ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Διεθνείς Αγορές
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Αίγυπτος- Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος
 
Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος - ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Πρεσβεία Καΐρου

∆ιεύθυνση: 18 Aisha El Taymouria Garden City, Cairo 11451
Τηλ.: (00202) 27955915, 27950443, 27951074
Fax: (00202) 27963903
Ε-mail: gremb.cai@mfa.gr
Web Site: www.mfa.gr/egypt
∆ιαφ. Ώρας: 0
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.30-16.00

Πρέσβυς: Λάζαρης Χριστόδουλος ΠΥA
Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου

∆/νση : 18 Aisha El Taymouria, Garden City Cairo 11451
Τηλ.: (00202) 27948482, 27952036,
Fax:  (00202) 27940684
Email: ecocom-cairo@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/eg50

Επικεφαλής: Δαιρετζής Ευάγγελος - Σ.ΟΕΥ Α
Γενικό Προξενείο Καΐρου

∆ιεύθυνση: 14, Rue Emad El Din, Cairo
Τηλ.: (00202)  25741085, 25741140, 25791429
Fax:  (00202) 25753962      
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0020108478600
Email: grgencon.cai@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: 0   Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.30-16.30

Γενικός Πρόξενος: Χατζαντωνάκης Ιωάννης - ΣΠΑ
Γενικό Προξενείο Αλεξάνδρειας

∆/νση : 63,Alexander the Great Str., Chatby, Alex. - Egypt
Τηλ.: (00203) 4802088
Fax:  (00203) 4865896
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (00201) 23811921
Email: grgencon.ale@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-16.00

Γενικός Πρόξενος: Καποδίστριας Χρήστος - ΣΠΑ