ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις
Διεθνείς

2022

Για να δείτε τις εκθέσεις του Φεβρουαρίου 2022 πατήστε εδώ.

Για δείτε τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2022 πατήστε       εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2022 πατήστε     εδώ
 
2021


Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιανουαρίου 2021 πατήστε    
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Φεβρουαρίου 2021 πατήστε
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Μαρτίου 2021 πατήστε        
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Απριλίου 2021 πατήστε       
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Μαΐου 2021 πατήστε           
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιουνίου 2021 πατήστε         
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιουλίου 2021 πατήστε         
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Αυγούστου 2021 πατήστε   
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2021 πατήστε  εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2021 πατήστε    
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Νοεμβρίου 2021 πατήστε    εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Δεκεμβρίου 2021 πατήστε  
εδώ


2020

Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιανουαρίου 2020 πατήστε      εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Φεβρουαρίου 2020 πατήστε  
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Μαρτίου 2020 πατήστε          
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Απριλίου 2020 πατήστε        
 εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Μαΐου 2020 πατήστε             
εδώ


Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιουνίου 2020 πατήστε            
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιουλίου 2020 πατήστε            
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Αυγούστου 2020 πατήστε      
εδώ


Για να δείτε τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2020 πατήστε    
εδώ


Για να δείτε τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2020 πατήστε  
    
εδώ


Για να δείτε τις εκθέσεις Νοεμβρίου 2020 πατήστε             
εδώ

2019


Για να δείτε τις εκθέσεις του Μαρτίου 2019 πατήστε       εδώ 

Για να δείτε τις εκθέσεις του Απριλίου 2019 πατήστε     
εδώ  

Για να δείτε τις εκθέσεις του Μαϊου 2019 πατήστε          
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιουνίου 2019 πατήστε         
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Ιουλίου 2019 πατήστε        
εδώ  
  
Για να δείτε τις εκθέσεις του Αυγούστου 2019 πατήστε   
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε 
εδώ 
 
Για  να δείτε τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2019 πατήστε  
εδώ  

Για να δείτε τις εκθέσεις του Νοεμβρίου 2019 πατήστε   
εδώ

Για να δείτε τις εκθέσεις του Δεκεμβρίου 2019 πατήστε 
εδώ