ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Ρωσία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο με θέμα "Ρωσική απαγόρευση εισαγωγής εμπορευμάτων όταν η χώρα προέλευσης/αποστολής είναι η Ουκρανία".
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr/kr91 ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Ιανουάριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα,απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Φεβρουάριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/ ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Μάρτιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε την ετήσια έκθεση του γραφείου οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων για το έτος 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Απρίλιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα,απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Μάιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Επιχειρηματικό Οδηγό για το Ουζμπεκιστάν . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα,απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Ιούνιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  
 
 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Οδηγό για τους Δημόσιους Διαγωνισμούς, τις Δημόσιες Προμήθειες και τις Χρηματοδοτήσεις Διεθνών Οργανισμών στις χώρες αρμοδιότητάς ου, Ρωσική Ομοσπονδία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν. Για τη Ρωσική Ομοσπονδία ενσωματώνεται και Οδηγός για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με θέμα: Σήμανση Προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Με βάση τα διατάγματα αρ.235 (24.03.2016) και αρ.787-ρ (11.08.2016), η ρωσική κυβέρνηση εκκίνησε την πιλοτική διαδικασία εισαγωγής του Εθνικού Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης και Ανίχνευσης Προϊόντων. Πρόκειται για την υποχρεωτική και ομοιογενή ηλεκτρονική σήμανση εγχωρίως παραγόμενων ή εισαγόμενων προϊόντων που άρχισε το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2024. (https://chestnyznak.ru/en/ ). Για το κάθε προϊόν θα δημιουργείται ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος θα προστατεύεται από ειδική τεχνολογία κρυπτογράφησης, ώστε να μην μπορεί να παραχαραχθεί. Ο κωδικός αυτός θα ακολουθεί το προϊόν σε όλα τα στάδια διακίνησής του στην αγορά. Η έκδοση των κωδικών θα μπορεί να γίνει μόνο από πιστοποιημένες στο σύστημα επιχειρήσεις, δηλαδή εγχώριους παραγωγούς ή εισαγωγείς. Ειδικά για τα εισαγόμενα προϊόντα, υπεύθυνοι για την σήμανση θα είναι οι εισαγωγείς .Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr.

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: -Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Ιούνιο 2020.

-Έγγραφο με θέμα: Δικαίωμα επανεισδοχής ξένων στελεχών στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: -Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Ιουνίου 2020.

-Έγγραφο με θέμα: Δικαίωμα επανεισδοχής ξένων στελεχών στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: -Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Ιούλιο 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό σημείωμα για τις επερχόμενες εκθέσεις στη Ρωσία (Μόσχα και Αγία Πετρούπολη). Εξ αιτίας των προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω Covid-19 ανακατατάξεις έχουν υπάρξει στο θέμα της υλοποίησης των Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων. Για την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων καταρτίσαμε κατάλογο Εκθέσεων που οι διοργανωτές τους έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Ακόμη όμως και για τις Εκθέσεις που θα γίνουν με φυσική παρουσία οι περιορισμοί στις μεταφορές ή στην είσοδο ξένων στη Ρωσική Ομοσπονδία καθιστούν δύσκολη αν όχι απαγορευτική την δυνατότητα επίσκεψής τους. Έτσι είναι αυτονόητο ότι όταν πρόκειται για εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά είναι ευκαιρία να τις «επισκεφθούν» χωρίς κόστος οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ρωσική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου κρατικών προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο  2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: 
Ενημερωτικό
σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας για το εξωτερικό εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας το Α΄ εξάμηνο 2020.
-Ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας για τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας το 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε:
1.  Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Παράταση των ρωσικών αντίμετρων και της απαγόρευσης εισαγωγών δυτικών αγροτικών προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021.
2. Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Διεξαγωγή της Έκθεσης «Made in Tajikistan-2020» (26.11.2020-17.12.2020). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους ιστοτόπους του Επιμελητηρίου http://tpp.tj/2020/10/27/onlajn-vystavka-made-in-tajikistan-2020/  και της έκθεσης http://www.expotajikistan.tj/  http://expo.colibri.tj/?fbclid=IwAR3KqKp1Pi_1pay0aodZe8_-4Bl3vU3ngI2CUbTPHMwlntQbBJPeA1lnBYs%20%3Bhttp%3A%2F%2Fexpo.colibri.tj%2F .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  .

 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα: Διαδικασία καταχώρισης φαρμάκων στο Κρατικό μητρώο Φαρμάκων της Λευκορωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ετήσια Έκθεση Έτους 2020 (Στοιχεία 2019): για την Οικονομία της Ρώσικης Ομοσπονδίας, την Ανάπτυξη των Διμερών Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε περιοδική έκδοση με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Δεκέμβριος 2020).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε περιοδική έκδοση με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ιανουάριος 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Ο αγροτικός τομέας στη Ρώσικη Ομοσπονδία».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε

- περιοδική έκδοση με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Μάρτιος 2021)

- έκθεση «εξωτερικό εμπόριο Ρώσικης Ομοσπονδίας έτους 2020»

- έγγραφο σχετικά με Διοργάνωση web seminarγια τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο αναλυτικά, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρώσικη Ομοσπονδία το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας σε συνεργασία με την εταιρία «City Nature», τεχνικό σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες ρώσικες εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου (https://www.ozon.ru/highlight/22619/ ) σχεδιάζει την πραγματοποίηση διαδικτυακών παρουσιάσεων με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους. Συγκεκριμένα, η πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου «OZON GLOBAL» έχει δημιουργηθεί από την https://www.ozon.ru/ με σκοπό να προσφέρει στον Ρώσο καταναλωτή, πρόσβαση σε ξένα προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρώσικη αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που υπάρχει ΕΔΩ, στο email: ecocom-moscow@mfa.gr .Η λίστα με τα απαγορευμένα προϊόντα βρίσκεται ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ, μας ενημερώνει ότι το διάστημα από 17 έως 20 Ιουνίου 2021 στην πόλη Βλαντικαυκάζ της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας-Αλάνια (νότια Ρωσία) για δεύτερη φορά (το 2019 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά) διοργανώνονται «Ημέρες Ελληνικού Πολιτισμού» στην Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας-Αλάνια, με αφορμή το Αφιερωματικό Έτος Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας. Μεταξύ άλλων εκδηλώσεων στις 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Επιχειρηματικό Οικονομικό Φόρουμ «Ελλάδα-Κύπρος-Οσετία», το οποίο θα περιλαμβάνει έκθεση-παρουσίαση προϊόντων και Β2Β συναντήσεις ελληνικών και τοπικών επιχειρήσεων. Ο διοργανωτής των εκδηλώσεων ο τοπικός Σύλλογος Ελλήνων «Προμηθέας» προσκαλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις και εταιρείες που απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών, της παραγωγής δομικών υλικών και άλλων εμπορευμάτων, αγροπαραγωγούς, εκπροσώπους ελαφριάς βιομηχανίας και κατασκευαστές σουβενίρ, καθώς επίσης και επιχειρήσεις παραγωγής ποτών και αναψυκτικών (ούζο, κρασί, χυμοί κ.α.) και τουριστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στις εργασίες του.

Η Ρωσική πλευρά αναλαμβάνει:

1.             Μετακινήσεις από/προς αεροδρόμια του Βλαντικαυκάζ και Μινεράλνιε Βόντι

2.             Διαμονή στο ξενοδοχείο (3 ημέρες)

3.             Διατροφή (τρεις φορές την ημέρα, 3 ημέρες)

4.             Μετακινήσεις (3 ημέρες)

5.             Μεταφραστές (3 ημέρες)

Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φόρουμ και στις Β2Β συναντήσεις παρακαλούνται: όπως γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadonis@mail.ru ,  (τηλ. επικοινωνίας +7 9188224095, κ. Γιούριος Ασλανίδης) καθώς και στο ecocom-moscow@mfa.gr και  επιπλέον να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής (εγγράφως), με σύντομες πληροφορίες για την εταιρεία τους. Τέλος να ενημερώσουν για το πληροφοριακό υλικό που προτίθενται να έχουν: Banner, Stand, Booklets, Foto και δείγματα εμπορευμάτων.

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως αποστέλλουν ερωτήσεις ή τις σχετικές πληροφορίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προς το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, (ecocom-moscow@mfa.gr ) προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία τους με τον διοργανωτή. Δείτε το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο ΟΕΥ ΜόσχαςΕΔΩ και το πρόγραμμα των «Ημερών Ελληνικού Πολιτισμού» ΕΔΩ.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Aπρίλιο 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Μάιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Ιούνιο 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr. 

 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ετήσια Έκθεση 2020 για την οικονομία της Ρώσικης Ομοσπονδίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό Έγγραφο με θέμα «Έκθεση και Φόρουμ ξένων ακινήτων MIPIF, Μόσχα (on-line, off-line)». Συγκεκριμένα:

Η ρωσική εταιρεία MIPIF, διοργανώνει τακτικά εκθέσεις ξένων ακινήτων. Λόγω της πανδημίας κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και διαδικτυακά αλλά και σε υβριδική μορφή. Την περίοδο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2021 θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο διαδικτυακό Συνέδριο και Έκθεση (15-16 Σεπτεμβρίου), ένα διήμερο ζωντανό Φόρουμ και Έκθεση (19-20 Νοεμβρίου) καθώς και η 10ήμερη διαδικτυακή Έκθεση (11-21 Νοεμβρίου 2021)

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από την πλευρά των Ρώσων για ακίνητα στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και με σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων, οι διοργανωτές της έκθεσης προτείνουν μια ειδική έκπτωση 10% από τις βασικές τιμές στις ελληνικές εταιρείες που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 15 Αυγούστου του τ.ε.

Σημειώνεται ότι από 19 έως 25 Απριλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή Έκθεση “Επενδύσεις στα ακίνητα και Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα” (https://ingreece.property/)  σε συνεργασία με τη ρωσική εταιρεία MIPIF. (συνημμένο 1) (συνημμένο 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Mηνιαία Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Ιούλιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το βιομηχανικό και τεχνολογικό πάρκο στη Λευκορωσία (GREAT STONE INDUSTRIAL PARK)

Πιο συγκεκριμένα:

Στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας λειτουργεί επιτυχώς το διεθνές βιομηχανικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας Great Stone Industrial Park (https://en.industrialpark.by/) , αποτέλεσμα διμερούς λευκορωσικής και κινεζικής συνεργασίας. Ειδικότερα, ο τίτλος του πάρκου είναι “Eco-Friendly Multinational Industrial Platform with Comfortable Business and Living Environment”.

Το Πάρκο βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από το Μινσκ, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθούν χώροι παραγωγής και κατοικίες, γραφεία, εμπορικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα, οικονομικά και ερευνητικά κέντρα. Στην πραγματικότητα, χτίζεται μια σύγχρονη διεθνής οικολογική πόλη με έμφαση στις ανταγωνιστικές καινοτόμες βιομηχανίες με υψηλό εξαγωγικό δυναμικό.

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, μπορεί να έχει ως φορολογική έδρα το Βιομηχανικό Πάρκο. Στους επενδυτές προσφέρονται προς ενοικίαση ή πώληση, οικόπεδα με όλη την απαραίτητη μηχανική και μεταφορική υποδομή, επικοινωνίες, δίκτυα και σημεία σύνδεσης για το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να νοικιάσουν έτοιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτητες υποδομές.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ξένες επιχειρήσεις, η Πρεσβεία της Λευκορωσίας εκφράζει την ετοιμότητά της να παράσχει κάθε βοήθεια για τη δημιουργία συνεργασιών δικτύωσης με το Βιομηχανικό Πάρκο "Great Stone", συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης διμερών διαδικτυακών εκδηλώσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό υλικό, η Λευκορωσία κατετάγη 32η μεταξύ 176 χωρών όσον αφορά στο δείκτη ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ITU 2017), βελτιώνοντας τη θέση της από την 42η που είχε καταταγεί το 2010.

Δείτε το Δελτίο Τύπου στην αγγλική, όπου αναφέρονται όλες οι πτυχές λειτουργίας του βιομηχανικού πάρκου σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

Ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να αντλήσετε από τον σύνδεσμο https://dropmefiles.com/7a93p 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε  Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο  για την οικονομία της Ρώσικης Ομοσπονδίας (Αύγουστος 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε  έγγραφο με θέμα «Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος- Ρωσίας Α’ Εξαμήνου 2021»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Μηνιαία Επισκόπηση Κύριων Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον Σεπτέμβριο 2021»

-«Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος -Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Λευκορωσίας και Ουζμπεκιστάν α’ εξαμήνου 2021».

(Εμπόριο Ελλάδας με Λευκορωσίας)

(Εμπόριο Ελλάδας με Ουζμπεκιστάν)

(Εμπόριο Ελλάδας με Τατζικιστάν- Τουρκμενιστάν)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Επιχειρηματικός οδηγός για το Ουζμπεκιστάν (2021)»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
Επιχειρηματικός οδηγός για την Ρώσικη Ομοσπονδία»
Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2021»

Ημέρες εισαγωγών-εξαγωγών: Οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: Μηδενισμός των δασμών για εισαγωγές στην Ευρασιατική Οικονομική  Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα:  Υποχρεωτική ιατρική εξέταση ξένων υπηκόων στη Ρωσία 
Συνημμένα, για ενημέρωσή εδώ η παρουσίαση της διαδικασίας υποχρεωτικής εξέτασης των ξένων υπηκόων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: :Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: :
-
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2022.
-Αναζήτηση Οικονομικών Στοιχείων Ρωσικών Εταιρειών μέσω Επίσημων Βάσεων Δεδομένων

-Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: Καταναλωτική συμπεριφορά Ρώσων – Αύξηση ζήτησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:  Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr   ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα:

-Κυρώσεις από  ΕΕ  κατά  των περιοχών Κριμαίας και Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία

-Κυρώσεις από  ΕΕ και  ΗΠΑ  κατά  της Λευκορωσίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), emailecocom-moscow@mfa.gr   ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: Ρωσικό εξωτερικό εμπόριο έτους 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), emailecocom-moscow@mfa.gr

ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2022

Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), emailecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα: 
-Κυρώσεις από ΕΕ κατά  Ρωσικής Ομοσπονδίας
-Κυρώσεις από ΗΠΑ κατά  Ρωσικής Ομοσπονδίας

-Eνημερωτικό σημείωμα: Οικονομία Λευκορωσίας εξελίξεις

Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr)emailecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα: 
- Αποστολή καταλόγου εξαγωγέων από τη Ρωσική Ομοσπονδία
- Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα: 
-Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022
-Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ρωσίας Α’ Τριμήνου 2022
-6η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας από ΕΕ
-6η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας από ΗΠΑ
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Αgora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), 
emailecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
 
-Ρωσικό Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουαρίου 2022 - Συσχέτιση με Ιανουάριο 2021
-Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσίας - Α΄ Τρίμηνο 2022

Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Αgora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα: 
-Ρυθμίσεις εξωτερικού εμπορίου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία
-Δελτίο Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Ρωσική Ομοσπονδία.

-Εμπόριο αγαθών Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν Α’ Τριμήνου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (
www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα: 
- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), 
email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr . 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: 
-
Ρωσικές Eξαγωγές
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:

-Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2022

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο του ΟΕΥ για την Ρωσία: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81664 , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: :

- Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου  2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .