ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Διεθνείς Αγορές
ΑΥΣΤΡΙΑ

Αυστρία - Στοιχεία επικοινωνίας Αρχών της Ελλάδος
 
Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος - ΑΥΣΤΡΙΑ
Πρεσβεία Βιέννης

Δ/νση: Argentinierstrasse 14, 1040 Wien, Austria
Τηλ.: (00431) 50615
Fax: (00431) 5056217
Ε-mail: gremb@griechischebotschaft.at , gremb.vie@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/vienna
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30

Πρέσβυς: Δημίδης Θεμιστοκλής - ΠΥΑ
Προξενικό Γραφείο Βιέννης

Δ/νση: Mattiellistrasse 2-4, 1040 Wien,
Τηλ.: (00431) 5127148, 5123142
Fax: (00431) 5054945
Ε-mail: grconsulate@utanet.at
Web-Site: http://www.griechische-botschaft.at

Διευθύνων: Δημήτριος Δασκαλάκης - ΓΠΒ
Γρ. ΟΕΥ Βιέννης

Δ/νση: Argentinierstrasse 14, A-1040 Wien, Austria
Τηλ.: (00431) 50615
Fax: (00431) 5056217
Ε-mail: wirtschaft@griechischebotschaft.at
Web Site: http://www.agora.mfa.gr/at57

Επικεφαλής: Σαρρή Αγγελική- Σ. ΟΕΥ Α
Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΑΣΕ (ΜΑ ΟΑΣΕ) Βιέννη

Δ/νση: Trattnerhof 2/305, A-1010- Vienna
Τηλ.: (+431) 5033930
Fax: (+431) 5033924
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 6643410152
Ε-mail: gdel.oase@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/osce
∆ιαφ. Ώρας: -1h
Ωράριο: 10.00-14.00, 1500-1900

Μόνιμος Αντιπρόσωπος: Ανδρέας Παπαδάκης - ΠΥΑ'
 
 
Άμισθο Γενικό Προξενείο Σάλτζμπουργκ

Δ/νση: Innsbrucker Bundesstrasse 111, 5020 Salzburg
Τηλ.: 0043 (0) 662 44 845 111
Fax: 0043 (0) 662 44 845 110
E-mail: office@gr-generalkonsulat.at

Επίτιμη Γενική Πρόξενος: Αικατερίνη Γ. Παππά