ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022)
Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2022 09:12:38Αποτελέσματα Βαρόμετρου ΒΕΘ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022)