ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Ινδία

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ινδίας 2017

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Επιστολή Ενώσεων/ Ομοσπονδιών Εταιριών Πληροφορικής στον Ινδό Υπουργό Οικονομικών».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (www.eeas.europa.eu/delegations/india), email: delegation-india@eeas.europa.eu, tel.: (+9111) 66781919, fax: (+9111) 66781955. 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί,απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «ΙΝΔΙΑ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2017».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (www.eeas.europa.eu/delegations/india), email: delegation-india@eeas.europa.eu  , tel.: (+9111) 66781919, fax: (+9111) 66781955. 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου - Ιουνίου 2017».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (www.eeas.europa.eu/delegations/india) , E-mail: delegation-india@eeas.europa.eu  , Τηλ.: (+9111) 66781919, Fax: (+9111) 66781955. 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (www.eeas.europa.eu/delegations/india),
E-mail: delegation-india@eeas.europa.eu , Τηλ.: (+9111) 66781919, Fax: (+9111) 66781955. 
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε την Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Ινδίας και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις με τη Χώρα μας κατά το έτος 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (http://agora.mfa.gr/in71), E-mail: ecocom-newdelhi@mfa.gr, τηλ. +91 11 2688 0700. 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε τον οδηγό επιχειρείν «ΙΝΔΙΑ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (www.eeas.europa.eu/delegations/india), email: delegation-india@eeas.europa.eu , tel.: (+9111) 66781919, fax: (+9111) 66781955. 

 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, απέστειλε την Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Ινδίας και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Ινδίας κατά το έτος 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Νέο Δελχί (http://agora.mfa.gr/in7 ), E-mail: ecocom-newdelhi@mfa.gr  , τηλ. +91 11 2688 0700.
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ινδίας στην Ελλάδα  ,απέστειλε έκδοση  του Κρατικού Σχεδίου Δράσης Εξαγωγών Άντρα Πραντές (AP) 2021 που εισήγαγε το Τμήμα Βιομηχανιών, Εμπορίου & Προώθησης Εξαγωγών, Κυβέρνηση της Άντρα ΠραντέςΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο: http://www.indiaingreece.gov.in/ και στο email: director.industry@ap.gov.in