ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συνονισμού Φορέων Εξωστρέφειας Υπουργείου Εξωτερικών

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2008

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε «χαρτοφυλάκιο» επενδυτικών έργων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τιφλίδα (http://www.agora.mfa.gr/), email:economy-tbilisi@mfa.gr
 
 

Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Η Β81 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Σε συνέχεια ενημέρωσής της από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο, μας γνωρίζει ότι θα διενεργηθεί δημόσια δημοπρασία για μίσθωση του ξενοδοχείου “Borjomi Likani” με δικαίωμα οικοδόμησης, το οποίο ανήκει στην εταιρία JSC Borjomi Likani International, θυγατρική του JSC Partnership Fund. Ο πλειοδότης της δημοπρασίας θα αποκτήσει παράλληλα και δικαίωμα αγοράς (call option) του μισθωμένου ακινήτου. Η δημόσια δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου τρ.έ. και ώρα 14:00 (ώρα Τιφλίδας) στο JSC Partnership Fund (Vukol Beridze str. N6, Tbilisi). Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στη δημοπρασία δύνανται να αναζητηθούν στο συνημμένο έγγραφο ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το JSC Partnership Fund μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email: auctionbli@fund.ge  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

 
 

Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για έργο επέκτασης και βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Περού»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών με θέμα "ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ", Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.