ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2015
Προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2015 09:46:24


Το διοικητικό συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του στις 30.09.2015 ανταποκρινόμενο στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για την αποστολή προτάσεων για τον επικείμενο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο εξέτασε διεξοδικά τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές παρεμβάσεις της πολιτείας, τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν, την κρισιμότητα της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του θεωρεί ότι ο νέος αναπτυξιακός – επενδυτικός νόμος θα πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τις επενδύσεις και γενικότερα την επιχειρηματικότητα.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές προτάσεις του ΒΕΘ απεστάλησαν στον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Σταθάκη.

Αναφερόμενο στα χαρακτηρισκά του Αναπτυξιακού Νόμου τονίζει ότι θα πρέπει:

-Να αποτελεί το υπόβαθρο, το χρηστικό εργαλείο το οποίο θα επιφέρει την τόνωση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα της οικονομίας μέσω των επενδυτικών ευκαιριών που οφείλει να ενσωματώνει στο περιεχόμενό του. 
 
-Να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, την περιφερειακή διάσταση της χώρας, τα τοπικά χαρακτηριστικά και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα εφαρμογής των προηγούμενων νόμων να προωθεί την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν. 

-Να βρίσκεται σε άμεση σχέση με την γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και με θεσμικά ζητήματα (π.χ. άδειες λειτουργίας, ρευστότητα, κ.α.) που άπτονται της επιτυχούς και έγκαιρης υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

-Να προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη βασιζόμενος στις αναγκαίες μελέτες και σε στοιχεία τα οποία συνεχώς θα επικαιροποιούνται. 
 
-Να εξαντλεί όλα τα ευνοϊκά περιθώρια που θέτουν οι κανονισμοί της Ε.Ε. 
 
-Να κάνει κατανοητή στον επιχειρηματικό κόσμο την όποιας μορφής σύνδεσή του με αντίστοιχα προγράμματα μέσω της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, κ.α.) που απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Οι όποιοι αποκλεισμοί ή οι όποιες δυσχέρειες σε προϋποθέσεις ένταξης και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από την εφαρμογή του νόμου να μην δημιουργούν το αίσθημα της εγκατάλειψης των επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν άλλα προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν. Κατά συνέπεια ο εκάστοτε επενδυτικός νόμος να μην δρα ανταγωνιστικά σε σχέση με προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ.

Ειδικότερα προτείνουμε:

1. Ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν και συνεπώς να ολοκληρωθούν.

Να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους, εφόσον αξιολογηθεί από την επαφή με τους φορείς των επενδύσεων ποια επενδυτικά σχέδια είναι βιώσιμα, ποια μπορεί να είναι κερδοφόρα και η ενίσχυση να είναι μέσω μεγαλύτερων φοροαπαλλαγών, καθώς και να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω του «πακέτου Γιουνκέρ».

2. Επαναλειτουργία μονάδων που έχουν παύσει την δραστηριότητά τους.

Είναι γνωστό ότι έχουν κλείσει αλλά και καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες εγκαταλείποντας τα κτίρια, στα οποία στεγάζονταν σε ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. αλλά και διάσπαρτα στην τύχη τους, αδυνατώντας να τα φυλάξουν. Από την άλλη οι τράπεζες, στις οποίες είναι ενεχυριασμένα ή καθυστερούν πάρα πολύ να τα διαθέσουν προς πώληση ή όταν τα διαθέτουν, διαμορφώνουν ένα τίμημα πώλησης τόσο όση η απαίτηση του δανείου τους, μη λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία του ακινήτου αλλά και την πραγματική αγοραστική δύναμη των ενδιαφερομένων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η καθημερινή απογύμνωση των βιοτεχνικών κτιρίων – από διάφορους επιτήδειους – από βιομηχανικό και λοιπό εξοπλισμό, κουφώματα, μάρμαρα, μεταλλικές οροφές ακόμη και τοιχοποιϊες με τούβλα ή πάνελ, αφήνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κτίρια φαντάσματα χωρίς πλέον κανένα ενδιαφέρον για αξιοποίηση από κανέναν με οποιοδήποτε τίμημα. Θα πρέπει η πολιτεία λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την πραγματικότητα με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο να δίνει τη δυνατότητα τα κτίρια αυτά πολύ σύντομα να πωλούνται σε λογικές τιμές σε ενδιαφερόμενους βιοτέχνες ιδιαίτερα μικρούς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο με χαμηλότοκα δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ.

3. Ενίσχυση επενδυτών και επενδυτικών σχεδίων που αφορούν συμμετοχή/εξαγορά επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά σε πτώχευση.

Να ενισχύονται επενδυτές και επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη συμμετοχή/εξαγορά επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά σε πτώχευση, αλλά με το κατάλληλο μάνατζμεντ μπορούν να γίνουν βιώσιμες, λόγω του εξοπλισμού και των παραγγελιών που μπορεί να διαθέτουν. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασωθεί μέρος του παραγωγικού δυναμικού και θέσεις εργασίας, να καλυφθεί εν μέρει το πρόβλημα χρηματοδότησης λόγω των αδυναμιών του τραπεζικού συστήματος, αλλά και να μειωθούν τα δάνεια σε καθυστέρηση, αφού ο νέος επενδυτής θα αναλάβει πιθανόν και ένα μέρος των χρεών των υπό πτώχευση εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων.

4. Προτεραιότητα εντάξεων και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επενδύσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση των εξαγωγών και την υποκατάσταση των εισαγωγών.

Ανάδειξη δυναμικών εξωστρεφών οικονομικών τομέων με προτεραιότητα στην αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών και προϊόντων, για τους οποίους θα ισχύουν πρόσθετα φορολογικά και άλλα κίνητρα επενδύσεων.

5. Νέα είδη (κίνητρα) ενισχύσεων – Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Εκτός από τα ήδη γνωστά κίνητρα (φοροαπαλλαγή, επιχορήγηση, ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ) ως καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί και η δημιουργία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) για επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων με την προοπτική μετά από 3-4 χρόνια το κεφάλαιο και τα κέρδη να επενδύονται σε άλλο κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ θα διευκόλυνε την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας, παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα διάθεσης σημαντικών πόρων στην ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας.

Να δοθούν κίνητρα δημιουργίας θέσεων εργασίας στους τόπους παραγωγής των προϊόντων, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και όσων έχουν καταρτισθεί μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 
6. Απλούστευση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ. για την υποβολή αλλά και την παρακολούθηση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιοριστούν στα τελείως απαραίτητα.
 
7. Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και επίσπευση διαδικασιών που συνδέονται με την υλοποίησή τους (έλεγχος, αδειοδοτήσεις, κ.α.).

Η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και η επίσπευση των διαδικασιών συνδεδεμένων με τις επενδύσεις συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή κρουσμάτων διαφθοράς και στην ομαλή ολοκλήρωση της επένδυσης.