ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΕΥ ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Ημερομηνία: 5 Φεβρουαρίου 2019 10:54:04


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για Δεκέμβριο του 2018 – Ιανουάριο του 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58  ), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr  , gremb.sjv@mfa.gr  , τηλ: 0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Φεβρουάριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58 ), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Μάρτιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58 ), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Απρίλιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58  ), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr  , gremb.sjv@mfa.gr  , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Ιούνιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58 ), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr  , gremb.sjv@mfa.gr  , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Οικονομική Δραστηριότητα για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Νοέμβριο 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για Δεκέμβριο  του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ: 0038 733 560551 
 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για Ιανουάριο  του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ: 0038 733 560551 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

 
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη για τον Μάρτιο -Απρίλιο 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο  για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη  για τον Μάϊο 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ετήσια έκθεση 2019 του Γραφείου για την Οικονομία της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο,απέστειλε ενημερωτικό δελτίο  για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη  για τον Ιούνιο 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Αυγούστου - Σεπτεμβρίου  2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551
 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε τηνμηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε το μηνιαίο δελτίο του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τον μήνα Απρίλιο 2021  .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Δελτίο Οικονομικής πληροφόρησης Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ετήσια έκθεση 2020 του Γραφείου για την Οικονομία της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε μηνιαίο δελτίο για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τούς μήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: "Οικονομία και Εμπόριο στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .