ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ ΡουμανίαΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2019


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι,απέστειλε ενημερωτικό δελτίο έρευνας αγοράςγια τον τομέα αγροτικών προϊόντων στην Ρουμανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104 ), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι,απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Ιανουαρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Μαρτίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104 ), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Απριλίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104 ), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών στη Ρουμανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104 ), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών στη Ρουμανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία μηνός Ιουνίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr  ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Οκτωβρίου 2019 και έρευνα αγοράς για τον τομέα Χημικών λιπασμάτων στη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Οκτωβρίου 2019 και έρευνα αγοράς για τον τομέα Χημικών λιπασμάτων στη Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Δεκεμβρίου 2019.Επίσης σας  προσκαλεί να δείτε πρόσφατες έρευνες του Γραφείου  που αφορούν τους κλάδους των φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών λιπασμάτων, αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, γαλακτοκομικών καθώς και των κατασκευών, μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68786rafeia-ana-xora/infofile/68786

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68315

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67584

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67583

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66581   

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο ενημέρωσής μας για τους συνοριακούς σταθμούς που είναι ανοιχτοί στη Ρουμανία, μας παραπέμπει στον κάτωθι ιστότοπο της συνοριακής αστυνομίας της Ρουμανίας, όπου αποτυπώνονται (σε διαρκώς ανανεούμενο χάρτη, καθώς ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα) οι σταθμοί, οι οποίοι παραμένουν σε λειτουργία, καθώς και o εκτιμώμενος χρόνο αναμονής σε κάθε έναν από αυτούς. https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/ Η γραμμή πληροφοριών της Συνοριοφυλακής της Ρουμανίας είναι: 0040 219590.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Μαρτίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24. 

 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Απριλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η Romexpo, ο μεγαλύτερος φορέας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων της Ρουμανίας, ακυρώνει τις κάτωθι προγραμματισμένες για Μάιο 2020 Διεθνείς Εκθέσεις:

-          Construct/Ambient Expo (κατασκευές/διακόσμηση)

-          Romtherm (εξοπλισμός ψύξης/θέρμανσης)

-          Mobila Expo (Έπιπλα)

-          Expo Flowers and Garden (ανθοκομία/κηπουρική)

-          Antique Market I Expo (αντίκες)

-          Tibco Expo (διακοσμητικά/είδη δώρων/ένδυση)

-          BioLife & Style (βιολογικά προϊόντα).

 Αναμένονται από τους διοργανωτές νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εν λόγω Εκθέσεων.       
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε Μελέτη για τον κλάδο των κατασκευών στη Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε:

-Δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός Ιουνίου 2020.

-Οδηγό Επιχειρείν για το 2020 για τη Ρουμανία.

-Ετήσια Έκθεση για τη Μολδαβία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

 
 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Ιουλίου 2019 και Μελέτη για τον κλάδο των φαρμακευτικών στη Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Μολδαβία μηνός Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24,

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία και Μολδαβία μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία μηνός Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Ρουμανία μηνός Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε

- Δελτία Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Δεκεμβρίου 2020.

- Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη Μολδαβία μηνός Δεκεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε  και απέστειλε Ετήσια Έκθεση 2020 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών & εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Δραστηριοποίηση Ρ/Πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου E-Mag στην Ελλάδα, Αναζήτηση Ε/Προμηθευτών» (συνημμένο)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, απέστειλε έγγραφο με θέμα: 
- Μελέτη: ‘’Εισαγωγή στην έννοια του metaverse και τις επικείμενες επιπτώσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων, σχετικές εξελίξεις στη ρουμανική αγορά’’
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr)email ecocom-bucharest@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr