ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: «Σαουδαραβικός Οργανισμός για προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (SAGIA) –Βελτίωση επενδυτικού κλίματος και διευκολύνσεις σε αλλοδαπούς επενδυτές στην Σαουδική Αραβία».Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα( www.agora.mfa.gr/sa106 ), Email:ecocom-jeddah@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: «Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SAMA) – Καταβολή επιδόματος (μισθοί και συντάξεις δύο μηνών) σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, κρατικούς λειτουργούς και συνταξιούχους». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα( www.agora.mfa.gr/sa106 ), Email:ecocom-jeddah@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: «Ανάπτυξη του τομέα των τροφίμων στο Σουλτανάτο του Ομάν – Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στον τομέα της αγρο-επιχειρηματικότητας». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα( www.agora.mfa.gr/sa106 ), Email:ecocom-jeddah@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο με θέμα «Ποιοτικά Βραβεία Οργανισμού MEED ( MiddleEastBusinessIntelligence - QualityAwards)» έτους 2015.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Τζέντα ( www.agora.mfa.gr/sa106)Email:  ecocom-jeddah@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2014 για την Σαουδική Αραβία, το Σουλτανάτο του Ομάν και την Υεμένη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Τζέντα ( www.agora.mfa.gr/sa106), Email:  ecocom-jeddah@mfa.gr 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο σχετικά με «Νέοι κανόνες για διακεκριμένους αλλοδαπούς επενδυτές για εισαγωγή τους στο Σαουδαραβικό Χρηματιστήριο - Tadawul».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr/sa106), Email:  ecocom-jeddah@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο σχετικά με «Εξαγωγές προϊόντων κρέατος, αλλαντικά και άλλα είδη, στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr/sa106), Email:ecocom-jeddah@mfa.gr

 

Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε το πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και για το σουλτανάτο του Ομάν (τέταρτο τρίμηνο 2015 και 2016)

Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα « Κατασκευή υπόγειου και υπέργειο σιδηροδρομικού δικτύου (μετρό)

 της πόλεως της Τζέντας- Μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας έως το έτος 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να: τηλ:00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα της ΒΕΘ www.veth.gov.grimages/site/100/3518_3679.pdf

 
Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα « Σαουδαραβικό Υπουργείο Εργασίας – Νέα Εργατική Νομοθεσία»     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να: τηλ:00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Μείωση της αξίας του εξωτερικού εμπορίου της Ιαπωνίας με τις χώρες-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) κατά το πρώτο εξάμηνο 2015»»     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να: τηλ:00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Πρόεδρος Κρατικών Σιδηροδρόμων Σαουδικής Αραβίας- Οι τεχνικες προδιαγραφές και ο σχεδιασμός του σιδηροδρομικού δικτύου των χωρών του κόλπου έτοιμα έως το τέλος τρέχοντος έτους»     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να: τηλ:00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Γενική Διευθυντής Διεθνούς Νομισματικού Τμείου – Ανάπτυξη 2,7% των Χωρών – Μελών του Συμβολαίου Συνεργασίας του Κόλπου»     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να: τηλ:00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Ο Σαουδαραβικός Προϋπολογισμός για το 2016- Πορεία και Εκτέλεση του προϋπολογισμού»     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)


Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων για το 2015 από αλλοδαπούς υπηκόους στα 157 δις Ριάλια»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Συνέντευξη τύπου του Γενικού Διευθυντού του Συνδέσμου Μαστιχοπαραγωγών Ελλάδος στη Τζέντα - Θεραπευτικές αξίες και ιδιότητες της ελληνικής μαστίχας - Περαιτέρω προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και πωλήσεων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας
 »

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Προνομιακή η θέση αρκετών τουρκικών επιχειρήσεων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας - Απόφαση του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών της Σαουδαραβικής Κυβέρνησης Crown Prince Mohammed bin Naif »
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)


Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Πρόγραμμα Αναπτυξιακή Βοήθειας Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών  - Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Υεμένη έχει παραλύσει οποιαδήποτε οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα».
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)

Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Τα δέκα μεγαλύτερα έργα υποδομών για την Σαουδική Αραβία για το έτος 2016».
Το γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε  ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Επενδυτικός Οίκος StandardandPoors- Δύσκολη η φετινή χρονιά για τις Σαουδαραβικές τράπεζες – Ανάπτυξη και ποιότητα των κεφαλαίων τα πλέον κρίσιμα στοιχεία».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr)

 


Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Εξωτερικό Εμπόριο Σουλτανάτου του Ομάν – Πλεόνασμα για το 2015 παρόλη τη μείωση των εξαγωγών»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 00966126690824, e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Πανεπιστήμιο Μέκκας Umm Al-Qura- 15 προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης στην Σαουδική Αραβία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/)

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (Saudi Arabian General Investment Authority – SAGIA) – Νέες προϋποθέσεις και κριτήρια για χορήγηση θεώρησης εισόδου σε υποψηφίους αλλοδαπούς επενδυτές ή και Γενικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/)

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Οργανισμός Διαχείρισης Κεφαλαίων και Επενδύσεων Al Khabeer Capital – Ετήσια Έκθεση για προϋπολογισμούς Κρατών – Μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου GCC Countries».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε έγγραφο με θέμα: "Βαρυσήμαντη συνέντευξη του Πρώτου Διαδόχου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, του Δεύτερου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Άμυνας Muhammad Bin Salman, στον τηλεοπτικό σταθμό Bloomberg"
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/ )

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε Επιχειρηματικό Οδηγό για την Σαουδική Αραβία – Οικονομία της Σαουδικής Αραβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/)  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο επί καταστάσεως της οικονομίας και αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος – Σαουδικής Αραβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/ )

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις οικονομίας Σαουδικής Αραβίας, Ομάν και Υεμένης – Μακροοικονομικοί Δείκτες και Διμερές Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος με Σαουδική Αραβία, Ομάν και Υεμένη».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/)

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Επιχειρηματικός Οδηγός έτους 2016 για την αγορά του Σουλτανάτου Ομάν- Doing Business in the Sultanate of Oman».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα ( www.agora.mfa.gr/sa106) Email: ecocom-jeddah@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στη Σαουδική Αραβία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα ( www.agora.mfa.gr/sa106 ) Email: ecocom-jeddah@mfa.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα απέστειλε Επιχειρηματικό Οδηγό έτους 2016 για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr , να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (http://www.agora.mfa.gr/).

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Αποστολή Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015 για την Σαουδική Αραβία, το Σουλτανάτο του Ομάν και την Υεμένη».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα (www.agora.mfa.gr/sa106) Email: ecocom-jeddah@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα εμπορίου και Αναπτύξης – Αναλυτική Παρουσίαση για το σύστημα Ενιαίου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Επανεκκίνηση πληρωμών προς ιδιωτικές τεχνικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις και υπεργολαβίες – 40 δις Ριάλια η πρώτη δόση των καθυστερούμενων οφειλών».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/ .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Vision 2030 – Συμφωνία Κορεατικής Hyundai Heavy Industries με Σαουδαραβική Aramco».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών και επαγγελματικών εκθέσεων για τη Σαουδική Αραβία και το Σουλτανάτο του Ομάν για το έτος 2017».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/ .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε Επιχειρηματικό Οδηγό για την οικονομία και την άσκηση επιχειρηματικότητας στην Σαουδική Αραβία. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε «Επιχειρηματικό Οδηγό για την οικονομία και την άσκηση επιχειρηματικότητας του Σουλτάνου του Ομάν».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία - Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Κοινοτική Συνάντηση Οικονομικών – Εμπορικών Συμβούλων και Ακολούθων, 7 Δεκεμβρίου 2017». Επισυνάπτεται αναλυτικό σημείωμα του Τμήματος Εμπορίου και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας με τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την τελευταία για το τρέχον έτος κοινοτική συνάντηση των Οικονομικών – Εμπορικών Συμβούλων και Ακολούθων. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Ριάντ προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους. Παράλληλα το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τζέντας παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO THE KINGDOM OF SAYDI ARABIA
Al – Maather District, Thabet Al – Loghawi Street, Villa No 25
P.O.BOX 65995 Riyadh 11566 Saudi Arabia
Tel: 00966114827057
Fax: 00966112815221
E-mail: Mahammed.ZAKZOUK@eeas.europa.eu
Site: http://eeas.europa.eu/delegations/gulf countries
Twitter: EUintheGCC https://twitter.com/intent/follow?
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/mohammedzakzouk

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (SAGIA) – Νέες διευκρινήσεις για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα,αναφερόμενο στο θέμα «Διοργάνωση 1ης Θεματικής Ημερίδας για το ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο πλαίσιο των Ημερών Πληροφόρησης Επιχειρηματιών, Αθήνα , κτίριο ΕΒΕΑ, Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου 2018» απέστειλε στοιχεία σχετικά με την αγορά του ελαιολάδου στην Σαουδική Αραβία.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μασκάτ – Σουλτανάτο του Ομάν – Διεθνείς κλαδικές και επαγγελματικές εκθέσεις». Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Σαουδαραβικός Οργανισμός για έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων (Saudi Food and Drug Authority) – Απαγόρευση ηλεκτροπληξίας σε πουλερικά από 1ης Μαρτίου 2018».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ο κλάδος των τροφίμων στη Σαουδική Αραβία- Εξελίξεις και προοπτικές- Ελαιόλαδο και Γαλακτοκομικά προϊόντα».  Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/ .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε πίνακα αποδεκτών με θέμα «Ο κατασκευαστικός κλάδος και ο κλάδος των δομικών υλικών στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας». Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/.  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Αναπτύξεως –Ρηματική διακοίνωση για απαγόρευση ηλεκτροπληξίας πουλερικών από 1ης Μαΐου τ.ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Σαουδάραβας Υπουργός Μεταφορών- Ο τομέας των μεταφορών βασικός πυλώνας των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού της οικονομίας».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα,απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- Εξελίξεις της Σαουδαραβικής Οικονομίας».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα εμπορίου και Ανάπτυξης – Κοινοτική συνάντηση γεωργικών ακολούθων – Εξελίξεις για την απαγόρευση ηλεκτροπληξίας σε εισαγόμενα στη Σαουδική Αραβία νωπά πουλερικά».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr , site: http://www.agora.mfa.gr/  ή την ιστοσελίδα της ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: «Συνάντηση Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και Γενικής Γραμματείας Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου- Εξελίξεις για τα παιχνίδια, τα καλλυντικά και τα είδη ομορφιάς και η απαγόρευση της ηλεκτροπληξίας στα πουλερικά».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr  ,site: http://www.agora.mfa.gr/  ή την ιστοσελίδα της ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα, απέστειλε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 έως και Μάρτιο 2018 για τις οικονομίες των χωρών της Σαουδικής Αραβίας, του Σουλτανάτου του Ομάν και της Υεμένης – και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος με Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του Ομάν και Υεμένη.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr  ,site: http://www.agora.mfa.gr/  ή την ιστοσελίδα της ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο με θέμα: «Σαουδαραβικός Οργανισμός για τον έλεγχο των τροφίμων και φαρμάκων (SFDA- Saudi Food and Drug Authority)- Προϋποθέσεις εισαγωγών στην Σαουδική Αραβία βόειων νωπών κρεάτων και προϊόντων κρέατος».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr  ,site: http://www.agora.mfa.gr/  ή την ιστοσελίδα της ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο με θέμα: «Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης ‘Halal’ και Λοιπές Υπηρεσίες».
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 00966 12 66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr  ,site: http://www.agora.mfa.gr/  ή την ιστοσελίδα της ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, απέστειλε:

- Μηνιαία επισκόπηση  οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής  Αραβίας, Ιανουάριος 2021

-Μηνιαία επισκόπηση  οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής  Αραβίας, Φεβρουάριος 2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , Τηλ. +966 126690824

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, απέστειλε μηνιαία επισκόπηση  οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής  Αραβίας, Απρίλιος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , Τηλ. +966 126690824

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα «Μηνιαία επισκόπηση  οικονομικών εξελίξεων Σαουδικής  Αραβίας Μάϊος 2021».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα, e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr , Τηλ. +966 126690824