ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Σουηδίας

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο (αριθμός 5) Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Νοεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία (
www.agora.mfa.gr/se109 ), τηλ: 0046 8 545 66 016, φαξ: 0046 8 660 5470, e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr
.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο (αριθμός 5) Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Ιανουαρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία (
www.agora.mfa.gr/se109  ), τηλ: 0046 8 545 66 0.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Φεβρουαρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία (
www.agora.mfa.gr/se109 ), e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Φεβρουαρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία (www.agora.mfa.gr/se109 ), e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Απριλίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία (www.agora.mfa.gr/se109  ), e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr 

 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από τη Σουηδία, μηνός Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία (www.agora.mfa.gr/se109  ), e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr