ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Λιβύη

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΒΥΗΣ 2008

Η Ελληνική Πρεσβεία της Βηρυτού μας ενημερώνει για την αύξηση της ζήτησης μεταποιημένων τροφίμων στη λιβανική αγορά .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής πρεσβείας της Βηρυτού,
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό απέστειλε Ετήσια Έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και τις Ελληνο – Λιβανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις έτους 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βηρυτό (www.agora.mfa.gr/lb94 ), email: ecocom-beirut@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό απέστειλε ετήσια έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και τις Ελληνο-Λιβανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, έτους 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βηρυτό: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocom-beirut@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό απέστειλε ετήσια έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και τις Ελληνο-Λιβανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, έτους 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βηρυτό: http://www.agora.mfa.gr/  , e-mail: ecocom-beirut@mfa.gr  ,tel: (00961) 4- 521 701, 4-521 700 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr