ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Κίνα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με διοικητικά μέτρα για την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στη Λ.Δ. της Κίνας - Στοιχεία εγγραφής προϊόντος.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  ενημερώνει για την ύπαρξηγραφείου υποστήριξης της ΕΕ για θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, mailto:ecocom-beijing@mfa.gr 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με διοικητικά μέτρα για την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στη Λ.Δ. της Κίνας - Στοιχεία εγγραφής προϊόντος και για την ύπαρξη γραφείου υποστήριξης της ΕΕ για θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας απέστειλε εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων Κίνας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας απέστειλε εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Νοέμβριο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας απέστειλε Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου, Νοέμβριος Νο3.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα τις διαδικασίες εισαγωγής προϊόντωνστην Λ.Δ. Κίνας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89 ), email:   ecocom-beijing@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας πωλήσεων συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89  ), email:   ecocom-beijing@mfa.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Συμφωνία φορέων ΕΕ και Κίνας για προώθηση τεχνολογιών διαδικτύου
.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89 ), emailecocom
-beijing@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές που καταγράφονται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89 ), email ecocom -beijing@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με τον επιχειρηματικό οδηγό της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89), email: ecocom-beijing@mfa.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με τον επιχειρηματικό οδηγό της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89 ), email: ecocom-beijing@mfa.gr  


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  ενημερώνει για τηνδιεξαγωγή Σεμιναρίου από το  Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Παντείου για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις (19-20.12.2020), το οποίο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μία ενδελεχή εισαγωγή στην ιστορία, την εσωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το σεμινάριο έχει οργανωθεί σε δύο άξονες: α) την εξέταση του «κινεζικού μοντέλου» και της ιδιότυπης πολιτικής και οικονομικής μετεξέλιξής του από τις μεταρρυθμίσεις του Deng Xiaoping έως τον Xi Jinping, β) την ανάλυση της «ανάδυσης» της Κίνας ως σημαντικής δύναμης με παγκόσμια συμφέροντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, Τηλέφωνο: (008610) 85326718, email: ecocom-beijing@mfa.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας  ενημερώνει για την διοργάνωση διαδικτυακού συνεδρίου για εξαγωγές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα (14.10.2021). Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών εξαγωγών από εκπροσώπους πέντε ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τυχόν ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το EU SME Centre έως τις 30.6.2021, παρέχοντας σχετικά στοιχεία για τις δραστηριότητές τους, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και την διαδικασία συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα :  https://www.eusmecentre.org.cn/press-article/call-case-studies-european-smes-exporting-china-during-and-after-covid-19?utm_source=EU+SME+Centre+Mailing+List&utm_campaign=463336d2af-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_06_03_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e920ac2d4f-463336d2af-239156381&mc_cid=463336d2af&mc_eid=1373311ad6  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, Τηλέφωνο: (008610) 85326718, email: ecocom-beijing@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με θέμα:
-
Εγγραφή επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων CIFER της Κίνας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89 ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με θέμα:

-4ο Συνέδριο Συνεργασίας Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Κίνας-Χωρών ΚΑΕ (Μηχανισμός Συνεργασίας «14+1») (Cangzhou 6-8.12.2022)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr  .