ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Διεθνείς Αγορές
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αυστραλία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος
Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Πρεσβεία Καμπέρρας

Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Fax: (0061) 262732620
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061425485219, 0061459359632
Ε-mail: gremb.can@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/australia
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-09.30, Χ: 00.00-07.30

Πρέσβυς: Χαράλαμπος Δαφαράνος - ΠΥΑ

Προξενικό Γραφείο Καμπέρρας             


Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Fax: (0061) 262732620
Ε-mail: grcon.can@mfa.gr

Διευθύνουσα: Σιαπλαούρα Παρασκευή ΠΕ.ΠΤ.ΔΙΟΙΚ. Δ

Γραφείο ΟΕΥ Καμπέρρας


Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Fax: 0061) 262732620
Ε-mail: ecocom-canberra@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/au55

Επικεφαλής:

Γενικό
ΠροξενείοΑδελαΐδας
ΔνσηΤηλΤηλΈκτακτης Ανάγκης: (00618) 82322036, 83657288, (00614) 15348110
Ε-mail: grgencon.ade@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +6, 5h, Χ: +8, 5h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-09.30, Χ: 00.00-07.30

Γενικός Πρόξενος: Μανιάκης-Γρίβας Χρήστος - ΣΠΑ

Γενικό
ΠροξενείοΜελβούρνης
ΔνσηΤηλΤηλΈκτακτης Ανάγκης: 0061478182694
Ε-mail: grgencon.mel@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-10.00, Χ: 00.00-08.00

Γενικός Πρόξενος: Λιανίδου Ελένη - ΣΠΑ

Γενικό Προξενείο Σίδνεϋ


Δ/νση: Level 2, 219-223 Castlereagh street, Sydney NSW 2000
Τηλ.: (00612) 92649130, 92641768
Fax: (00612) 92646135
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061411161825
Ε-mail: grgencon.sid@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 01.30-09.30, Χ: 11.30-07.30

Γενικός Πρόξενος: Κυρίμης Σταύρος - ΣΠΑ

Γραφείο ΟΕΥ Σίδνεϋ


Δ/νση: Level 2, 219-223 Castlereagh str.
ΤηλΕecocom-sydney@mfa.grhttp://www.agora.mfa.gr/au56ιαφΏρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 01.30-09.30, Χ: 11.30-07.30

Επικεφαλής: Ωραιόπουλος-Κελένης Βαϊανός - Γρ. ΟΕΥ
ΑΠροξενείοΠέρθης
ΔνσηΤηλΤηλΈκτακτης Ανάγκης: 0061- (0)488-593-076
Ε-mail: grconsul@arach.net.au , grcon.per@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/perth
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +4h, Χ: +6h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 05.00-12.00, Χ: 03.00-10.00

Πρόξενος: Χόλη Σοφία - ΓΠΒ

Άμισθο
ΓενικόΠροξενείοΔνσηΤηλinfo@greekconsulateqld.com.auhttp://www.greekconsulateqld.com.au/
ΕπίτιμοςΠρόξενοςΡάπτηςΔημήτριοςΆμισθο
ΓενικόΠροξενείονσηΤαχΔνσηΤηλ
Εjanictomatis@yahoo.com.au
Επίτιμος
ΓενικόςΠρόξενοςΙωάννηςΑνοιχτομάτηςΆμισθο
ΠροξενείοΤΔνσηΒνΑΑ
Τηλalexios.pittas@gmail.comΕπίτιμοςΠρόξενοςΑλέξιοςΠίτταςΆμισθο
ΠροξενείοΔνσηΤηλ
grconsulate@easygroup.com.auΕπίτιμοςΥποπρόξενοςΖήσηςΑντωνιάδης