ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Γεωγραφική επέκταση και Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2021
Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2021 21:00:51
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2021 10:48:15
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» έως 16 Ιο
Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2021 09:17:11
Νέα Δράση: Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2021 09:54:26
Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων
Ημερομηνία: 31 Μαϊου 2021 10:32:30
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 043ΚΕ, α/α ΟΠΣ:4900
Ημερομηνία: 21 Μαϊου 2021 12:08:28
Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης
Ημερομηνία: 14 Μαϊου 2021 12:01:25
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2021
Ημερομηνία: 13 Μαϊου 2021 09:25:38
Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2021 08:43:30
Από 28.04.2021 οι αιτήσεις για το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2021 08:25:57
13 σελίδες: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ανά σελίδα