ώστε να καταστεί δυνατή και η σταδιακή αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, παραμένει δύσκολη με δεδομένο ότι θα πρέπει να συνδυαστεί με μια συνολική αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος.

H χώρα χρειάζεται σήμερα ανάπτυξη στηριγμένη στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, με αιχμή του δόρατος την ανταγωνιστική και εξωστρεφή παραγωγή.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρωτίστως χρειάζεται να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις αλλά και να καλύψουν το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα χρόνια, λόγω του αποκλεισμού της χώρας και του τραπεζικού συστήματος. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αλλαγή στάσης και από την πλευρά των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες μέσω των υψηλών επιτοκίων επιχειρούν να καλύψουν τις αυξημένες επισφάλειες.

Για την ενίσχυση της ρευστότητας, που αποτελεί το υπ΄ αριθμόν ένα αγκάθι της επιχειρηματικότητας, απαιτείται η επιτάχυνση της αποπληρωμής των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες καθώς και η εφαρμογή νέας ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με βάση την πρόταση των επιμελητηρίων: κεφαλαιοποίηση των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών και αποπληρωμή τους σε μηνιαία βάση που να ισούται με το 1% του συνόλου της οφειλής.

Για να υπάρξουν επενδύσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, απαιτείται γρήγορη πρόσβαση σε κεφάλαια. Το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας σύγχρονα, ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία χρηματοδότησης. Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. κυρίαρχη προτεραιότητα στην αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν συστηματικά οι δομές και η εμπειρία που διαθέτουν τα επιμελητήρια. Επιπρόσθετα απαιτείται η διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου, το οποίο δεν θα βασίζεται σε αποκλειστικά εισπρακτική λογική.

Στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται: φορολογικός συντελεστής 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων, θέσπιση του ορισμού της «εντός της κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» για όσες βιώσιμες επιχειρήσεις δεν είχαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές πριν το 2010, ώστε να εντάσσονται σε όλες τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να μπει μπροστάρης στην προσπάθεια αναμόρφωσης του οικονομικού τοπίου, αρκεί η πολιτεία να τον ακούσει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες.