ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Σερβία

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2008

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο μηνός Νοεμβρίου 2018 για τις πρόσφατες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381 11 323-15-77, +381 11 322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι,απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: «Επιβολή δασμών από την Κυβέρνηση του Κοσόβου σε προϊόντα της Σερβίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577, +38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  . 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά δελτίο Φεβρουαρίου 2019 για τις πρόσφατες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά δελτίο Μαρτίου 2019 για τις πρόσφατες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά δελτίο Απριλίου 2019 για τις πρόσφατες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr . Σύμφωνα με το Διάταγμα και το άρθρο 29 του νόμου για το εμπόριο, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται πρέπει να συνοδεύονται από άδειες που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη μεταφορά, Οι άδειες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν: τον αριθμό και την ημερομηνία της άδειας, την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας ή του αγροκτήματος (BPG) ή τον αριθμό από το σχετικό μητρώο του αποστολέα, του παραλήπτη και του μεταφορέα (εάν υπάρχει), την τοποθεσία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης από και προς την οποία βρίσκονται τα αγαθά παράδοση, τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη, την επωνυμία των εμπορευμάτων και την ποσότητα. Το ειδικό καθεστώς αφορά τον τρόπο ελέγχου ταυτότητας των εμπορευμάτων. Σύμφωνα με αυτό, ο αποστολέας, ο παραλήπτης και ο μεταφορέας (εάν υπάρχει) επιτρέπεται να καθορίσουν τον τρόπο ελέγχου ταυτότητας με συμφωνία. Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στις 14 Απριλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr.  (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter, 27.04.2020) .

Το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι απέστειλε ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Μαρτίου – Απριλίου 2020 στη Σερβία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr   

 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Επιχειρηματικό Οδηγό Σερβίας 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Μαίου/Ιουνίου/Ιουλίου 2020  Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου..Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2020  Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε   Έρευνα αγοράς ελαιολάδου και Αγρο-βιομηχανίας στη Σερβία 2020 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2020  Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:
- Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2020  Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.
-Ετήσια Έκθεση 2019-2020 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου για την οικονομία της Σερβίας και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι ( www.agora.mfa.gr ) τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα : Ο τομέας  τεχνολογίας και νεοφυών εταιρειών στη Σερβία

(Νοέμβριος 2020).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι  (www.agora.mfa.gr ) τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr 
 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, με ενημερωτικό έγγραφο που απέστειλε μας γνωρίζει ότι: στις 22 Δεκεμβρίου 2020, η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας ενέκρινε τις τροποποιήσεις της Οδηγίας για την εφαρμογή της Απόφασης σχετικά με τους όρους και τον τρόπο εκτέλεσης συναλλαγών σε ξένες πληρωμές, αναστέλλοντας την έναρξη εφαρμογής αντί της αρχικής ημερομηνίας εφαρμογής (1 Ιανουαρίου 2021) για τρεις μήνες, δηλαδή έως την 1η Απριλίου 2021. Αυτές οι αλλαγές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 154 στις 23 Δεκεμβρίου 2020 και θα τεθούν σε ισχύ την 8η ημέρα από την ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επομένως, οι προβλεπόμενες αλλαγές στις εντολές πληρωμής από αλλοδαπές πράξεις θα εφαρμοστούν από την 1η Απριλίου 2021, αντί για την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως - 1 Ιανουαρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Απριλίου 2021, οι εντολές πληρωμής στο εξωτερικό για τις πράξεις εισαγωγής / εξαγωγής αγαθών (ισχύει μόνο για τον κωδικό 112 - Εμπορεύματα) πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον υποχρεωτικά δεδομένα, δηλαδή:

 - Στην εντολή είσπραξης, η οποία υποβάλλεται από την εμπορική τράπεζα, έχει εισαχθεί ένα νέο κουτί 12α, το οποίο αναφέρει τον αριθμό, το έτος και το ποσό του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο σύμφωνα με τα δεδομένα από το πρόγραμμα εισροών που εκδίδεται ,

- Στην εντολή πληρωμής έχει εισαχθεί ένα νέο τετραγωνίδιο 7α που αναφέρει τον αριθμό, το έτος και το ποσό του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο που πρέπει να πληρωθούν με την εκδοθείσα παραγγελία. Ο αριθμός του τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο που αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα εισροών / εντολών πληρωμής πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό που αναφέρεται στο τελωνειακό έγγραφο (θέση 44), έτσι ώστε να φαίνεται εάν ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων δεν έχει εκτελεστεί.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με την Οδηγία, οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για την ακρίβεια των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στα τιμολόγια και οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα στατιστικά δεδομένα από το χρονοδιάγραμμα εισροών και εντολών πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα της Σερβίας.

Ως εκ τούτου, από την 1η Απριλίου 2021 στο χρονοδιάγραμμα εισροών / εντολών πληρωμής πρέπει να παρέχονται τα εξής δεδομένα: αριθμός, ποσό και έτος τιμολογίου / pro-forma τιμολόγιο σύμφωνα με τον κωδικό 112. (Πηγή: Spasic & partners Law Firm).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι  (www.agora.mfa.gr ) τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλεΕνημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο – Μάρτιος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο – Απρίλιος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο –Μάιος 2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο – Ιούνιος 2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ για τη Σερβία- Χρήσιμες Διευθύνσεις». Αναφέρει " Η πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ δεν απαιτεί μεσάζοντες. Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://europa.rs/eu-funding/?lang=en  και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πληροφορίες για μελλοντικά έργα μπορούν να ληφθούν από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Σερβίας. Όλες οι νέες Ειδοποιήσεις Συμβάσεων για Έργα, Προμήθειες και Υποθέσεις δημοσιεύονται στο Finance and Tenders (F&T) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  και στο Tenders Electronic Daily (TED) https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  .

Για να υποβάλουν αιτήσεις για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υπό άμεση διαχείριση (που διαχειρίζονται οι Αντιπροσωπείες), οι αιτούντες πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή βάση δεδομένων

PADOR - https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/looking-for-funding_en  και στη συνέχεια  να υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα PROSPECT https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ExactExternalWiki/e-Calls+PROSPECT  .

Ο στόχος του PROSPECT είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στους αιτούντες μέσω μιας νέας ομάδας λειτουργιών όπως ηλεκτρονική υποβολή και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en  .

Για πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, επικοινωνήστε με:

Milena Kikić Cicmilović,

Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας της Δημοκρατίας της Σερβία -Τομέας συμβάσεων  και

χρηματοδότησης προγραμμάτων από κονδύλια της ΕΕ

Kneza Miloša 20 11000 Βελιγράδι, Τ: +381 11 202 1416

email : milena.cicmilovic@mfin.gov.rs »

Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε τον Επιχειρηματικό Οδηγό Σερβίας 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε   Έρευνα Αγοράς για την Βιομηχανία Τροφίμων και Ελαιόλαδου στην Σερβία 2021 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 email: ecocom-belgrade@mfa.gr

 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ετήσια Έκθεση 2020-2021 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου για την οικονομία της Σερβίας και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο - Αυγούστος2021 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλεΕνημερωτικό Δελτίο - Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριο 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι απέστειλε,

 Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε: Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει πρόστιμα σε πέντε εταιρείες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:

- Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου

- Παρουσίαση Φορολογικών Μεταρρυθμίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
-Μελέτη για τη Διαχείριση Αποβλήτων στη Σερβία
-Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:Εγκρίθηκε το πρόγραμμα IPARD 3 για τη Σερβία ύψους 288 εκατ. ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:
-Έρευνα αγοράς για τους κλάδους δομικών υλικών, μεγάλων έργων & ακινήτων στη Σερβία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:

-Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:

-Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:

-Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:

- Η βιομηχανία τροφίμων και η αγορά ελαιολάδου στη Σερβία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με θέμα:
-
Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο - Ιούλιος 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Ετήσια Έκθεση (2021-2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 ,
email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-
Απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων ξύλου για θέρμανση από τη Σερβία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με θέμα:

 

- Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Αύγουστος  2022

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .


 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βελιγράδι

απέστειλε έγγραφο με θέμα:
  -Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Σεπτέμβριος 2022

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σερβία: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81656

ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/

Tel.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77,Fax: +381 11 324-92-15

Ε-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:

-Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Οκτωβρίου 2022

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , emailή : ecocom-belgrade@mfa.gr την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ απέστειλε έγγραφο με θέμα:

  - Δελτίο οικονομικής & επιχειρηματικής επικαιρότητας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σερβία: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81656

ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/   ,Tel.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77,Fax: +381 11 324-92-15,Ε-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:

Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , emailή : ecocom-belgrade@mfa.gr την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .