ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022)
Ημερομηνία: 4 Νοεμβρίου 2022 09:31:07


Αποτελέσματα Βαρόμετρου ΒΕΘ (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022)