ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Έρευνες 2010
«Δυο χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης – Οι προοπτικές για τις ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης»
Ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου 2010
Νοέμβριος 2010
«Έρευνα για τον κλάδο των υδραυλικών»
Ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2010
Οκτώβριος 2010
Έρευνα Αγοράς: «Αρτοποιοί»
Ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2010
Καταναλωτές και αρτοποιοί εν μέσω οικονομικής κρίσης
Οκτώβριος 2010
«Εξοικείωση των ΜΜΕ με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
Ημερομηνία: 1 Ιουνίου 2010
Ιούνιος 2010
«Ασφαλιστικό: Μέρος Πρώτο»
Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2010
Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ – Μέλη ΒΕΘ
Μάρτιος 2010
«Ασφαλιστικό: Μέρος Δεύτερο»
Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2010
Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ σήμερα – Πρώην μέλη του ΒΕΘ
Μάρτιος 2010
«Αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2010
Μέλη ΒΕΘ
Φεβρουάριος 2010
Ανά σελίδα