ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Κούβα
Ημερομηνία: 5 Απριλίου 2019 09:30:59


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου 2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Αβάνα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: gremb.hav@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Αβάνα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: gremb.hav@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Ιουνίου 2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email: gremb.hav@mfa.gr   ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 


Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο Ιουλίου 2019, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Αβάνα (http://www.agora.mfa.gr/  ), email: gremb.hav@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τον Ιανουάριο 2020, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email:  gremb.hav@mfa.gr  ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τον Φεβρουάριο 2020, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email:  gremb.hav@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τον Μάϊο 2020, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr ), email:  gremb.hav@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τον Ιούνιο 2020, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr  ), email:  gremb.hav@mfa.gr

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,  απέστειλε ενημερωτικό δελτίο για τον Ιουλίου 2020, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας  στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr  ), email:  gremb.hav@mfa.gr