ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Γαλλίας
Ημερομηνία: 7 Μαϊου 2018 10:31:21


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας των Παρισίων, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου για την παγκόσμια παραγωγή προϊόντων αμπέλου το 2017. Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ.: 00331.47.20.26.60, Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr  


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας των Παρισίων, έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ του Υπουργείου Εξωτερικών κατάλογο με εκθέσεις του αγροτικού τομέα. Δείτε εδώ τον κατάλογο.

Δεδομένων των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών λόγω της πανδημίας, κρίνεται σκόπιμο όπως ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται συχνά τις σχετικές ιστοσελίδες των εκθέσεων προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές που θα έχουν επέλθει στο σχετικό προγραμματισμό. (πηγή: Agora Newsletter ημ. 28/07/2021)

Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ.: 00331.47.20.26.60, Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr