ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Κύπρος

Ζητήσεις ελληνικών προϊόντων

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλετην ετήσια έκθεση γραφείου ΟΕΥ Λευκωσίας για την οικονομία της Κύπρου και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Κύπρο για το 2012.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία, agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε συνημμένο επιχειρηματικό οδηγό για την Κύπρο .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία, greekcom@mtnmail.com.cy/ecocom-nikosia@mfa.gr , www.agora.mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε συνημμένο δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας για την Κύπρο για το μήνα Απρίλιο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία, greekcom@mtnmail.com.cy/ecocom-nikosia@mfa.gr, www.agora.mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κύπρου – Ιούλιος 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία,agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία,απέστειλε μελέτη με τίτλο « Το κυπριακό φορολογικό σύστημα : Λειτουργία και αποτελεσματικότητα».
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία, www.agora.mfa.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε επιχειρηματικό οδηγό για την Κύπρο 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία,greekcom@cytanet.com.cy/ecocom-nicosia@mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κύπρου 20 Μαρτίου - 10 Ιουνίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία,agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κύπρου – 11 Ιουνίου – 4 Αυγούστου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία,agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε απέστειλε τοενημερωτικό δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής επικαιρότητας για την Κύπρο .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία, ecocom-nikosia@mfa.gr , www.agora.mfa.gr/cy93

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε τοΔελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας Κύπρου ( Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2014). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93), emailecocom-nikosia@mfa.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε το Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας Κύπρου (Απρίλιος 2015).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93),email: ecocom-nikosia@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε επιχειρηματικό οδηγό για την Κύπρο.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93),email:  ecocom-nikosia@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε συνημμένο έγγραφο  με τις εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών τοθ “EUROPEANUNIVERSITYCYRPUS

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Λευκωσία ( www.agora.mfa.gr/cy93), email:  ecocom-nikosia@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε συνημμένο έγγραφο  με την ετήσια έκθεση του Γραφείου για την κυπριακή οικονομία, τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, το ενεργειακό γίγνεσθαι κλπ. για το 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93),email:  ecocom-nikosia@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας της Κύπρου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 15 Απριλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (www.agora.mfa.gr/cy93), email:
ecocom-nikosia@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε Επιχειρηματικό Οδηγό 2016 για την Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93  ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr  


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου κυπριακού μουσείου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93  ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για μελέτη κι επίβλεψη νοσοκομειακών υποδομών
Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για μελέτη κι επίβλεψη νοσοκομειακών υποδομών.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93  ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
-Έρευνα αγοράς για το παγωτό στην Κύπρο
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93  ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr