ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Υπουργείου Εξωτερικών
Ημερομηνία: 21 Μαϊου 2020 11:30:43


 Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Ιανουάριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Η Β8 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει ότι το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Αλγερία ζητά πληροφόρηση σχετικά με τους αρμόδιους φορείς χορήγησης πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντος των χωρών της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 0021321 929669, φαξ: 0021321 929669 , e-mail: ecocom-alger@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Φεβρουάριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  .

Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για το Μάρτιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr . 

Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για το Απρίλιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για το Μάϊο 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:: b08@mfa.gr 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Ιούνιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Ιούλιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Αύγουστο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Σεπτέμβριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Οκτώβριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Ιανουάριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε ενημέρωση σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας- Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας- Εφαρμογή Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς το όνομα και τις ορολογίες της γειτονικής χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες στις σχέσεις ΕΕ- ΗΒ σε περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

 Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης με θέμα «Προγραμματισμένα έργα Δημοσίας Αρχής Δημοσίως Έργων «Ashgal» για το 2019».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr  , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr  

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης  Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί, σύμφωνα με  σχετικό έγγραφο, το οποίο και απέστειλε, συνημμένα, την έναρξη εφαρμογής περιορισμών εξαγωγής δεκατριών (13) κατηγοριών Ενεργών Φαρμακευτικών Συστατικών (Active Pharmaceutical Ingredients – ADI) από την Ινδία (σχετική λίστα επισυνάπτεται), την οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης του κοροναϊού. Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι η Ινδία αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών εισαγωγών των γενόσημων φαρμάκων, φαρμακευτικών συστατικών και βιταμινών (1/4 των ευρ. εισαγωγών). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.
 

Άρση περιορισμών σε πτηνοτροφικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης .Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής   Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση που έλαβε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέϊτ, σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό, το οποίο και απέστειλε, συνημμένα, την άρση περιορισμών σε όλα τα πτηνοτροφικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης στο Κουβέϊτ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ. αρ. 611/2020 Εγκύκλιο της Δημόσιας Αρχής των Τροφίμων και της Διατροφής του Κουβέιτ, αίρονται οι περιορισμοί που ίσχυαν, μέχρι τώρα, για  όλα τα είδη και προϊόντα πουλερικών και αυγών (φρέσκα, νωπά, κατεψυγμένα και επεξεργασμένα) που προέρχονται από την Ελλάδα, καθώς αυτά θεωρούνται, πλέον, απαλλαγμένα από την γρίπη των πτηνών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο με σχετικό έγγραφο, την ύπαρξη διαδικτυακής πλατφόρμας προσφορών ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων (http://mg.cccme.org.cn ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19). Πρόκειται για πρωτοβουλία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εισαγωγών- Εξαγωγών Μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Προϊόντων της Κίνας (Chinese Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electric Products – CCCME) που αποσκοπεί στην απευθείας διασύνδεση Κινέζων προμηθευτών (εταιρείες-μέλη του) που διαθέτουν άδεια εξαγωγών με αγοραστές του εξωτερικού. Στην πλατφόρμα αυτή έχει αναρτηθεί σειρά προσφορών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της ανωτέρω πανδημίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.

 Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας Καΐρου, ψήφισμα (υπ. αριθ. 3/2020) της αιγυπτιακής Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (NFSA), δημοσιευθέν στην επίσημη εφημερίδα στις 30 Μαρτίου τ.έ, σχετικά με την διευκόλυνση της ροής των εισαγόμενων φορτίων τροφίμων στην Αίγυπτο, κατά την τρέχουσα περίοδο έξαρσης της πανδημίας κορωνοϊού.   Ειδικότερα, θεσπίζεται, με ισχύ έως το τέλος του προσεχούς Μαΐου, ανώτατο όριο 25% επί των εισαγόμενων στην Αίγυπτο φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και μεταποιημένων τροφίμων, επί των οποίων θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι ασφάλειας. Με άλλα λόγια, πρακτικά θα διενεργούνται έλεγχοι, μόνον επί του ενός τετάρτου των συνολικά εισαγόμενων φορτίων του ίδιου εργοστασίου ή/και της ίδιας χώρας προέλευσης, έναντι, του μέχρι τώρα ισχύοντος ποσοστού, επί του 100% των εισαγόμενων φορτίων τροφίμων.  Σημειώνεται, ότι για τα εισαγόμενα φορτία μεταποιημένων τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης 2/2020 της NFSA, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων, προ φόρτωσης, από εξουσιοδοτημένους φορείς στη χώρα προέλευσης καθώς και έκδοσης σχετικών πιστοποιητικών.  Στα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα για άμεση κατανάλωση σε συσκευασίες κάτω των 2kg, τα διατηρημένα αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί από το κεφάλαιο 08 του δασμολογίου, τα έλαια και λίπη του κεφαλαίου 1 σε συσκευασίες κάτω των 2 kg, τα ζαχαρώδη προϊόντα (Κ.Δ. 1704), τα προϊόντα σοκολατοποιίας σε συσκευασίες κάτω των 2 kg (Κ.Δ. 1806), οι φρουτοχυμοί σε συσκευασίες κάτω των 10 kg (Κ.Δ. 2009), το εμφιαλωμένο φυσικό, μεταλλικό και αεριούχο νερό (Κ.Δ. 2201) και το σιτάρι (Κ.Δ. 1001).   

 

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ στο Πεκίνο, ότι από 1 Απριλίου τ.ε, το Υπουργείο Εμπορίου, η Γενική Διοίκηση Τελωνείων και η Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επέβαλαν νέους κανονισμούς στην εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων από την Κίνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς και προκειμένου να εξαχθεί ένα συναφές προϊόν από την Κίνα θα πρέπει: α) να έχει παραχθεί από μία εκ των εγκεκριμένων κινεζικών επιχειρήσεων (επισυνάπτεται μετάφραση στην αγγλική του σχετικού καταλόγου επιχειρήσεων), β) να διαθέτει πιστοποίηση από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές και γ) να πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές της χώρας υποδοχής. Η σχετική ανακοίνωση (διαθέσιμη μόνο στην κινεζική γλώσσα) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου:  http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202003/20200302950371.shtml?from=singlemessag  e&isappinstalled=0.  Στους υπερσυνδέσμους που έπονται της ανακοίνωσης, είναι επίσης διαθέσιμα (και πάλι μόνο στην κινεζική) ο κατάλογος των εγκεκριμένων επιχειρήσεων, και η φόρμα που θα πρέπει να συνοδεύει τα φορτία προς εξαγωγή. 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών μας γνωρίζει, μετά από πληροφόρηση που έλαβε από το Γραφείο ΟΕΥ  της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουκρανία, ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της 32ης Διεθνούς Έκθεσης “AGRO 2020” στο Κίεβο (που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το διάστημα 2 – 5 Ιουνίου τ.έ στο Κίεβο), μετατίθεται για το διάστημα 11 – 14 Αυγούστου τ.έ, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID 19. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr στη διαδρομή πληροφοριακό υλικό – εκθέσεις ΟΕΥ- Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Διεύθυνσης.

 

 Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών  απέστειλε Ενημερωτικό οδηγό για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έχει ενισχύσει έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των ελληνικών μελετητικών, τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών για δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού. Με στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των  ελληνικών επιχειρήσεων και των προσπαθειών τους για εξεύρεση ευκαιριών δραστηριοποίησης διεθνώς, έχει αποσταλεί από την εν λόγω Διεύθυνση ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων, από τριάντα (30) χώρες, στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της βιομηχανίας, σε όλο το φάσμα της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC), καθώς και (β) χρηματοδοτικά προγράμματα, εκ των οποίων θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να επωφεληθούν.  Σημειώνεται ότι ο εν λόγω οδηγός αποτυπώνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εταιρείες που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών σε συγκεκριμένες χώρες, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα Γραφεία ΟΕΥ στις χώρες αυτές (στοιχεία επικοινωνίας των οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr) , προκειμένου να τους γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους.  Ο ενημερωτικός οδηγός έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ‘Agora’, στη διεύθυνση: Οδηγός διαγωνισμών δημοσίων έργων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, απέστειλε: «Στοιχεία επικοινωνίας και δείγμα υπογραφής αρμοδίου στελέχους της Κρατικής Υπηρεσίας Αντι-μονοπωλειακού Ελέγχου και Ελέγχου Καταναλωτικών Αγορών του Υπουργείου Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν - Υπόδειγμα Πιστοποιητικών Καταγωγής για εξαγόμενα από το Αζερμπαϊτζάν προϊόντα» .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

 

 Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος προς ιδιωτικούς φορείς, για τη σύναψη κοινοπραξίας με την κρατική εταιρεία ‘’Power Plants of North Macedonia’’ (ESM), με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια στον ποταμό Crna. To σχετικό project περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διατήρηση του νέου υδροηλεκτρικού εργοστασίου ‘’Cebren’’ και του φράγματος ‘’Orlov Kamen’’, καθώς και τη λειτουργία των υδροηλεκτρικού εργοστασίου ‘’Tikves’’στον ποταμό Crna. Επισυνάπτεται υλικό για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχετικό project. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι  η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Κάιρο, έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να της υποβάλουν επικαιροποιημένους καταλόγους επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή “registration” στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου, σε εφαρμογή των Διαταγμάτων υπ’ αριθ. 43/2016 & 44/2019, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή των παραγόμενων από αυτές προϊόντων στην Αίγυπτο, η ολοκλήρωση της εξέτασης της οποίας, εκκρεμεί από αιγυπτιακής πλευράς. Τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από πλευράς ελληνικών εταιρειών είναι η επωνυμία της εταιρείας που αιτήθηκε εγγραφή, ο κλάδος, η εμπορική ονομασία/σήμα των προϊόντων, η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης/ φακέλου από τον αρμόδιο αιγυπτιακό Γενικό Οργανισμό Ελέγχου Εξαγωγών & Εισαγωγών (GOEIC), η ένδειξη περί του εάν πρόκειται για αρχική αίτηση ή για ανανέωση εγγραφής, καθώς και η ένδειξη περί του εάν οι εταιρείες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα έχουν παράσχει στις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές ανανεωμένα/ επικαιροποιημένα τα σχετικά απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν τα εν λόγω στοιχεία τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου τ.έ, στο Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου: Υπεύθυνος Γραφείου : Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, Τηλ: (00202) 27948482 27952036=, Fax: (00202) 27940684, Email: ecocom-cairo@mfa.gr .

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι  στο τέλος της τελετής έναρξης του Συνεδρίου "Ανταλλαγή Πληροφοριών για την Επανεκκίνηση της Λειτουργίας και της Παραγωγής των Επιχειρήσεων Μικρού & Μεσαίου Μεγέθους Κίνας-Χωρών ΚΑΕ" (Πεκίνο, 16.6.2020), ανακοινώθηκε η έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.china-ceec-sme.com , η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βασική ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του Σχήματος Συνεργασίας "17+1". Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, η ως άνω ιστοσελίδα φαίνεται να εμφανίζει ορισμένα προβλήματα, τα οποία θεωρούμε ότι θα αποκατασταθούν εν καιρώ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr.

Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, μας ενημερώνει, ότι ο Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων Ισραήλ (FICC) κ. Ze'ev Lavie απέστειλε συγκεκριμένες προτάσεις ενδιαφέροντος ισραηλινών εταιρειών για επιχειρηματική συνεργασία.

Ειδικότερα στο συνημμένο έντυπο της FICC περιλαμβάνονται, συνοπτικά, τα κάτωθι αιτήματα των αναφερομένων ισραηλινών εταιρειών. Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων γίνεται μέσω της Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ. Το παρόν θα αναρτηθεί και στην ιστοχώρο Agora.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της  από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνου, μας απέστειλε, συνημμένα Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου με Α.Π. 4200/1439/15.06.2020 με θέμα: Η Βρετανική Κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού των τελωνειακών ελέγχων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, αναφορικά με την εισαγωγή νέων τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ, οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε τρία (3) στάδια  (από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Ιουλίου 2021). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Επικεφαλής: κ. Γεράσιμος Λαζαρής , Δ/νση: 1a Holland Park, London W11 3TP, United Kingdom, Τηλ.: +4420 77278860, Fax:  +4420 77279934, Ε-mail: ecocom.london@mfa.gr   , Web-Site: http://www.greekembassy.org.uk , http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/834  

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, απέστειλε Ανανεωμένο ενημερωτικό οδηγό για α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. ο αναθεωρημένος οδηγός έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο Agora του Υπουργείου Εξωτερικών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οδηγός διαγωνισμών δημοσίων έργων (https://agora.mfa.gr/images/ERGA_ENERGEIA_YPODOMES.pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της από την εδώ Πρεσβεία της Γεωργίας, μας γνωρίζει ότι η γεωργιανή εταιρεία LLC New Technology Impex, που παρασκευάζει χειρουργικές μάσκες με ειδικό προστατευτικό στρώμα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες.

Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των μασκών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την γεωργιανή εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες (τηλ.: + 995 599273534, +995 577 575547, email: info@faceguard.ge )

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της από την εδώ Πρεσβεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, μας γνωρίζει, ότι η κρατική υπηρεσία για την προώθηση των ξένων επενδύσεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη προώθησε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, το ενδιαφέρον της εταιρείας Borplastika Eko Ltd για τη σύναψη συνεργασίας σε ετήσια βάση με διεθνείς προμηθευτές σωλήνων και δεξαμενών από πολυεστέρα.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία, που εδρεύει στην πόλη Tuzla, διαθέτει ξένα κεφάλαια. Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των προϊόντων που αναζητά η εν λόγω εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. +385 31/730-881, fax: +385 31/732-178, ιστοσελίδα: http://borplastikaeko.ba/ , email: bor-plastika@bor-plastika.hr  )

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια της ενημέρωσης της από την Ελληνική Πρεσβεία στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα <<Μεταβολές στο Σύστημα Πιστοποίησης Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Βιολογικής Καλλιέργειας στην Ιαπωνία>>. Συνημμένη προκήρυξη ενδιαφέροντος, με παράταση καταληκτικής  προθεσμίας .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

 

 
 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια της ενημέρωσης της από την Ελληνική Πρεσβεία στο Αμμάν, απέστειλε  έγγραφα με θέμα

·         «Συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών στο Μπαγκλαντές». Συνημμένη προκήρυξη ενδιαφέροντος, με παράταση καταληκτικής  προθεσμίας .

·         «Ανακοίνωση διαγωνισμού 70εκ. Ευρώ για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονιας»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια της ενημέρωσης της από την Ελληνική Πρεσβεία στη Τιφλίδα, απέστειλε  έγγραφο με θέμα

·         «Δημόσια ανακοίνωση πώλησης κρατικών μετοχών στην εταιρία διανομής ενέργειας Τιφλίδας “JSC TELASI” και σε ξενοδοχείο “Borjomi Likani”».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr . 

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των Τιράνων αντίστοιχα, απέστειλε  2 έγγραφα:  
«Στοιχεία αρμόδιας Αρχής έκδοσης πιστοποιητικών εγγράφων για προϊόντα με προέλευση το Ναχιτσεβάν (αυτόνομη περιοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν)» .  

 

 

«Προοπτικές ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανία»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr.
 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, απέστειλε:   έγγραφο με θέμα «Επιβολή νέων τελών σε εισαγόμενα φόρτια στην Αίγυπτο.» . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα, μας γνωρίζει ότι το Ταμείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση ακίνητης περιουσίας της ουκρανικής κρατικής εταιρείας "SOE UKRSPYRT" που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων αλκοόλης στην Ουκρανία. Η προς ιδιωτικοποίηση περιοχή βρίσκεται στην πόλη Nemyriv και λειτουργεί ως χώρος παραγωγής και αποθήκευσης αλκοολούχων ποτών. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https :// bit . ly /2 FpkPUu . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, απέστειλε:   έγγραφο με θέμα «Διεθνές Φεστιβάλ προϊόντων αποσταγματοποιΐας “Rakia and spirits Fets 2020” (Σόφια 5-6 Δεκεμβρίου2020)» και επισυνάπτει επιστολή-πρόσκληση του κου Ivailo Zheglov, Διευθύνοντος Συμβούλου του εκθεσιακού φορέα, «Expo Team», σχετικά με τη διοργάνωση εν θέματι ετήσιας εκδήλωσης – προώθησης προϊόντων αποσταγματοποιΐας από όλα τα βαλκάνια, τον προσεχή Δεκέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr,

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα,μας ενημερώνει για ενδιαφέρον της κρατικής διαστημικής υπηρεσίας Ουκρανίας για συνεργασία με ελληνικούς φορείς στον τομέα της τεχνολογίας του διαστήματος. Επιπρόσθετα,  διαβίβασε υλικό για τους τομείς που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη συνεργασία και τις προδιαγραφές του τεχνολογικού εξοπλισμού, που τίθενται από την ουκρανική πλευρά.

Για περισσότερες πληροφορίες τυχόν ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την κρατική διαστημική υπηρεσία Ουκρανίας (https://www.nkau.gov.ua/en/  , www.yuzhnoye.com , email: space@yuzhnoye.com , Τηλ. +380 562 34 23 19, Fax: +380 562 34 03 83).

 
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσής της από το Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, μας γνωρίζει ότι η εκεί ευρισκόμενη Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. με ηλεκτρονική επιστολή της ανακοίνωσε, ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ δύο νέες ειδοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας (τέσσερις ειδοποιήσεις)

2. Συσκευές αποθήκευσης υγρών (αφορούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο) (τρεις ειδοποιήσεις).

Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι για την παρακολούθηση ανάλογων θεμάτων και ειδοποιήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΟΕ ως εξής: α) Για περιπτώσεις TBT (τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο): http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search  και β) Για περιπτώσεις SPS (υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών): http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search . Παρακαλούν για την ενημέρωση των μελών μας και την αποστολή στο Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου (email: ecocom-cairo@mfa.gr ) τυχόν σχολίων και παρατηρήσεων μέχρι 1 Νοεμβρίου 2020.

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την Πρεσβεία της Ταϋλάνδης στην Ελλάδα, μας ενημερώνει ότι η Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας της Ταϋλάνδης (TICA) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του ετήσιου διεθνούς εκπαιδευτικού της σεμιναρίου (AITC) σε διαδικτυακή πλατφόρμα, για λόγους αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Στο ίδιο πλαίσιο η TICA ανακοίνωσε επίσης ότι θα διοργανώσει σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό κέντρο υπηρεσιών του πανεπιστημίου Burapha σε διαδικτυακή πλατφόρμα το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «η νέα κανονικότητα στη βιώσιμη κοινότητα που βασίζεται στην ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού».

Στόχος των διοργανωτών είναι η διαμοίραση της εμπειρίας της Ταϋλάνδης στον τομέα της εφαρμογής της Φιλοσοφίας «της Οικονομίας Επάρκειας» (SEP) μέσω κοινότητας που βασίζεται στον τουρισμό (CBT).

Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2020 και η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής λήγει στις 13 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφτούν για περισσότερες πληροφορίες τον σύνδεσμο (http://qrgo.page.link/pFjrg)  και να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο μέσω του συνδέσμου (http://qrgo.page.link/Vzy3m) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από το Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας των Σκοπίων, μας γνωρίζει ότι στις 27 Οκτωβρίου 2020, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε τη μείωση, για περίοδο ενός έτους, των εισαγωγικών δασμών – δασμολογικών συντελεστών ορισμένων προϊόντων που αφορούν σε πρώτες ύλες (όπως εξαρτήματα και τμήματα/μέρη) που απαιτούνται αφενός για την  παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και αφετέρου για την παραγωγή προϊόντων από χοιρινό κρέας. Προς πληρέστερη ενημέρωση, επισυνάπτονται πίνακες των προϊόντων αυτών, σε άτυπη

μετάφραση του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, με την επισήμανση ότι οι αποφάσεις για την εισαγωγή των καταγεγραμμένων προϊόντων ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2020 και μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. Εν προκειμένω, σημειώνεται επίσης, ότι προκλήθηκαν αντιδράσεις ξένων επενδυτών εξαιτίας της επιβολής τελωνειακών δασμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την εγχώρια παραγωγή άλλων προϊόντων. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα των Κεφαλαίων 84 και 85 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που αφορά, ως επί το πλείστον, σε πρώτες ύλες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τους τελευταίους μήνες, οι εν λόγω δασμοί διαμορφώθηκαν από 3,5% σε 7,5% ενώ προβλεπόταν και περαιτέρω αύξηση από 10% σε 15% από 1η Ιουλίου τ.έ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

 

 

Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2020. Το Δελτίο έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη AGORA στον σύνδεσμο https://agora.mfa.gr/news/Δελτίο Γνους Πράττε .Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr .

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών,
1.  σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από το γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου, μας γνωρίζει ότι η σερβική Κυβέρνηση εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζει την κατανομή των ποσοστώσεων για την εισαγωγή 2,5 εκατομμυρίων λίτρων οίνου από την ΕΕ με προτιμησιακή τιμή. Η κατανομή των ποσοστώσεων εισαγωγής οίνου θα περιλαμβάνει μια μέθοδο βασισμένη στη χρονολογική σειρά των τελωνειακών διασαφήσεων βάσει της αρχής της προτεραιότητας. Η ετήσια ποσόστωση περιλαμβάνει τριμηνιαίες ποσοστώσεις 625.000 λίτρων ενώ οι αχρησιμοποίητες ποσότητες εντός ενός τριμήνου προστίθενται στις επιτρεπόμενες ποσότητες εισαγωγής για το επόμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισάγει μια επιχείρηση σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα τρίμηνα είναι το 15% της τριμηνιαίας ποσόστωσης, δηλαδή 93.750 λίτρα. Στην περίπτωση που μια επιχειρηματική οντότητα εισάγει λιγότερο από αυτό το ποσοστό, το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στην επιτρεπόμενη ποσότητα για το επόμενο τρίμηνο.
2. Σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της Μογγολίας στη Βουλγαρία, η οποία διαβιβάσθηκε μέσω της ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, μας γνωρίζει ότι οι διεθνείς οδικές μεταφορές (TIR) μεταξύ Μογγολίας και Ρωσίας, μέσω της συνοριακής διόδου Khiagt-Altabulag, διακόπτονται λόγω της εκεί επιδημιολογικής κατάστασης, έως και τις 18 Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr.

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση για διαδικασίες και προϋποθέσεις εμπορίου και ανταλλαγών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την 01/01/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε τα ακόλουθα έγγραφα  για ενημέρωση των επιχειρηματικών φορέων:

- Οδηγός Επιχειρείν στο Ηνωμένο Βασίλειο 2020, του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου, και

- Διαδικασίες στα σύνορα μεταξύ ΗΒ και ΕΕ (παρουσίαση -στα αγγλικά- από τελωνειακές αρχές ΗΒ - 23.12.2020)

- BREXIT: ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΕ-ΗΒ

Επίσης, μας ενημερώνει ότι το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου έχει αναρτήσει αρχείο με χρήσιμους διαδικτυακούς σύνδεσμους της βρετανικής κυβέρνησης για οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ από 1/1/21 εδώ .

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr .

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από τη Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τυνίδα, απέστειλε Κατάλογο Επιμελητηρίων Λιβύης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr .

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου,                 απέστειλε Έρευνα Αγοράς για τους τομείς των χημικών προϊόντων, τροφίμων, καλλυντικών και αγροχημικών προϊόντων των χωρών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και ειδικότερα της Κίνας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα προέρχεται από το portal "Chemlinked" (https://www.chemlinked.com/)  που δημιουργήθηκε από τον κινεζικό Όμιλο Συμβούλων "REACH24H", ο οποίος, πλην της Ηπειρωτικής Κίνας, διατηρεί αντιπροσωπείες στην Ταϊβάν, τη Νότιο Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτίου Αμερικής.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του εν λόγω portal υπερβαίνουν τους 40.000 και περιλαμβάνουν παραγωγούς, εξαγωγείς, εισαγωγείς, διανομείς, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής, Διευθυντές, R&D και Διασφάλισης Ποιότητας, κρατικούς υπαλλήλους, ερευνητές κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr.

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από Την Ελληνική Πρεσβεία στη Τζακάρτα                απέστειλε έγγραφο με θέμα: Διεθνείς Εκθέσεις Ινδονησίας 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

 

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου  Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κάϊρο, μας γνωρίζει ότι η Αίγυπτος κατάθεσε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) νέα κοινοποίηση SPS σχετικά με την πρόταση μηχανισμού εισαγωγής σπόρων πατάτας. Επισυνάπτεται η προαναφερόμενη κοινοποίηση και η ανεπίσημη αγγλική μετάφραση της πρότασης, ενώ στους ακόλουθους συνδέσμους της ιστοσελίδας του ΠΟΕ, μπορείτε να παρακολουθείτε τόσο τις νέες ειδοποιήσεις όσο και τις συναφείς προσθήκες σε προηγούμενες ειδοποιήσεις :

α) Για τεχνικά εμπόδια: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search  και

β) Για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search. Για την ενημέρωσή σας και την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ, ως προς τα νέα πρότυπα, απευθείας στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου, στο e-mail: ecocom-cairo@mfa.gr , το αργότερο μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου να προωθηθούν εγκαίρως στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάϊρο .

 
 

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας γνωρίζει ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Καραϊβικής, την Πέμπτη 11/03/2021. Στο έγγραφο προωθήθηκε σύνοψη της ex-post τελικής έκθεσης για τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τα κ-μ του CARIFORUM (Φόρουμ Καραϊβικής) που μπορείτε να τη δείτεΕΔΩ.

Συμπληρωματικά παρέθεσαν τα κάτωθι στοιχεία:

- Η EPA ΕΕ-CARIFORUM που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008 δεν αφορά μόνο το εμπόριο αγαθών, αλλά περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, επενδύσεων και θεμάτων όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη.

- Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του CARIFORUM, μετά τις ΗΠΑ.

- Οι κύριες εξαγωγές από την Καραϊβική στην ΕΕ είναι καύσιμα και προϊόντα εξόρυξης, ιδίως πετρέλαιο και αέρια, μπανάνες, ζάχαρη και ρούμι, ορυκτά (ιδίως χρυσός, κορούνδιο, οξείδιο του αργιλίου και υδροξείδιο), προϊόντα σιδηρομεταλλεύματος και λιπάσματα.

- Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ προς την Καραϊβική είναι: σκάφη, πλοία, αυτοκίνητα, οχήματα κατασκευών και τμήματα κινητήρων, τηλεφωνικός εξοπλισμός, γάλα και αλκοολούχα ποτά.

- Η Κούβα δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Cotonou, η οποία αποτελεί τo θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται όλες οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ-ACP), ωστόσο είναι μέλος του CARIFORUM, χωρίς δεσμεύσεις για την EPA. Διαφαίνονται, όμως, κάποιες θετικές προοπτικές σύσφιξης των σχέσεων της χώρας αυτής με την ΕΕ, εν όψει της επικείμενης Συμφωνίας Post-Cotonou.

Χρήσιμα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δυνατότητες, υπό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να αντληθούν σε πρόσφατη μελέτη  ΕΔΩ.

 
 

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα, μας γνωρίζει ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της γειτονικής χώρας έλαβε την απόφαση της αλλαγής της ονομασίας του σε ‘’Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας’’ (Economic Chamber of North Macedonia). Όλες οι σφραγίδες του Επιμελητηρίου θα φέρουν την ως άνω αναφερόμενη ονομασία από τις 3 Μαρτίου 2021. Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται ΕΔΩ δείγματα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, καθώς και σφραγίδων του Επιμελητηρίου.

Η Β8  Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη απέστειλε έγγραφο με θέμα: Οδηγός Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Μαδαγασκάρης. Επισυνάπτεται οδηγός επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Μαδαγασκάρη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr